6 episodes

Lääkkeet ja ympäristö -podcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Miten lääkkeiden ympäristökuormaa voisi hillitä? Millaisia lupaavia ratkaisuja on jo tunnistettu?

Podcast-sarja on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Sudden-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on etsiä tapoja hillitä lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvää haitallista ympäristövaikutusta ja synnyttää näin kestävää kasvua Suomeen. Tervetuloa mukaan!

Lääkkeet ja ympärist‪ö‬ Sudden

  • Science
  • 5.0 • 1 Rating

Lääkkeet ja ympäristö -podcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Miten lääkkeiden ympäristökuormaa voisi hillitä? Millaisia lupaavia ratkaisuja on jo tunnistettu?

Podcast-sarja on osa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa Sudden-tutkimushanketta, jonka tavoitteena on etsiä tapoja hillitä lääkkeiden elinkaaren aikana syntyvää haitallista ympäristövaikutusta ja synnyttää näin kestävää kasvua Suomeen. Tervetuloa mukaan!

  Tie eteenpäin ja lupaavat kehityskulut hallinnossa – Vieraana Mirella Miettinen ja Antti Peltomäki

  Tie eteenpäin ja lupaavat kehityskulut hallinnossa – Vieraana Mirella Miettinen ja Antti Peltomäki

  Lääkkeet ja ympäristö -podcastin viidennessä jaksossa keskustellaan Euroopan unionin kestävän kasvun strategiasta sekä sen yhteyksistä lääkealan kestävyyteen lähitulevaisuudessa. Keskustelemassa jaksossa ovat Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki, ympäristöoikeuden yliopistotutkija Mirella Miettinen Itä-Suomen yliopistosta sekä Mikael Sokero. Tervetuloa mukaan!

  • 32 min
  Lääkepakkausten rooli lääkkeiden ympäristövaikutuksissa – Vieraana Sanna Lauslahti ja Mari Lundström

  Lääkepakkausten rooli lääkkeiden ympäristövaikutuksissa – Vieraana Sanna Lauslahti ja Mari Lundström

  Lääkkeet ja ympäristö -podcastin neljännessä jaksossa syvennytään lääkepakkausten rooliin osana yhteiskunnallista lääkealan kestävyysmurrosta. Keskustelemassa jaksossa ovat Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, materiaalitekniikan apulaisprofessori Mari Lundström Aalto-yliopistosta sekä Mikael Sokero. Tervetuloa mukaan!

  • 32 min
  Uudet jätevedenpuhdistuksen teknologiat – Vieraana Mari Heinonen ja Mika Mänttäri

  Uudet jätevedenpuhdistuksen teknologiat – Vieraana Mari Heinonen ja Mika Mänttäri

  Suuri osa lääkkeiden ympäristövaikutuksista syntyy niiden oikean käytön seurauksena, kun lääkeaineita päätyy jäteveteen. Lääkkeet ja ympäristö -podcastin kolmannessa jaksossa paneudutaan jätevedenpuhdistamiseen ja sen uusiin teknologioihin. Keskustelemassa jaksossa ovat Mari Heinonen, jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:stä, Mika Mänttäri, insinööritieteen professori LUT-yliopistosta ja SUDDEN-hankkeesta sekä Mikael Sokero. Tervetuloa mukaan! 

  • 38 min
  Lääkäreiden rooli lääkkeiden jakelussa – Vieraana Nico Vehmas ja Sanja Karlsson

  Lääkäreiden rooli lääkkeiden jakelussa – Vieraana Nico Vehmas ja Sanja Karlsson

  Lääkkeet ja ympäristö -podcastin toisessa jaksossa keskustelemme lääkäreiden roolista lääkkeiden ympäristövaikutusten hillinnässä. Keskustelemassa aiheesta studiossa ovat naistentauteihin erikoistuva lääkäri Nico Vehmas, SUDDEN-hankkeen tutkija Sanja Karlsson sekä Mikael Sokero. Tervetuloa mukaan!

  • 40 min
  Kansalaisten näkökulma lääkkeiden ympäristövaikutuksiin – Vieraana Vertti Kiukas ja Lasse Alajärvi

  Kansalaisten näkökulma lääkkeiden ympäristövaikutuksiin – Vieraana Vertti Kiukas ja Lasse Alajärvi

  Lääkkeet ja ympäristö -podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustellaan kansalaisten näkökulmasta ja huolista liittyen lääkkeiden ympäristövaikutuksiin, sekä miten näihin huoliin voitaisiin tulevaisuudessa vastata. Vuoden 2019 syksynä yli 2000 suomalaista sai pohdittavakseen kiperiä kysymyksiä lääkeiden ympäristövaikutuksista Fimean Lääkebarometri 2019 -kyselyn kautta. Tähän kyselyyn sisältyi ensimmäistä kertaa lääkkeiden ympäristövaikutuksiin liittyviä kysymyksiä, ja kansalaisten vastauksissa korostui korkea huoli ympäristöä kohtaan. Tässä podcast-jaksossa näitä kysymyksiä pohtimassa ovat lääkepolitiikan tutkija Lasse Alajärvi, Soste ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas ja Demos Helsingin Mikael Sokero. Tervetuloa mukaan!

  • 30 min
  Tämä on Lääkkeet ja ympäristö -podcast

  Tämä on Lääkkeet ja ympäristö -podcast

  Lääketieteen kehitys on yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista. Lapsikuolleisuuden väheneminen, pidentynyt elinikä ja laadukkaammat elinvuodet ovat lääkkeiden loistavien vaikutusten tulosta.  

  Lääkkeillä on myös ei-toivottavia vaikutuksia, kuten ympäristövaikutuksia ja niitä ei ole juurikaan tutkittu ja ympäristövaikutuksien arviointi on vielä varsin vaatimatonta.

  Suurin osa lääkkeiden haitallisesta ympäristövaikutuksista syntyy, kun lääkkeet poistuvat elimistöstämme luonnollista tietä jätevedenpuhdistamolle. Sieltä ne kulkeutuvat vesistöihin lähes sellaisenaan, tai vähän muuttuneina. Lääkejäämiä päätyy myös muuhun ympäristöön esimerkiksi eläinlääkkeiden ja puhdistamolietteen kautta. Lääkkeiden haitallisten ympäristövaikutusten odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, jos jatkamme nykyisillä kehitysurilla. Me SUDDEN-tutkimushankkeessa etsimme keinoja siihen, millaisilla ratkaisuilla ja työkaluilla lääkealan kasvu käännettäisiin kestävälle uralle.

  Lääkkeet ja ympäristö -podcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Tervetuloa mukaan!

  • 2 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Science

Utelias mieli
Helsingin yliopisto
Tiedekulma podcast
Helsingin yliopisto
Sean Carroll's Mindscape: Science, Society, Philosophy, Culture, Arts, and Ideas
Sean Carroll | Wondery
This Podcast Will Kill You
Exactly Right Media – the original true crime comedy network
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK
Radiolab
WNYC Studios