4 episodes

Pe baech yn gwybod y gallech gael cyflwr meddygol difrifol ac y gallech gael gwybod, a fyddech chi?

Mae byd Harri (18) yn cael ei droi’n ben ei waered pan gaiff ei fam ddiagnosis o glefyd Alzheimer teuluol cynnar ac mae gan Harri a'i chwaer siawns o 50% o'i etifeddu.

Mae Tremolo yn gynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

Harri: Gareth Elis
Awdur: Lisa Parry
Cyfieithydd: Branwen Davies
Cyfarwyddwr: Zoë Waterman
Cyfansoddwr a thelynor: Eira Lynn Jones
Golygu sain a dylunio: Rhys Young

Tremolo Theatr Illumine, Parc Geneteg Cymru, Theatr Genedlaethol Cymru

  • Fiction
  • 5.0 • 3 Ratings

Pe baech yn gwybod y gallech gael cyflwr meddygol difrifol ac y gallech gael gwybod, a fyddech chi?

Mae byd Harri (18) yn cael ei droi’n ben ei waered pan gaiff ei fam ddiagnosis o glefyd Alzheimer teuluol cynnar ac mae gan Harri a'i chwaer siawns o 50% o'i etifeddu.

Mae Tremolo yn gynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

Harri: Gareth Elis
Awdur: Lisa Parry
Cyfieithydd: Branwen Davies
Cyfarwyddwr: Zoë Waterman
Cyfansoddwr a thelynor: Eira Lynn Jones
Golygu sain a dylunio: Rhys Young

  Tremolo

  Tremolo

  Mae Harri'n gorffen ei arholiadau ac yn barod i ddilyn ei freuddwydion. Yna mae'n cael y newyddion bod ei fam wedi cael diagnosis o glefyd Alzheimer teuluol cynnar, cyflwr y mae ganddo ef a'i chwaer siawns o 50 y cant o'i etifeddu. A ddylai gael prawf i ddarganfod a yw'n ei gael hefyd? Drama emosiynol a phwerus sy'n cynnig cipolwg go iawn i wrandawyr ar y cyflwr meddygol hwn a'i effaith ar berthnasoedd, breuddwydion a mwy.

  Yn serennu Gareth Elis, ysgrifennwyd gan Lisa Parry, cyfieithiad Cymraeg gan Branwen Davies, dan gyfarwyddyd Zoë Waterman, cerddoriaeth delyn a gyfansoddwyd ac a chwaraewyd gan Eira Lynn Jones, dylunio sain a golygu gan Rhys Young, cerddoriaeth ychwanegol gan Yws Gwynedd. Recordiwyd Tremolo yn Hoot Studios, Caerdydd.

  Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Genynnau Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

  Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan rai o’r pynciau mae Tremolo’n eu trafod, mae cymorth a gwybodaeth ar gael gan y Gymdeithas Alzheimer’s a'r Genetic Alliance UK.

  • 40 min
  Darn ar gyfer y delyn bedal a ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Eira Lynn Jones

  Darn ar gyfer y delyn bedal a ysgrifennwyd a pherfformiwyd gan Eira Lynn Jones

  Dydd Gŵyl Dewi Hapus! Gyda'n dyddiad rhyddhau deuddydd i ffwrdd, rydym am rannu'r darn gwreiddiol o gerddoriaeth delyn, wedi'i ysgrifennu a'i berfformio gan Eira Lynn Jones, sy'n ymddangos yn Tremolo.

  TREMOLO gan Lisa Parry. Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

  • 2 min
  Cipolwg ar Tremolo [Trailer 2]

  Cipolwg ar Tremolo [Trailer 2]

  TREMOLO, drama sain newydd sbon gan Lisa Parry gyda Gareth Elis yn serennu ac yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol wedi ei hysgrifennu a'i pherfformio gan y delynores Eira Lynn Jones - dyddiad rhyddhau Mawrth 3!

  Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

  • 41 sec
  Cipolwg ar Tremolo [Trailer 1]

  Cipolwg ar Tremolo [Trailer 1]

  TREMOLO, drama sain newydd sbon gan Lisa Parry gyda Gareth Elis yn serennu ac yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol wedi ei hysgrifennu a'i pherfformio gan y delynores Eira Lynn Jones - dyddiad rhyddhau Mawrth 3!

  Cynhyrchiad Theatr Illumine mewn partneriaeth â Pharc Geneteg Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth y Gymdeithas Geneteg.

  • 1 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Fiction

The Archers
BBC Radio 4
Tom Slick: Mystery Hunter
iHeartPodcasts and School of Humans
Sherlock & Co.
Goalhanger Podcasts
COLD TAPES
Free Turn
Petrified
Liam Geraghty / Peter Dunne
The Sleepy Bookshelf
Slumber Studios