55 afleveringen

Podcasts voor leraren, schoolleiders en betrokkenen om ze te sterken bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podcast Nivoz

  • Kunst
  • 5,0 • 15 beoordelingen

Podcasts voor leraren, schoolleiders en betrokkenen om ze te sterken bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

  #55 Studio Moio, voor niet-geziene mbo-jongeren en changemakers: ‘Het gaat erom dat er mensen om je heen staan die in je geloven.’

  #55 Studio Moio, voor niet-geziene mbo-jongeren en changemakers: ‘Het gaat erom dat er mensen om je heen staan die in je geloven.’

  ‘Alle jongeren willen leren,' zegt Nathalie Lecina in deze NIVOZ-podcast. 'Iedereen is continu bezig met leren, er bestaat geen uitval van leren. Er is alleen een onderwijssysteem waar jongeren niet gezien of gehoord kunnen worden.’ Met Studio Moio laat ze al tien jaar zien dat het anders kan.Studio Moio in Leiden is een particulier initiatief van Nathalie Lecina, een juriste die in 2013 de wereld van het beleidsadvies achter zich liet, omdat ze teveel een papieren werkelijkheid was. Met haar medewerkers leidt Lecina jaarlijks honderden jongeren terug naar het plezier in leren. Dat gebeurt door hen vanuit het mbo-onderwijs een stageplek aan te bieden bij de studio, door ze in te laten stappen als changemaker * en/of ze ook (tijdelijk) in dienst te nemen. ‘Met elkaar en met onze projecten proberen we van de wereld een mooie plek te maken,’ zegt ze.
  De letters Moio staan voor Maatschappelijk Ondernemen in het Onderwijs. En Lecina is ervan overtuigd dat leren begint bij de motivatie van de student zelf, bij dat wat hij of zij belangrijk vindt in de samenleving, waardoor werk van betekenis wordt en de leerlingen zelf ervaren dat ze ertoe doen. ‘Ik heb hier heel veel jongeren die best wat shit hebben meegemaakt. En dan is het zo belangrijk dat er juist in het onderwijs hoop is en dat er geloof is in jou. Ik vind dat een belangrijke rol voor het onderwijs. In essentie gaat het erom dat er mensen om je heen staan die in je geloven en zien dat jij van waarde bent. Maar dan moet je ook wel kunnen zien wie iemand is.’
