7 afleveringen

Podcasts voor leraren, schoolleiders en betrokkenen om ze te sterken bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podcast Nivoz

  • Kunst

Podcasts voor leraren, schoolleiders en betrokkenen om ze te sterken bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

  #7 NIVOZ-serie: Kennismaken met… Merlijn Wentzel, een van onze docenten Pedagogische Tact (4)

  #7 NIVOZ-serie: Kennismaken met… Merlijn Wentzel, een van onze docenten Pedagogische Tact (4)

  Merlijn Wentzel begeleidt bij NIVOZ leraren en schoolleiders in de trajecten Pedagogische Tact en Pedagogische Verdieping. In deze podcast vertelt ze over de reis die ze na haar studie orthopedagogiek heeft afgelegd, nog altijd aan de zijde van Luc Stevens. Ze spreekt over het werk als trajectbegeleider, over haar eigen pedagogische opdracht en ambities én over de Essential Schools, haar belangrijkste inspiratiebron als het om goed onderwijs gaat.
  In 1999 studeerde Merlijn Wentzel af als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht, de plek waar ze colleges van Luc Stevens kreeg. Direct daarna werd ze door hem gevraagd om deel te nemen aan het project Schoolethos, waar leraren en leerlingen – van kleuters tot 4havo - bevraagd werden over hoe zij het onderwijs en de lessen beleefden. Die open gesprekken werden teruggekoppeld aan de scholen en het onderzoek werd vertaald naar een publicatie, Zin in School. Pas daarna werd het NIVOZ opgericht.
  Merlijn – moeder van Floor (11) en Felix (9) – voelt zich nog steeds door Luc Stevens gesterkt in het werk bij NIVOZ. ‘Ik heb hem misschien al meer dan honderd keer gehoord, maar elke keer weet hij weer de kern te raken.’ Voor de inhoud van de trajecten bouwt ze nadrukkelijk door op literatuur van Max van Manen, die aan de basis staat van het begrip Pedagogische tact. ‘We trainen als het ware de pedagogisch conditie,’ zo citeert Merlijn de Nederlands-Canadese pedagoog. ‘Dat gebeurt door werkvormen en inhoud waarmee leraren kunnen reflecteren op het pedagogische stuk.’
  De vragen wordt gesteld vanuit drie aandachtsgebieden: wat is jouw pedagogische opdracht, wat beoog je? Wie ben jezelf, wat zijn jouw kwaliteiten en wat zijn scherpe kantjes? En hoe is het om die leerling te zijn, wat is het perspectief van de ander? Over haar eigen pedagogische opdracht is Merlijn duidelijk, mede gevoed door de interviews die ze in het project Schoolethos met leerlingen voerde: ‘School en leren, dat moet fijn zijn. Op school moet het zelfvertrouwen groeien. Dat is het allerbelangrijkste. En de rest komt…’
  Ze werkt nog steeds vanuit het perspectief van kinderen, zegt ze zelf. Maar ze is er voor de leraar. Daar gaat ze naast staan. En daar ligt ook haar eigen ambitie: ‘Ik zou het nog beter willen doen. Echt mensen verder willen helpen. Leraren hebben grote pedagogische dilemma’s, zeker in de grote steden hebben ze het moeilijk met leerlingen. Niet alleen in relatie. Hoe doen we dat nou, onderwijzen, waardoor iedereen zich lekker voelt en tegelijk graag aan het werk is?
  Wat dat betreft heeft ze in de praktijk van de Essential Schools – de progressieve schoolbeweging in de Verenigde Staten - gezien dat het kan. Ze is er een aantal keren geweest en was – net als veel anderen – overdonderd. ‘Wat ik daar gezien heb, is dat school en leren fijn is, bruist en inspirerend kan zijn. Daar zijn ze – de leraren en de leerlingen – samen aan het ontdekken. Betekenis aan de wereld en zichzelf geven. Put your hands around big issues, zeggen ze daar. Vindt er geen verdieping plaats bij een leerling of een klas, dan gaan de leraren terug naar zichzelf. Welke interventie is er nodig? Hoe kan ik die leerling alsnog uitdagen? Zijn er andere werkvormen te bedenken? In plaats van zeggen, jij krijgt een onvoldoende. Ik denk dat dat enorm helpt.
  Vertrek je vanuit kennis of vanuit de pedagogiek? Het is een vraag die in het onderwijs de nodige strijd en spanning kan veroorzaken. Bij de Essential schools is het een geheel, zegt Merlijn. ‘Je hoort het terug in hun motto: Be kind, work hard! Het kennisstuk staan vooraan, maar niet vanuit selectie, druk of vanuit cijfers…’

