309 episodes

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

Tyngre Träningssnack Tyngre

  • Sports
  • 5.0 • 1 Rating

Följ med på djupet när fysioterapeuterna Jacob Gudiol och William Valkeaoja snackar träning.

  Information och tankar kring Rate of Force Development

  Information och tankar kring Rate of Force Development

  I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack diskuterar vi mått Rate of Force Development som är ett mått på hur snabbt dina muskler kan skapa kraft. En hög Rate of Force Development är en förutsättning för att du ska kunna vara en snabb och explosiv idrottare.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
  Hålltider
  00:00:00 Willes knäskål har hoppat ur led 00:09:16 Vad ordet Rate of Force Development (RFD) betyder 00:13:52 Det finns olika sätt att mäta Rate of Force Development 00:15:27 RFD är ett fysiologiskt mått och inte direkt relaterat till prestation 00:25:14 En systematisk översiktsartikel på hur RFD påverkas av styrketräning 00:26:59 Styrketräning tenderar till att förbättra RFD 00:33:35 Olika former av styrketräning har lite olika effekt på RFD 00:35:18 Spelar hastigheten någon roll om din intention är att göra det så snabbt du kan? 00:40:47 Många behöver bli bättre på att verkligen ta i när de utför ett lyft på gymmet 00:42:25 Tyngre vikter utan intentionen att göra det fort fungerade sämst för att förbättra RFD 00:47:40 Specificitet kontra tiden det kan ta och vilken nivå du är på 00:52:52 RFD ökar mest i början av ett träningsprogram 00:55:18 Det finns väldigt få studier på kvinnor 00:58:27 Du blir bättre på testet om du tränar på något som liknar testet

  • 1 hr 7 min
  Varför går vissa människor inte upp i vikt trots ohälsosamt levende

  Varför går vissa människor inte upp i vikt trots ohälsosamt levende

  Den här veckan får du en uppdatering kring Skitmat och högbelönande mat med fokus på en nyare studie som använt sig av begreppet Hyper-Palatable foods som vi diskuterat tidigare i avsnitt 214.
  Efter det blir det en lång genomgång med olika möjliga förklaringar till varför vissa människor som verkar leva väldigt ohälsosamt inte verkar gå upp i vikt eller få sämre kroppsammansättning.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
  Hålltider
  00:00:00 Försnack om barn, trött träning och Wille fick kramp under ett Zwiftlopp 00:08:56 En ny studie på så kallad Hyper-Palatable foods 00:26:57 Det finns flera sätt att försöka fånga in "skitmaten" men vi vet inte vilket som är bäst 00:28:56 Gudiol tror att hyper-palatable foods är en bättre indelning än energidensitet eller ultraprocessad mat 00:39:29 Varför går vissa människor inte upp i vikt trots ohälsosamt levende

  • 1 hr 1 min
  Hur din hållning påverkar din prestation och skaderisk

  Hur din hållning påverkar din prestation och skaderisk

  Frågeavsnitt av Tyngre Träningssnack som den här veckan bland annat handlar om hållning och hur det påverkar din prestation och risk för skador. Det blir även en längre diskussion kring EFSAs nya forskningsgenomgång kring socker och om vardagsmotion kan påverka ens träningsresultat.
  Dessutom får du höra om Willes comeback som fotbollsspelare i korpen och om första gången på flera månader då Jacob tagit på sig ett par jeans.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
  Hålltider
  00:00:00 Det bästa hittills av Tyngre Distans 00:01:14 Jacob har använt jeans för första gången på många månader 00:04:37 Wille har spelat korpenfotboll 00:06:06 När Jacob spelade oldboysfotboll med gamla landslagsspelare 00:09:10 Wille kände sig bekväm att vara med trots att han inte trodde han skulle vara bra 00:14:25 Har vardagsfunktion några extra effekter på träningsresultaten? 00:23:44 EFSAs nya slutsatser kring socker 00:41:48 Varför har 100m sprinters så mycket muskler på överkroppen? 00:45:31 Vad säger forskningen kring hållning?  

  • 1 hr 2 min
  Animaliskt eller vegetabiliskt fett?

  Animaliskt eller vegetabiliskt fett?

  I veckans Tyngre Träningssnack diskuteras bland annat den till synes eviga diskussionen kring animaliskt vs vegetabiliskt fett. Det blir dessutom en lång diskussion kring hur man eventuellt kan påverka sin skaderisk som konditionsidrottare.
  Mot slutet så är Jacob och Wille dessutom inte överens kring om det är lättast att bli hygglig på konditionsidrott eller styrkeidrott?
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
  Hålltider
  00:00:00 Reklam 00:00:59 Jacob har haft en bra träningsvecka 00:02:17 Wille ska på kvällsmatch i fotboll och nu börjar zwiftsäsongen 00:05:43 Gudiol har försökt att lära ut RPE och vad olika intensiteter innebär 00:11:07 Finns det något knep för att minska skaderisken som distanslöpare 00:20:53 Vad kan man säga kring frågan om animaliska vs vegetabiliska fetter 00:38:36 Går det snabbast att bli hygglig på konditionssport eller styrkesport? 00:48:50 Påverkar p-piller prestationen pga sänkt testosteronhalt

  • 53 min
  Emil Bojsen-Möller - Hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet

  Emil Bojsen-Möller - Hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet

  I veckans avsnitt av Tyngre Träningssnack gästar doktoranden Emil Bojsen-Möller för att berätta om hans studier på kopplingen mellan fysisk aktivitet och hjärnans plasticitet. Det blir en hel del diskussioner kring svårigheterna att mäta effekter på hjärnan och även svårigheterna att få människor att ändra beteende så att de faktiskt rör på sig mera.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
  Hålltider
  00:00:00 Gudiol har skadat sig på fotbollsplanen 00:02:04 Fotbollen förr mot nu när det gäller galna tacklingar 00:04:32 Det är färre nickningar och inom ungdomsfotbollen försöker man minska det 00:08:49 Dagens gäst, Emil Bojsen-Möller 00:10:09 Emils väg från studier till en doktorandtjänst på GIH 00:15:24 Det är klurigt för en dansk att lära sig Svenska 00:17:12 Mastersuppsatts på hur hjärnans plasticitet påverkas av träning 00:22:48 Fortsatta studier på GIH kring hjärnhälsan hos kontorsarbetare 00:25:49 Första studien var en tvärsnittsstudie på fysisk aktivitet och kognitiva funktioner 00:28:39 Man fann inget samband mellan fysisk aktivitet och kognition 00:31:51 Deltagarna i studien hade hög fysisk aktivitet från början 00:34:59 Studie 2 tittade på om avbrutet sittande kunde påverka plasticiteten i hjärnan 00:41:54 Plasticiteten påverkas inte direkt om du redan gör saker som du kan 00:47:10 Alla former av fysisk aktivitet verkar kunna ha en effekt 00:49:00 Kan valet av intensitet ha en betydande effekt? 00:52:29 Emils studier ger inte stöd för den allmänna uppfattningen kring stillasittande på kontor 00:55:22 Fysisk aktivitet säljs in som att det är väldigt bra för allt 00:58:39 Studie nr 3, en interventionsstudie med försök att öka fysisk aktivitet eller minska stillasittande 01:02:22 Interventionen lyckades inte åstadkomma mer rörelser 01:06:27 Att du får till mer rörelse under en kort stund innebär inte nödvändigtvis att slutresultatet för dygnet blir bättre 01:12:39 Hjärnan påverkas av fysisk aktivitet, men vi har svårt att öka mängden fysisk aktivitet 01:14:26 Gudiol tror fortfarande att vi behöver göra förändringar i människors miljö för att ändra beteende 01:19:14 Emils förhoppningar och mål med framtiden 01:21:05 Vad vet vi idag kring träning och hjärnans funktioner?

  • 1 hr 27 min
  Allt om energibalans och energi in-energi ut

  Allt om energibalans och energi in-energi ut

  I veckans avsnitt blir det en djupdykning kring energibalans och alla saker som kan påverka både hur mycket energi du får i dig och hur mycket energi du gör av med.
  I princip allting kring din vikt handlar om hur ditt energiintag balanseras med ditt energibehov men att få 100% koll på något av det är i princip omöjligt utanför ett avancerat labb. Men känner du till de olika sakerna som kan påverkas och justerar det du gör efter resultaten så kommer du att på sikt kunna få bra resultat ändå.
  På Tyngre Träningssnacks instagram kan du hitta bilder relaterat till detta (och tidigare) avsnitt.
  Hålltider
  00:00:00 Gudiol håller på att flytta till ett tillfälligt boende 00:01:31 Första ordentliga festen på 2 år för Gudiol 00:03:30 Wille har börjat gäspa när han kör sina långpass 00:06:36 Allt värt att veta kring energibalans och kalori in - kalori ut 00:07:30 Gemene mans bild kring vad som ingår i energibalans är oftast väldigt felaktig 00:10:44 Det är svårt att veta hur mycket energi som man verkligen får i sig 00:16:30 Kroppen kan inte nyttja all energi i maten och en del av energin kan bara bli till värme 00:18:57 Kroppen kan inte spara protein/aminosyror till senare 00:21:23 Det är sällan ett betydande problem att du inte riktigt vet exakt hur många kalorier du äter 00:23:47 Alla delarna av energi ut 00:24:10 TEF - energi från maten som försvinner som värme när du bryter ner den 00:27:52 Din energiförbrukning i vila, BMR eller RMR 00:29:50 Din basala energiförbrukning kan variera av många olika orsaker 00:32:56 En ny studie förändrar lite hur vi ser på det basala energibehovet och åldrande 00:36:26 Mängden fettmassa och fettfri massa har stor inverkan på en persons energiförbrukning 00:43:59 Justerat för massa så behöver kvinnor inte extra energi 00:46:13 NEAT/SPA - energiförbrukning från omedveten rörelse 00:50:21 Det är ofta väldigt svårt att mäta NEAT / SPA 00:53:03 Energiförbrukningen från medveten fysisk aktivitet 01:01:02 De som gör av med mer energi via fysisk aktivitet har lägre BMR 01:05:28 Kompensationsmodellen där mer träning ger lägre energiförbrukning i vila 01:12:49 Hur alla de här delarna kan bidra så kroppsvikten inte förändras som man förväntar sig 01:16:14 För de som vill tappa mycket vikt behövs mest fokus på vad man väljer att äta 01:21:21 Om du vill få riktigt lågt kroppsfett kan det vara bra att känna till alla delarna 01:25:35 Kan man förbättra utfallet genom att försöka få olika inverkan på de olika delarna? 01:31:46 Det är viktigt att inte låta sig bli avskräckt pga att det är komplicerat på detaljnivå

  • 1 hr 38 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Sports

You Might Also Like

More by Tyngre