  Medewerkers van de Studio werken allemaal vanuit dezelfde overtuiging: Iedereen die binnenkomt is hier om een of andere reden. En dat gaan we samen uitzoeken, vertelt Lecina in deze podcast: ‘Ik zie geen verschil tussen intelligentie van mensen, ik zie wel verschillende fascinatie of verschillende voorkeur om iets te gaan doen. Ik zie jongeren die gelabeld zijn met adhd, maar die best wel drie uur lang kunnen gamen, zonder een aandachtspanne stoornis. Dus wat is de situatie en de context waarin we mensen een bepaalde framing geven? Ik denk dat de context zo bepalend is. Als je mensen vertrouwen kunt geven in wat ze kunnen, kunnen ze gewoon heel veel meer.’
  Bij Studio Moio wordt iedereen dagelijks verrast door de ideeën en plannen die niet allen bedacht worden, maar ook nog uitgevoerd. Lecina: ‘Gaandeweg kwam ik erachter dat hoe minder de mensen passen in het onderwijs, hoe innovatiever en creatiever de oplossingen die ze bedenken. De plannen die hier bedacht worden, zijn gewoon mega-intelligente, goed onderbouwde voorstellen. En echt, ik daag iedereen uit die zegt dat onderscheid maken in niveaus waardevol is - om op basis van wat hier gebeurt te bedenken of het nu mbo, hbo of een wo-er is.‘
  Sinds de oprichting heeft Moio bijna tweeduizend jongeren intensief begeleid. Negen op de tien haalt alsnog een diploma dankzij het zelfvertrouwen dat ze in Leiden terugwinnen. Maar dat betekent niet dat de studenten soms niet moeten worden aangespoord. ‘We zijn hier een kleine samenleving. Er is lummeltijd en er is dat moment dat je een schop onder je kont nodig hebt. Er zijn verwachtingen. Je kan niet een diamant krijgen zonder dat er wordt geslepen. Maar elkaar aanspreken kan als je een relatie met elkaar hebt opgebouwd. Het heeft geen enkele zin om - en dat zie je heel vaak in onderwijs gebeuren – dat er al snel onaardig wordt gereageerd op afwezigheid. Of dat er negatieve studieadviezen worden gegeven. Wat je dan doet, is iemand afwijzen. Zo’n mens komt niet meer terug. Die raakt gedemotiveerd.’
  Vertrouwen hebben in de unieke kracht en de bereidheid om aan de wereld deel te willen nemen. Om ertoe te willen doen. Lecina kent geen enkel mens die daar ongevoelig voor is. ‘Dat betekent dat wij een plicht hebben om al die krankzinnige ideeën van deze jonge mensen serieus te nemen en te laten zien dat het kan. Of het nou sollicitatietraining is van Fanta, of het nou een expositie is van Souf, of h