    
   

  • 41 min.
  #6 NIVOZ-podcast: Over Agora-onderwijs, met medeoprichter Jan Fasen en een leerling

  #6 NIVOZ-podcast: Over Agora-onderwijs, met medeoprichter Jan Fasen en een leerling

  Bij Agora Roermond (vmbo, havo, vwo) mag je vanaf dag 1 aan de slag met jouw interesses, op zoek naar je talenten en ambities. Jan Fasen vertelt waarom Agora-onderwijs gestart moest worden en wat het vraagt. Robin vertelt over zijn ervaring als leerling. Jan Jaap Hubeek is de interviewer.
  Agora is een leerervaring voor kinderen die hen niet voorbereidt op de toekomst, maar hen in staat stelt de toekomst te creëren. Jan Fasen is mede-oprichter van Agora Roermond, dat in 2014 is gestart. Het is een antwoord op de maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die hem grote zorgen baarden. De bedenkers van Agora willen een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Ieder kind leert op zijn of haar manier.
  Bij Agora (vmbo, havo, vwo) mag je vanaf dag één aan de slag met jouw interesses op zoek naar je talenten en ambities. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag jij als vertrekpunt gebruiken en onder leiding van je leraar mee aan de slag gaan. Vakken, toetsen, klassenroosters en huiswerk ingeruild voor challenges, samenwerken en coaching door leraren. Je begint bij Agora niet ergens aan omdat het moet, maar omdat je geïnspireerd en gemotiveerd bent om je challenge af te maken, ook al moet je daarvoor dingen doen of leren die je niet zo leuk vindt. Naast je challenges bezoek je workshops en inspiratiesessies (meestal vrijwillig). Er zijn ook groepsactiviteiten, bijvoorbeeld om je medeleerlingen goed te leren kennen. Daardoor leert een leerling zichzelf en de wereld om zich heen goed kennen, ontdekt hij/zij waar-ie later terecht wil komen. Als je als leerling dat in beeld hebt, kies je een afstudeerrichting en vakkenpakket. Dan stellen we samen een persoonlijk traject op zodat je, net als op elke andere school, het landelijk vmbo, havo of vwo eindexamen haalt.
  Op Agora heb je een eigen plek. Je zit samen met maximaal 18 andere leerlingen van verschillend niveau en leeftijd bij jullie coach in een coachgroep. Je hebt daar je een eigen werkplek, die je naar eigen smaak mag inrichten. Niet om de 50 minuten van het ene naar het andere lokaal lopen, maar een vaste plek voor jezelf om te werken
  Er is inmiddels een Agoravereniging van scholen. De negen scholen in Nederland die deze vorm van onderwijs op dit moment aanbieden, bundelen per januari 2020 de krachten samen om verder te groeien. De vereniging moet de afzonderlijke scholen gaan ondersteunen, begeleiden en verbinden om van elkaar te leren en te groeien. Daarnaast is het doel van de vereniging om de hele onderwijssector in Nederland kennis te laten maken met deze vernieuwende vorm van onderwijs en informeren over hoe scholen kunnen overstappen op deze manier van lesgeven. De vereniging heeft daarvoor de website www.agoraonderwijs.nl gelanceerd.
   
   

  • 29 min.
  #5 NIVOZ-serie: Luisteren naar... Annonay Andersson, hoofdredacteur van ons platform(3)

  #5 NIVOZ-serie: Luisteren naar... Annonay Andersson, hoofdredacteur van ons platform(3)

