41 min

פיצוחים - אסטרטגיית למידה בארגונים עם רלי אשכנזי - פרק 62 פיצוחים

    • Education

תאמינו או לו אבל היא כבר 25 שנה בתחום: בצה”ל, בייעוץ, ו-5 מתוכן כמנהלת הדרכה ופ”א של צים חברת הספנות הגלובלית והחליטה, אחרי הרבה תחנות בחייה לא לבחור נתיב אחד אלא להיות גם וגם.גם יועצת ארגונית וגם מומחית לתהליכי למידה ובסופו של דבר עוסקת בשיפור ביצועים של חברות וארגונים.בלימי היא מנהלת את החטיבה העסקית, כלומר היא מובילה את הפעילות שלנו בתוך ארגונים, בייעוץ ובהכשרות ותשמעו… זכינו. בפרק נדבר על מה זה בכלל אומר אסטרטגיה בתחום פיתוח ההון האנושי ולמידה? למה זה כ"כ קריטי? איך זה בכלל עובד בפועל? מה רלי למדה אחרי שהובילה וראתה המון תהליכים כאלו? איזה המלצות יש לה? ואפילו נדבר על איך מדפיסים כסף. כן, גם לזה הגענו.

תאמינו או לו אבל היא כבר 25 שנה בתחום: בצה”ל, בייעוץ, ו-5 מתוכן כמנהלת הדרכה ופ”א של צים חברת הספנות הגלובלית והחליטה, אחרי הרבה תחנות בחייה לא לבחור נתיב אחד אלא להיות גם וגם.גם יועצת ארגונית וגם מומחית לתהליכי למידה ובסופו של דבר עוסקת בשיפור ביצועים של חברות וארגונים.בלימי היא מנהלת את החטיבה העסקית, כלומר היא מובילה את הפעילות שלנו בתוך ארגונים, בייעוץ ובהכשרות ותשמעו… זכינו. בפרק נדבר על מה זה בכלל אומר אסטרטגיה בתחום פיתוח ההון האנושי ולמידה? למה זה כ"כ קריטי? איך זה בכלל עובד בפועל? מה רלי למדה אחרי שהובילה וראתה המון תהליכים כאלו? איזה המלצות יש לה? ואפילו נדבר על איך מדפיסים כסף. כן, גם לזה הגענו.

41 min