  • 58 min.
  #54 Heleen Bouwmans: ‘Hoe kunnen we vraagstukken in de samenleving meer onderdeel laten worden van het onderwijs?’

  #54 Heleen Bouwmans: ‘Hoe kunnen we vraagstukken in de samenleving meer onderdeel laten worden van het onderwijs?’

  De regio als klaslokaal. Als expeditieleider van Kenniswerkplaats Den Helder sluit Heleen Bouwmans vanaf 2017 studenten van Inholland aan op maatschappelijk, complexe vraagstukken van wijken en bewoners. Ze voert in deze NIVOZ-podcast met Jelle Ris een gesprek over haar praktijk, haar rol en handelen. ‘Heleen baseert haar werk op pedagogische waarden en ze kent het werk van Gert Biesta goed.’
  In deze podcast gaat Jelle, met collega Rob van der Poel, verder in zijn onderzoek naar subjectivering in het onderwijs, een van de bedoelingen uit de drieslag van Gert Biesta. En vooral naar wat het van docenten vraagt om dat mogelijk te maken. ‘Heleen is een maatschappelijk betrokken pedagoog,’ vertelt hij. ‘Ze doet werk op het snijvlak van educatie, gemeente, wijk en bewoners. Ze probeert op pedagogische manier mensen in verbinding te brengen en te zorgen dat ze het leven - of de omgeving - in eigen hand gaan nemen en zodoende het welbevinden te vergroten. Het is hands-on, voeten in de kleiwerk.’
  Jelle wil alles weten over de rol van Heleen in de kenniswerkplaats (‘’ik ben ontwerper en aanjager’’), haar praktijk en handelen. En welke plek de pedagogiek en de kunsten hebben in haar aanpak als social designer. Want dat laatste is hoe ze zichzelf ziet. ‘Dat is ook wat ik leuk vind: gewoon ontwerpen. Ik kwam uit op het begrip ‘social design’: met verschillende betrokkenen werken aan complexe vraagstukken en die van nieuw perspectief proberen te voorzien. Belevingen en ervaringen creëren en delen. En bij mij zit daar heel vaak ook visualisatie en beeldvorming bij.’
  Vijf jaar geleden werd ze gepolst door de directeur van de techniekopleidingen van Hogeschool Inholland. De opdracht: hoe kunnen we vraagstukken die leven in de samenleving, waar verschillende belangen op zitten, meer onderdeel laten worden van het onderwijs, van de technische opleidingen. Bouwmans: ‘Er werd te veel vanuit de boeken gewerkt, te veel vanuit het idee: eerst leid je op, pas daarna ga je daar iets mee doen. Er leefde een behoefte om dit om te draaien.’
  Bouwmans ging op onderzoek en baseerde zich op wat ze als directeur innovatie van het ABC aan ideeën en ervaring had verzameld. ‘Daar was het denken van Biesta natuurlijk heel belangrijk in, daar zaten veranderkundige, pedagogische en ontwerptechnische componenten in. Maar ook allerlei kennis vanuit Lean en Agile werken.’ Toen een bewoner van Huisduinen, een heel klein dorpje bij Den Helder, contact legde met een docent elektrotechniek van Inholland, kwam er echt schot in de zaak. ‘Er was een vraag was, opeens hadden we een match.’In de voorbije drie jaar krijgen levensechte maatschappelijke vraagstukken, al werkende weg en al doende lerend, duurzame uitkomsten. Wat zijn de pedagogische principes van waaruit Heleen ‘ontwerpt’? ‘Biesta’s idee van volwassen vrijheid zie ik als een basisuitgangspunt, in elk geval in de manier waarop ik het vertaal in de praktijk. De aanpak gaat echt uit van gelijkwaardigheid en meerstemmigheid,’ vertelt ze. ‘Dus, hoe kan je zoveel mogelijk stemmen laten klinken om complexe vraagstukken aan te pakken?’
  Er komen meer pedagogische begrippen en vragen in deze podcast voorbij. Hoe zorg je ervoor dat mensen instappen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid ontwikkelen en samen op blijven trekken? ‘Het gaat over meedoen, over een proces van verleiden, van uitnodigen en van wijzen. Bouwmans: ‘Het gaat over samen optrekken, om het proces. Maar je moet er inhoud aan koppelen, anders loopt niemand er warm voor. Dus ik heb er de drie speerpunten van Inholland aan gekoppeld: creatief, duurzaam en gezond - als stip op de horizon - en de Sustainable Development Goals (SDG). Dus daaraan blijven relateren is ook een onderdeel van wat ik doe. Als je langs die lijn kan denken, met elkaar, dan heb je een duurzame rails. Eigenlijk ben ik bezig met het neerleggen van nieuw paden.’
   