  Annonay Andersson opereert in haar werk op twee plekken, als psychologe op de Tobiasstroom, een VSO-school in Zeist én als hoofdredacteur van het NIVOZ-platform. ‘Werelden die elkaar enorm aanvullen en versterken,’ zo vertelt ze in deze podcast-serie over NIVOZ-mensen.
  Annonay (1987) is vanaf 2011 verbonden aan stichting NIVOZ, zij werkt mee aan de kwaliteitsverbetering van de stroom aan publicaties en verhalen op NIVOZ-platform hetkind. Sinds enige jaren draagt ze ook de eindverantwoordelijkheid daarover. Daarnaast is Annonay als zorgcoördinator en kinderpsycholoog verbonden aan de Tobiasstroom in Zeist, een hele kleine vmbo-school biedt aan ongeveer 70 kinderen. ‘Het is een kleine, warme school. Ik zit veel aan tafel met ouders van leerlingen die zich voor deze school willen aanmelden. Door de gesprekken die ik bij NIVOZ voer – over pedagogische tact en allerhande pedagogische vraagstukken - en de verhalen die we vanuit het onderwijsveld ontvangen en publiceren, passen de twee werelden naadloos bij elkaar.’
  In 2009 is Annonay afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als kinder- en jeugdpsycholoog. Zij heeft toen twee jaar voor de Universiteit Utrecht gewerkt als onderzoekscoördinator bij een project over jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Ze begon bij NIVOZ als onderzoekster (tussen oktober 2011 en december 2012) en werkte mee aan de legitimering van het ontwikkeltraject Pedagogische Tact. Ze verrichtte kwantitatief en kwaliteit onderzoek, deed literatuuronderzoek en schreef mee aan het boek Pedagogische Tact dat in januari 2013 is uitgebracht.
  Op ‘hetkind’ maakt Annonay onder meer zichtbaar wat er in pedagogische zin allemaal al gebeurt in het onderwijs – soms klein en dichtbij - en wat daar mooi aan is. Ze zit aan tafel bij de NIVOZ-denktank, om meer wetenschappelijke content te genereren; haalt verhalen uit de NIVOZ-opleidingen, waar momenten van tact ervaren worden, schrijft af en toe over een NIVOZ-onderwijsavond en beantwoordt de vele ingezonden blogs en artikelen uit het onderwijsveld zelf. Al doet ze dat niet allemaal alleen natuurlijk. ‘We doen dit met drie, vier mensen. Elk artikel vraag afstemming en aandacht. En duizenden halen er elke dag inspiratie vandaan, weten we. ’
  Annonay is moeder van een dochter van acht maanden.
   

  • 35 min.
  #4 NIVOZ-serie: Luisteren naar… Luc Stevens, onze founding father (2)

  #4 NIVOZ-serie: Luisteren naar… Luc Stevens, onze founding father (2)

  Twee jaar geleden nam Luc Stevens (1941) afscheid als wetenschappelijk directeur van NIVOZ, het instituut dat hij in 2003 startte na zijn emeritaat als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Nog altijd is betrokken bij de ontwikkelingen in en buiten de organisatie, al acteert hij wat behoedzamer, zoals hij het zelf uitdrukt. In de serie NIVOZ-podcasts spreekt Luc over het verleden, over het heden en over de toekomst, maar blijft hij vooral dicht bij het opgroeiende kind.
  Het lijdt geen twijfel dat Luc Stevens (1941) een grote staat van dienst heeft en veel heeft betekend voor het Nederlands onderwijs. Hij heeft ministers en politieke woordvoerders geadviseerd en zijn signatuur is herkenbaar in vele stromingen in het huidige onderwijs. Publicaties van Luc Stevens zijn vanzelfsprekend op lerarenopleidingen; tienduizenden leraren en schoolleiders zijn in lezingen via zijn voordrachten geïnspireerd en hij nam ‘de stem van de leerling’ vanaf zijn eerste werkzaamheden, in en buiten het onderwijs, uiterst serieus.
  Ontevreden over hoe de universitaire wereld zich ontwikkelde tot smalle cijfermatige instituten, trok de hoogleraar zijn eigen plan en begon hij na zijn emeritaat in 2003 zijn eigen ‘onderwijsinstituut’ NIVOZ dat plek bood voor reflectie en bezinning op de pedagogiek als handelingswetenschap. De leraar en het kind zijn bij Stevens nooit ver weg. Centraal in zijn filosofie staan de onvervreemdbare rechten van het kind. Kom je hieraan tegemoet, dan komen veel resultaten die je van hen verwacht als leerling vanzelf.
  Gedurende de afgelopen zeventien jaar ontwikkelde NIVOZ zich tot een onafhankelijk instituut dat de pedagogiek als handelings-wetenschap weer bij de onderwijspraktijk bracht. Kennis en handelen gaan hand in hand, horen we Luc vaak zeggen. NIVOZ werd bekend door het opnieuw introduceren van het begrip Pedagogische Tact en het initiëren van platform hetkind. Gedurende de afgelopen jaren heeft Luc samen met NIVOZ vele mensen aan zich verbonden. Mensen die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan de missie van het NIVOZ, de plek waar leraren en schoolleiders worden gesterkt in hun pedagogische opdracht.
  De Podcast-serie is gemaakt door Jan Jaap Hubeek, die ook een eigen podcast-kanaal heeft: Meesterwerk.
  Meer podcasts van stichting NIVOZ vind je achter deze link.

