1 hr

Medisiner, bivirkninger og sex Epilepsien og jeg

    • Health & Fitness

Kan du å ha sex med en person som har epilepsi? Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene i hele verden. I Norge er ca 45000 mennesker rammet. 70 % av dem blir anfallsfrie med medisinering. Kan du bli frisk av epilepsi? Hva slags medisiner finnes? Kan du få anfall når du har sex? Denne episoden handler om medisiner, bivirkninger og sex.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Kan du å ha sex med en person som har epilepsi? Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene i hele verden. I Norge er ca 45000 mennesker rammet. 70 % av dem blir anfallsfrie med medisinering. Kan du bli frisk av epilepsi? Hva slags medisiner finnes? Kan du få anfall når du har sex? Denne episoden handler om medisiner, bivirkninger og sex.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

1 hr

Top Podcasts In Health & Fitness

Lege Annette Dragland & Acast
PLAN-B & Acast
BB Media / Björg Thorhallsdottir
Bauer Media
Scicomm Media
Jens Vikse