37 episodes

Skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Aktuelle tema, alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.

NOKUT-podden NOKUT

  • Education
  • 4.8 • 12 Ratings

Skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Aktuelle tema, alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.

  Den om digital teambasert læring

  Den om digital teambasert læring

  Hvordan kan sykepleierstudenter aktiviseres gjennom digital teambasert læring? I denne episoden av NOKUT-podden får du høre hvordan teambasert læring gjennomføres i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi ved Nord Universitet, og vi har med oss førsteamanuensis Lars Berton Elnan Garnvik og sykepleierstudent Christoffer Elias Voldseth. De forteller hvordan suksessfaktorer som faste grupper, lagnavn, TBL-mesterskap og refleksjon over egen læring har ført til godt oppmøte, godt læringsutbytte og gode resultater på blant annet nasjonal deleksamen.

  Les mer om:

  Khronos artikkel om resultatene på nasjonal deleksamen: https://khrono.no/sykepleiestudentene-i-levanger-best-i-landet/548384

  Lars på Læringsfestivalen: https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=92ea4f39-4bd7-4ad8-99bf-ad2500a930d9

  • 24 min
  Den om brukermedvirkning i undervisningen

  Den om brukermedvirkning i undervisningen

  Hvordan kan studenter i helse- og sosialfag øve på noe så opplagt og så vanskelig som brukermedvirkning? På Universitetet i Oslo får medisinstudentene innsikt i brukermedvirkning gjennom en læringsvideo med et simulert ansvarsgruppemøte, der en bruker og hans pårørende møter medisinsk personell og en saksbehandler fra NAV. Sammen med representanter for brukere og pårørende reflekterer underviseren og studentene over problemstillinger fra møtet, og studentene utarbeider så en individuell plan. I denne episoden av NOKUT-podden har vi med oss prosjektleder Tommy Sjåfjell (fylkesleder i A-larm) og førstemanuensis Anne Helene Kveim Lie (UiO), som forteller om prosjektet Bruker i sentrum og undervisningspakken de gjerne deler med andre undervisere.

  Les mer om:
  Bruker i sentrum: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/bruker-i-sentrum
  A-larm: https://a-larm.no

  • 26 min
  Den om podcast som ekstra læringsressurs

  Den om podcast som ekstra læringsressurs

  Podcaster er i vinden, og har også gjort sitt inntog i undervisningen. Universitetet i Stavanger har satset på podcastformatet, og i denne podden om podder snakker vi med redaksjonsmedlemmer fra podcastene «Akademisk skriving» (universitetsbibliotekar Ingeborg Marie Jensen) og «Du og jeg og vi to» - en podcast for folk som jobber profesjonelt med folk (tverrfaglig veileder Gunn Brigitte Danielsen)." Lytt for å høre deres refleksjoner om podcastens fordeler som læringsressurs.

  Ressurser:
  https://www.addrise.no/podkast-2 (Du og jeg og vi to)
  https://www.facebook.com/duogjegogvitopodden/
  https://www.akademiskskriving.no/

  • 28 min
  Den om pedagogiske gevinster fra sjokkdigitaliseringen

  Den om pedagogiske gevinster fra sjokkdigitaliseringen

  Hvilke pedagogiske gevinster tar vi med oss fra ett år med digital undervisning under koronapandemien, og hvordan kan nye og gamle verktøy samspille og bidra til ytterligere videreutvikling av undervisning i høyere utdanning? I denne episoden snakker vi med Magnus Hontvedt, førsteamanuensis ved USN og UiO, og Annelise Ly, førsteamanuensis ved NHH. De deler sine erfaringer fra året som har gått, og reflekterer over hvilke pedagogiske grep som har vært så vellykket at de blir med videre, når vi en gang går tilbake til en normalsituasjon med mulighet for fysisk undervisning.