  • 53 min.
  #53 Henriëtte Albregts richt een nieuwe Agora-school op: ‘Ik wil niet in gevecht met het bestaande onderwijssysteem’

  #53 Henriëtte Albregts richt een nieuwe Agora-school op: ‘Ik wil niet in gevecht met het bestaande onderwijssysteem’

  Na de zomer van 2022 zal Saga Driehuis starten, een school vanuit het Agora-concept. Henriëtte Albregts is de initiatiefnemer. Jan Jaap Hubeek en Annonay Andersson spreken haar in deze podcast, onder meer over haar pedagogisch leiderschap.
  ‘You must be the change you want to see in the world’ was altijd al het motto van Henriëtte. Dat begon met dingen zoals minder vlees eten, links stemmen. Maar na een periode van ziekte kwam ze op de vraag wat ze hier nou eigenlijk nog te doen had, in dit leven. De coronapandemie zette een spotlight op veel extreme uitingen, en gaf de laatste zet om dat soort extremen juist te voorkomen, om de school die ze in de regio miste, zelf te gaan opzetten.
  Leiderschap‘Ik neem dit leiderschap op mij’: Henriëtte moest gaan staan en de woorden uitspreken van Jan Fasen, de voorzitter van de Vereniging van Agora Onderwijs. ‘Agora ontwikkelt zich omdat mensen zoals jij het initiatief op zich nemen en het gaan dóen’, had hij gezegd. Dat Henriëtte geen leiding had gegeven in het onderwijs en tot dat moment docent Engels was, deed er verder niet toe.
  Voor Henriëtte voelt het alsof veel dingen nu op z’n plek vallen, sinds ze bezig is met het oprichten van Saga Driehuis. Ze heeft, naast lesgeven, van alles gedaan. Ze was onder meer copywriter, kinderboekenschrijver en werkte in de werving en selectie. Creëren en het licht in mensen zien, dat zijn haar krachten. De verantwoordelijkheid die hoort bij haar rol past haar en voelt als vanzelfsprekend sinds ze zich zo nadrukkelijk uitsprak over haar leiderschap. Ze noemt zichzelf een generalist, en benadrukt ook dat haar rol vraagt om het goed stellen van prioriteiten en weten welke mensen je waarvoor moet benaderen. Specialisten betrekken bij specialistische kwesties.
  IntentieHet is voor Henriëtte heel belangrijk dat haar motief en gevoel zuiver zijn. ‘Je kan een probleem niet oplossen op dezelfde frequentie waarop het probleem bestaat, zei Albert Einstein. Als ik vanuit de frequenties woede en frustratie met het oude systeem bezig ben, dan ben ik eigenlijk nog binnen het bestaande systeem bezig.’‘Noem het eenheidsbewustzijn’: Henriëtte is in alles wat ze rondom de school doet, steeds bewust vanuit welke intentie ze dat doet. Liefdevol, veilig, in verbinding: vanuit positieve emoties. Ze staat om het team heen, zodat zij hun werk optimaal kunnen doen, maar ze staat ook in contact met alle andere scholen, het bestuur en de ouders.
  Saga Driehuis‘Ik ben niet alleen oprichter, ik ben een start-up aan het runnen.’ Intakes, webmaster, secretaressewerk: op dit moment doet ze van alles, ondersteund door twee mensen bij het ontmoeten van potentiële leerlingen.
  Wil het kind dit type onderwijs? En heeft het kind de vaardigheden in huis om dat met plezier te doen? Dat zijn de twee leidende vragen als een kind op intake komt, vertelt ze in deze podcast. ‘Kinderen hoeven niet zelfstandig te zijn, maar moeten het wel willen worden. Hetzelfde geldt voor structuur. Maar ook: hebben de ouders vertrouwen in het proces? Want je gaat samen op pad.’
  Inzichtelijk maken voor ouders dat deze school richting een PTA gaat, de kwalificerende laag zichtbaar maken, houdt Henriëtte natuurlijk ook bezig. Daarnaast ook hoe ze haar team tot een groep kan maken, bijvoorbeeld door altijd met de hele school samen te lunchen. En, last but zeker not least, op het verlanglijstje staat dat Saga alle onderwijsniveaus aan gaat bieden in de toekomst. Maar eerst: op naar het eerste schooljaar, in augustus 2022!
  Tekst: Annonay Andersson

  • 41 min.
  #52 Praktijk van OSB Amsterdam: over samen leren en het oplossen van problemen met de eigen jongerenrechtbank

  #52 Praktijk van OSB Amsterdam: over samen leren en het oplossen van problemen met de eigen jongerenrechtbank

