42 min

#006 ZRÓWNOWAŻONY BIZNES A WIZERUNEK PRACODAWCY | ZYTA MACHNICKA, CEO LIGHTNESS Zrównoważony Biznes Podcast

    • Management

Przyciąganie talentów, zaangażowanie i retencja pracowników to 4-ty na liście motywator firm do działań zrównoważonych

Przyciąganie talentów, zaangażowanie i retencja pracowników to 4-ty na liście motywator firm do działań zrównoważonych

42 min