21 episodes

«Psykiateren. En podcast om folk, fag og forskning» er en podcast som gis ut av Norsk psykiatrisk forening (Npf), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen for leger i psykiatrien. Styret i Npf er ansvarlig redaktør, og programleder er Anne Kristine Bergem, spesialrådgiver i foreningen. Podcastepisodene er fortrinnsvis uredigerte samtaler mellom kolleger.
Noen vil handle om personer med et engasjement, noen om faglige temaer og andre om forskning.
 
Podcasten finansieres av Npf med støtte fra Legeforeningens Kvalitetsfond.
 
Gjestene representerer seg selv og er ikke betalt for å delta.

Psykiateren Norsk psykiatrisk forening

  • Helse og trening
  • 4.9 • 10 Ratings

«Psykiateren. En podcast om folk, fag og forskning» er en podcast som gis ut av Norsk psykiatrisk forening (Npf), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen for leger i psykiatrien. Styret i Npf er ansvarlig redaktør, og programleder er Anne Kristine Bergem, spesialrådgiver i foreningen. Podcastepisodene er fortrinnsvis uredigerte samtaler mellom kolleger.
Noen vil handle om personer med et engasjement, noen om faglige temaer og andre om forskning.
 
Podcasten finansieres av Npf med støtte fra Legeforeningens Kvalitetsfond.
 
Gjestene representerer seg selv og er ikke betalt for å delta.

  20 - Psykiatri og ledelse

  20 - Psykiatri og ledelse

  Å ha en lederstilling gir mulighet for å påvirke. Påvirkningsmuligheter var en av faktorene som motiverte Andreas Ringen til å ta klinikklederstillingen ved Oslo Universitetssykehus. I denne episoden snakker han om å være psykiater og leder.

  • 43 min
  19 - «Rusutløst psykose» - en farlig diagnose?

  19 - «Rusutløst psykose» - en farlig diagnose?

  Hvilken betydning har det om tilstanden kalles «rusutløst psykose» eller «akutt psykose etter inntak av rusmidler»? Er det semantikk, eller har det betydning for behandling, oppfølging og framtidsutsikter?
  Psykiater Jørgen Bramness og Psykologspesialist Eline Borger Rognli er gjester hos spesialrådgiver Anne Kristine Bergem i dagens episode av «Psykiateren».

  • 42 min
  18 - Genetikk og psykiatri

  18 - Genetikk og psykiatri

  Gener har stor betydning for sykdom, psykiske lidelser inkludert. Psykiater og forsker Olav Smeland håper at genetisk forskning kan gi økte muligheter for persontilpasset behandling i framtida. 

  • 43 min
  17 - Åndelighet og eksistensielle spørsmål i klinisk hverdag

  17 - Åndelighet og eksistensielle spørsmål i klinisk hverdag

  Morten Selle er i dag avdelingsoverlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Å snakke med pasienter om åndelige og eksistensielle spørsmål mener han er en naturlig del av behandlingskontakten. Tro, verdier og mening har stor betydning i mange menneskers liv. I denne episoden snakker han også om egen tro, menneskesyn og tilgivelse.

  • 41 min
  16 - Psykoterapiutdanning

  16 - Psykoterapiutdanning

  Alle som skal bli spesialister i psykiatri i Norge, må ha veiledning i psykoterapi. Psykoterapiveiledning handler om mye mer enn det å lære seg å utøve terapi. Veiledningen handler om å utvikle seg som menneske og terapeut, finne sine blinde flekker og bli kikket i kortene av en erfaren kollega. Dagens gjest, Ulrika Larssen, brenner for veiledning og psykoterapiveiledning.

  • 41 min
  15 - Psykoanalytisk forståelse av ekstremisme

  15 - Psykoanalytisk forståelse av ekstremisme

  Shahram Shaygani mener at psykoanalytisk tenkning er til god hjelp for å forstå ekstremisme, både for terapeuten og for pasienten selv. Shahram er selv utdannet psykoanalytiker i tillegg til at han er spesialist i psykiatri og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.

  • 42 min

Customer Reviews

4.9 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Top Podcasts In Helse og trening

Overskuddsliv
psykologspesialist Liv Selland
Leger om livet
Lege Annette Dragland & Acast
Sex med Dr. Brochmann
Aschehoug og Bauer Media
Ta Kommandoen med Geir Aker
PLAN-B & Acast
Abid & Nadia: Skyld og Skam
PLAN-B & Acast
Relasjonspodden
Bauer Media

You Might Also Like

Hverdagspsyken
The Human Aspect
SinnSyn
Psykolog Sondre Risholm Liverød & Acast
Hjernesterk
Moderne Media
Abid & Nadia: Skyld og Skam
PLAN-B & Acast
Leger om livet
Lege Annette Dragland & Acast
Foreldrerådet
KLYNGE & Acast