  Dit is een NIVOZ-podcast over de dagelijkse praktijk op de OSB Amsterdam, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Jan Jaap Hubeek en Rikie van Blijswijk bezochten de school en gingen in gesprek met een schoolleider en twee leerlingen: Ineke Groot (schoolleider onderbouw B-deelschool), Serlynn (vmbo-t leerling) en Hannah (5-vwo leerling). Ze spreken uitgebreid over hun school en over de Bijlmer, over samen leren en over het op een bijzondere manier samen oplossen van eventuele problemen, onder meer via een eigen jongerenrechtbank.
  OSB is een brede schoolElke leerling start de eerste twee jaar in een gemengde brugklas. Dit principe uit de middenschool heeft Open Schoolgemeenschap Bijlmer door de jaren heen overeind gehouden. In deze podcast neemt Ineke Groot, al vele jaren werkzaam op OSB, de luisteraar mee in de geschiedenis van de school, in de organisatie en in de opvattingen van de school over de gemengde brugklas in de stad waar steeds meer categoriale gymnasia ontstaan.
  Gemengde brugklassenOp de school zitten leerlingen met verschillende basisschool-adviezen, van vmbo-basis tot en met vwo, de eerste twee jaar gewoon bij elkaar. Dat betekent ook dat een vwo-leerling samen met een havo- of vmbo-basisleerling aan een opdracht werkt. Hannah uit 5 vwo vertelt dat ze veel hoe ze samenwerkt met een vmbo-klasgenoot en leert van hem.
  Samen leven en samen lerenHannah woont zelf niet in de Bijlmer, maar vertelt over de verbazing bij veel mensen toen ze in groep 8 besloot voor OSB te kiezen. Het vermeende slechte imago van de wijk én van de school klinken in haar verhaal door. Mensen denken dat het niet veilig is in de school en dat er drugs gebruikt worden. Het tegendeel is waar, ervaart Hannah en ze illustreert met voorbeelden dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. Juist door samen te leven en te leren, leer je elkaar kennen en waarderen!
  Jezelf, de ander en de wereld leren kennenDe school daagt leerlingen uit alles uit zichzelf te halen. Ze heeft samen leren, leren van en met elkaar, hoog in het vaandel staan. Daardoor voelen de leerlingen minder prestatiedruk, is de idee, en leren de leerlingen elkaar beter kennen en begrijpen. De school ziet zichzelf als een mini-maatschappij, waarin je leert over jezelf en van elkaar en met een open blik kijkt naar de wereld om je heen.
  KeuzemogelijkhedenLeerlingen krijgen in de school veel keuzemogelijkheden. Er zijn verdiepende vakken voor extra uitdagingen of om specifieke kwalificaties te behalen. Te denken valt aan Cambridge Engels, een creator’s lab om zich uit te leven met techniek. Er zijn veel mogelijkheden om creatief met taal om te gaan of je in drama te bekwamen; je kunt meedoen in de Brass-band voor wie van muziek houdt en er zijn verschillende sportmogelijkheden.
  Mini-mediationDaarnaast is er de mogelijkheid om zich aan te melden voor mini-mediation en de jongerenrechtbank. Beide zijn gericht op een veilige schoolomgeving, zodat iedereen zichzelf kan zijn. Serlynn, vmbo-t leerling, vertelt hoe ze opgeleid is tot mini-mediator om medeleerlingen te helpen eventuele kleine ruzies en irritaties samen op te lossen. Zij heeft inmiddels al succesvol bemiddeld bij verschillende ruzietjes.
  Jongerenrechtbank om dingen samen op te lossenHannah is lid van de jongerenrechtbank. Die is er voor zaken voorbij de kleine ruzies en irritaties. Denk aan vuurwerk afsteken of diefstal. Zaken die normaliter bij de politie terecht zouden komen en daarmee het risico op een strafblad. Ook dan zorgen de leerlingen op de OSB voor elkaar en lossen ze de dingen samen op. Ook Hannah is net als Serlynn eerst hiervoor opgeleid. Ze vertelt hoe het eraan toegaat in de aanloop naar een rechtszaak en de behandeling ervan. De taken van de rechter, advocaat en officier van justitie worden in haar verhaal helder verwoord.
  Tekst: Rikie van Blijswijk

  • 52 min.
  #51 Schoolleider Anne-Mieke Bulters op de Werkplaats: ‘In de stem van de minderheid zit de wijsheid, dus laten we daar naar luisteren.’

  #51 Schoolleider Anne-Mieke Bulters op de Werkplaats: ‘In de stem van de minderheid zit de wijsheid, dus laten we daar naar luisteren.’