  Ressurser:
  https://khrono.no/slik-lager-hun-et-godt-studiemiljo-via-zoom/548152
  https://www.ludo.usn.no/storefri
  https://www.ludo.usn.no/video-og-dybdelesing
  Hontvedt, M., Oddvik , M., & Næss, R. R. (2020). Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning. Acta Didactica Norden, 14(2)
  Hontvedt, M., Silseth, K., & Wittek, A. L. (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams. Scandinavian Journal of Educational Research, 18.
  Carson, L., Hontvedt, M. & Lund, A. (In press) Student Teacher Podcasting: Agency and Change. Learning Culture and Social Interaction

  • 30 min
  Den om forkurs

  Den om forkurs

  Hvordan kan man skape et mer rettferdig utgangspunkt for læring når studentene starter studieløpet med ulike forkunnskaper?
  I denne episoden får du høre hvordan økonomistudentene ved Universitetet i Agder har fått hjelp av en kartleggingsprøve og et frivillig forkurs i matematikk.
  MatRIC-stipendiat Ida Maria Langärds og studentassistent Inger Elise Tysvær deler sine erfaringer fra disse tiltakene og forteller om studenter som blir mer bevisste på egen læring og som legger ned en formidabel innsats for å få et bedre grunnlag for resten av studiet.

  Lenke til MNT-konferansen: https://www.uhr.no/nyheter/nyheter-fra-uhr/mnt-konferansen-2021-utdanningskvalitet-i-et-barekraftsperspektiv.5454.aspx

  Lenke til journalen som skal publisere papers fra konferansen: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse/index

  Les mer om prosjektet på Diku sine nettsider: https://diku.no/aktuelt/bruker-fritimene-til-aa-regne-matteoppgaver

  • 25 min
  Den om studielivskvalitet og svarte skjermer

  Den om studielivskvalitet og svarte skjermer

  Hvordan henger svarte skjermer i Zoom sammen med studielivskvalitet?
  I denne episoden snakker vi med dosent Hilde Larsen Damsgaard fra Universitetet i Sørøst-Norge, som er opptatt av å lytte til studentenes stemmer for å forstå hvordan de erfarer kvalitet i utdanningen.
  Det er gjennom en slik tilnærming hun har funnet frem til begrepet studielivskvalitet og modellen SMART.
  Damsgaard deler sin kunnskap om hvordan undervisere kan jobbe for å bli gode læringsarkitekter, både digitalt og analogt, og forteller hvordan hun og hennes kollegaer snudde 90 % svarte skjermer til 95 % synlige ansikter under starten av koronapandemien.

  Lenker:
  Her kan du lese Damsgaard sin bok (åpen tilgang): https://www.universitetsforlaget.no/studielivskvalitet

  Damsgaard, H.L. (2020, 9.september). Studielivskvalitet i
  digitale læringsomgivelser [Blogginnlegg]. Hentet fra https://eblogg.usn.no/2020/09/09/studielivskvalitet-i-digitale-laeringsomgivelser-2/

  Damsgaard, H.L. (2020, 3.september). Studielivskvalitet: Når vi møtes digitalt, er aktivitet fortsatt viktig. Khrono. Hentet fra https://khrono.no/studielivskvalitet-nar-vi-motes-digitalt-er-aktivitet-fortsatt-viktig/512481

  Damsgaard, H.L. (2020, 2.juli). Studielivskvalitet: Kvalitet sett fra studentenes side. [Blogginnlegg]. Hentet fra
  https://eblogg.usn.no/2020/07/02/studielivskvalitet-kvalitet-sett-fra-studentenes-side/

  Damsgaard, H.L. (2020, 24. april). Svarte skjermer i digitale undervisningsrom. Khrono. Hentet fra https://khrono.no/svarte-skjermer-i-digitale-undervisningsrom/482814

  Foto Damsgaard: Elisabeth Lynnerup Rusholt

  • 23 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
12 Ratings

12 Ratings

Avaleona ,

Bra!

Spennende og god podcast om viktige områder innenfor høyere utdanning. Gleder meg til flere episoder i 2018!

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To