  • 37 min.
  #3 NIVOZ-serie: Luisteren naar… Gabrielle Taus, onze directeur (1)

  #3 NIVOZ-serie: Luisteren naar… Gabrielle Taus, onze directeur (1)

  De komende maanden maken we via podcast-interviews van Jan Jaap Hubeek kennis met een aantal NIVOZ-mensen. Gabrielle Taus – algemeen directeur – bijt het spits af. Ze vertelt over zichzelf, hoe ze bij stichting NIVOZ terechtkwam, de rol die we als instituut in het onderwijs spelen en over de werkzaamheden en de plannen voor de toekomst.
  Gabrielle Taus, woonachtig in Amsterdam met haar man en twee kinderen, is sinds 2011 werkzaam voor NIVOZ en aanvankelijk betrokken bij verschillende projecten, zoals het opzetten van het forum, masterclasses en de ontwikkeling van leiders in het onderwijs. Vanaf het najaar van 2015 draagt Gabrielle - eerst naast Luc Stevens, nu met Rob Martens - de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken. Zowel binnen de organisatie als naar buiten toe. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van stichting het Baken in Almere, lid van de Raad van commissarissen bij Kober kinderopvang en betrokken bij het Jeugdeducatiefonds. Na haar studie bedrijfseconomie heeft Gabrielle ervaring opgedaan in het internationale bedrijfsleven. Op haar 30ste was ze een van de oprichters van een adviesbureau op het gebied van cultuurverandering en leiderschap. Als adviseur heeft ze zeer diverse organisaties (publieke en private sector) ondersteund bij cultuurveranderingen rond thema’s als: vertrouwen, verantwoordelijkheid en talentontwikkeling.
  Meer over Gabrielle lees je op deze profielpagina.

   

  • 29 min.
  #2 NIVOZ-podcast: Over geduld en ongeduld in opvoeding en onderwijs

  #2 NIVOZ-podcast: Over geduld en ongeduld in opvoeding en onderwijs

  Veel vaker komen Rikie van Blijswijk en Joop Berding samen om - vanuit een grotere boekenkring - in gesprek te gaan over onderwijsuitgaven. In deze podcast bespreken ze het laatste werk van Joop zelf, Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld (november 2019).
  Joop Berding is pedagoog. Hij werkte vele jaren in en rond het onderwijs, onder andere als onderwijzer, beleidsmedewerker, praktijkonderzoeker, hogeschooldocent en auteur. Eerder publiceerde hij een aantal boeken en artikelen over Janusz Korczak, John Dewey en Hannah Arendt. Ook is hij - met Wouter Pols - verantwoordelijk voor het boek Schoolpedagogiek dat inmiddels op vele opleidingen wordt gebruikt.
  Deze keer schreef Joop een meer thematisch boek over een onderwerp dat, zo bemerkte hij uit vele interviews, volop leeft onder leraren en ouders. Zij spreken openhartig over hun worsteling tussen afwachten en ingrijpen, tussen verdragen en opstaan-tegen. De hectiek van alledag stelt het geduld soms danig op de proef, maar zonder dat gaat het niet.

  Veel opvoeding en onderwijs speelt zich af tussen geduld en ongeduld en het is steeds zoeken naar de balans. Joop Berding gaat in zijn werk op zoek naar wat de begrippen betekenen in de filosofie, in religies en in de pedagogiek, maar vooral: in de praktijk van alledag.
  Op 5 februari 2020 is er een speciale thema-avond in Zeist, op de Tobiasschool (let op: dus niet in Driebergen bij NIVOZ). Daar wordt Joop Berding zelf geïnterviewd over zijn boek en zijn de vo-leraren Liesbeth Breek en Per-Ivar Kloen gastsprekers. Daarnaast zullen er ook een aantal leerlingen aan het woord komen. Hanke Drop vertelt over speciale opvoedingssituaties, thuis en op school.
  Op de avond zelf is ook het boek verkrijgbaar. Voor info en tickets (35 euro) klik op deze link.

  Technische realisatie Rob van der PoelMuziek: https://www.bensound.com 

  • 34 min.

Top-podcasts in Kunst

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op