  Schoolleider Anne-Mieke Bulters spreekt in deze NIVOZ-podcast over haar praktijk op de Werkplaats in Bilthoven, een school waarvan Kees Boeke in 1926 grondlegger was. Ze verbindt het eigenzinnige verleden aan de pedagogische vragen van het heden. ‘Over twee jaar - en daar heb ik het schoolplan ook op geschreven - dan zit Deep Democracy helemaal in de school, in de cultuur. In de stem van de minderheid zit immers de wijsheid, dus laten we daar naar luisteren.'
  Jan Jaap Hubeek zocht Anne-Mieke Bulters op voor een aflevering in de podcast-serie over pedagogisch leiderschap. De geschiedenis van de Werkplaats, de ideeën van Kees Boeke en zijn vrouw Betty, zie je in Bilthoven-Noord nog altijd terug, benadrukt ze. ‘De Werkplaats  is opgericht vanuit overtuiging dat kinderen serieus genomen moeten worden om met elkaar te kunnen bouwen aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Wat Kees daarbij heel belangrijk vond was dat het totale kind zich ontwikkelt, dus niet alleen de cognitie, maar ook kunsten, creativiteit, cultuur en natuur. De Mattheus werd gezongen, muziek en dans waren een integraal onderdeel in het onderwijs. Kees heeft altijd gezegd: ik wil niet dat de werkplaats een school heet, want bij het woord "school" dan heb je het gevoel van: je giet er iets van boven in en dan...’
  Maar zou Kees Boeke (1884-1966) nu door het gebouw lopen, vertelt Anne-Mieke, zou hij toch verrast zijn. De Werkplaats is ook met de tijd meegegaan, wil ze maar zeggen. ‘Een van de dingen die ik aan Kees bewonder, was dat hij altijd zei: het is geen methode die ik propageer. Het moet aansluiten bij de tijdgeest. Dus inderdaad, wij werken inmiddels ook met methodes. Want daar zitten toch heel mooie en goede tussen, methodes waar je echt wat aan hebt. En kijk je naar de digitalisering bij ons, die staat gewoon goed. Waarbij we ons natuurlijk wel steeds afvragen: past het binnen onze waarden? Neem de afweging die we moesten maken voor Gynzy, echt een prachtige tool. Dat ging heel zorgvuldig. De vraag die overeind bleef: willen we de kinderen zoveel aan die tablets hebben? Nee, dus hebben we dat niet gedaan.’’  
  De Werkplaats blijft een leergemeenschap waar bepaalde historische waarden een stevig fundament vormen voor de dagelijkse praktijk, zo benadrukt Anne-Mieke Bulters. Een ervan is gelijkwaardigheid. Een anekdote in deze podcast rondom de bouw van een fietsenstalling is illustrerend. ‘Ik heb op meerdere scholen gewerkt en dan lees je in visie-documenten en plannen: het kind staat centraal. Maar hier staat het kind écht centraal. Maar hier staat het kind écht centraal. De kinderen hier weten, ik kan ruimte vragen en dan is het er ook. Ze komen vanuit hun authenticiteit en voelen zich vrij om een vraag te stellen, een idee te opperen. Onze leerlingen heten werkers en onze leerkrachten heten medewerkers. De medewerkers staat naast het kind, vanuit gelijkwaardigheid.’
  Maar ook de grote wereld is nooit ver weg, vertelt Anne-Mieke.  ‘Kees en Betty Boeke waren wereldverbeteraars, radicaal ook. Ze wisten als we de wereld willen verbeteren, dan begin je bij de kinderen. Op de Werkplaats wordt gewerkt aan die betere samenleving. We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar, we helpen elkaar. En er zit mentorschap in, er zit democratie in. We bespreken met elkaar, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed? En ook hoe lossen we het op? Deze houding zit in iedereen, in alles. In de vezels, in de muren, in de bomen. We hebben heterogene klassen, je wisselt van rol. Je bent een keer de jongste, je bent een keer de oudste. Het wordt een vanzelfsprekendheid van: zo doen wij dat. En die pedagogiek is dan een heel belangrijke basis. Die relatie, die veiligheid en dat vertrouwen, dat moet er allemaal zijn.’
  Toch is er in de voorbije vier jaar, met de komst van Anne-Mieke als directeur, ook wel wat op ‘de WP’ verschoven. ‘De Werkplaats is natuurlijk een mooie school, iedereen zegt al snel waaauw. Maar vanuit mijn Amsterdamse a

  • 38 min.
  #50 Lisette Bastiaansen over aandachtige betrokkenheid: ‘Ik denk dat het gaat over samen mens-zijn. En daar steeds bij terug durven komen.’

  #50 Lisette Bastiaansen over aandachtige betrokkenheid: ‘Ik denk dat het gaat over samen mens-zijn. En daar steeds bij terug durven komen.’

