120 afleveringen

Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo bijbelboek na bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! Vanaf 13 oktober 2021 te beluisteren! Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. De professionele voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De bijbelvertaling die je hoort is de NBV21.

Luisterbijbel Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

  • Religie en spiritualiteit
  • 5,0 • 12 beoordelingen

Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo bijbelboek na bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! Vanaf 13 oktober 2021 te beluisteren! Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. De professionele voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De bijbelvertaling die je hoort is de NBV21.

  Matteüs 1

  Matteüs 1

  Matteüs 1

  Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.

  Lees Matteüs 1 mee

  Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo bijbelboek na bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! 

  Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen door professionele voorlezers. De voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De bijbelvertaling die je hoort in de Luisterbijbel is de NBV21.

  • 4 min.
  Matteüs 2

  Matteüs 2

  Matteüs 2

  Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’

  Lees Matteüs 2 mee

  Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo bijbelboek na bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! 

  Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen door professionele voorlezers. De voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De bijbelvertaling die je hoort in de Luisterbijbel is de NBV21.

  • 4 min.
  Matteüs 3

  Matteüs 3

  Matteüs 3

  In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

  Lees Matteüs 3 mee

  Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo bijbelboek na bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! 

  Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen door professionele voorlezers. De voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De bijbelvertaling die je hoort in de Luisterbijbel is de NBV21.

  • 2 min.
  Matteüs 4

  Matteüs 4

  Matteüs 4

  Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’

  Lees Matteüs 4 mee

  Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo bijbelboek na bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! 

  Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen door professionele voorlezers. De voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De bijbelvertaling die je hoort in de Luisterbijbel is de NBV21.

  • 4 min.
  Matteüs 5

  Matteüs 5

  Matteüs 5

  Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
  ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  Gelukkig de treurenden,
  want zij zullen getroost worden.
  Gelukkig de zachtmoedigen,
  want zij zullen de aarde bezitten.
  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
  want zij zullen verzadigd worden.
  Gelukkig de barmhartigen,
  want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

  Lees Matteüs 5 mee

  Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo bijbelboek na bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! 

  Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen door professionele voorlezers. De voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De bijbelvertaling die je hoort in de Luisterbijbel is de NBV21.

  • 7 min.
  Matteüs 6

  Matteüs 6

  Matteüs 6

  Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

  Lees Matteüs 6 mee

  Dit is de Luisterbijbel. Een audiobijbel, maar dan gewoon in je favoriete podcastspeler. Elke aflevering van deze podcast is een hoofdstuk uit een Bijbelboek. Zo luister je in je eigen tempo Bijbelboek na Bijbelboek. Abonneer je op deze podcast en zet de Bijbel centraal! 

  Dit is een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. De audiobijbel werd opgenomen en geproduceerd door Thinium Audioboekproducties. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen door professionele voorlezers. De voorlezers zijn Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman. De Bijbelvertaling die je hoort in de Luisterbijbel is de NBV21.

  • 5 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
12 beoordelingen

12 beoordelingen

De Luister ,

Zuiver

Een superinitiatief. Het zuivere Woord!

De Luister 🎙✨

Top-podcasts in Religie en spiritualiteit

Mohammed Ibn khalifa
NPO Radio 1 / EO
Margreet Spijker
Giel Beelen
NPO Radio 5 / EO
Minuut voor Allah

Suggesties voor jou

NPO Radio 1 / EO
Tom Jessen & Maarten van Rossem / t-talks
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Jan Heijnen