  Lisette Bastiaansen promoveerde vandaag op haar proefschrift Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding aan de Universiteit van Humanistiek. Jan Jaap Hubeek geeft Lisette in deze NIVOZ-podcast ruim baan om te vertellen over de betekenis en over de relevantie van haar proefschrift, juist in deze weerbarstige, polariserende tijd. ‘Ik denk dat het gaat over samen mens-zijn, in essentie. En daar toch steeds bij terug durven komen, hoe moeilijk dat soms ook is.’
  Lisette Bastiaansen is onderzoeksbegeleider, gastdocent bij de Masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, toezichthouder bij de Sophia-scholen en moeder in een samengesteld gezin met vier kinderen. Het onderwerp van haar PhD-onderzoek, zo vertelt ze in deze podcast, leeft enorm onder leraren en leidinggevenden. ‘Er is geen leraar en leidinggevende die aandachtige betrokkenheid niet belangrijk vindt. Het staat in vrijwel alle missies en visies. Maar tegelijkertijd zie je dat de stap tussen dat willen en in de praktijk kunnen brengen, dat daar tussen nog verschrikkelijk veel andere stappen genomen moeten worden. En dat het een stuk ingewikkelder is dan het lijkt.’
  Er zijn leraren die dat ook gewoon kunnen, zo heeft ze ontdekt in haar rondgang langs scholen en in alle gesprekken die ze in haar vijfjarig promotieonderzoek heeft gevoerd. ‘Ja, ook binnen het bestaande systeem, zegt ze, dat sterk gericht is op beheersing, op voortgang, op presteren. ‘Maar er zijn er ook heel veel bij wie het niet lukt. We zitten in een maatschappelijke constellatie waarbij de druk om te presteren, om nog sneller vooruit te gaan, om nog hoger opgeleid te worden, heel groot is. Je zou kunnen zeggen dat dat op spanning staat met het proberen zin te geven, echt zin te geven aan je leven. De tijd en de rust om daar innerlijk bij stil te staan, ontbreekt vaak.’
  Ze begint haar proefschrift met een stukje van Picasso, wat ook de opmaat is voor het gesprek.
  Ik zoek niet, ik vindZoeken dat is uitgaan van het oude in een willen van het bekende in het nieuweVinden dat is het volledig nieuwe, ook in de bewegingAlle wegen zijn open en wat gevonden wordt, is onbekendHet is een waagstuk, een heilig avontuur
  Dit is waar precies het pedagogische over gaat, zegt ze in een eerste reactie. ‘Het pedagogische gebeurt. Dat is niet iets wat maakbaar is. Je kunt hooguit proberen iets in gang te zetten. Maar of er iets gebeurt, weet je niet. Welke kant uit, weet je niet. En je weet ook niet de weg die je nog nooit met z’n tweeën bewandeld hebt. En hoe harder je probeert te grijpen, ook in dat opvoeden, hoe minder goed het zal gaan.’ En de woorden van Picasso zijn ook van invloed geweest in de manier waarop ze haar proefschrift heeft vormgegeven.’ Ik heb ook geprobeerd om niet heel hard te zoeken, maar wel te vinden. Om ook heel dicht bij het pedagogische te blijven.’

  • 47 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
15 beoordelingen

15 beoordelingen

miriamrrr ,

Hoera voor meester Han

Ik heb immens genoten van de podcast van meester Han. Ieder kind verdient een meester Han en eigenlijk zouden alle grote mensen ook een keer met meester Han op avontuur moeten. Dat zou de wereld goed doen.

Top-podcasts in Kunst

Echt Gebeurd
de Volkskrant
Teylers Museum
RUBEN TIJL RUBEN/ Tonny Media
NPO Radio 1 / NTR
Comedytrain

Suggesties voor jou

De Correspondent
NRC
Marc-Marie & Aaf / Tonny Media
Teun van de Keuken & Gijs Groenteman
Berthold Gunster
Marcel van Roosmalen & Gijs Groenteman