322 episodes

Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền Chữa lành Miền Tỉnh Thức thực hiện dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận.
Đây là kênh chính thống và duy nhất của Thầy Minh Niệm
Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

-----------------------

Các kênh phát sóng chính thức của Thầy Minh Niệm:

- Facebook: https://fb.com/minhniem.org
- YouTube: https://youtube.com/minhniem
- Apple Podcast: https://apple.co/3KcNxW0
- Spotify: https://sptfy.com/MZMK
- Soundcloud: https://soundcloud.com/minhniem

Minh Niệm Minh Niệm

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 1 Rating

Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền Chữa lành Miền Tỉnh Thức thực hiện dự án vì cộng đồng, hoàn toàn phi lợi nhuận.
Đây là kênh chính thống và duy nhất của Thầy Minh Niệm
Quý vị có thể chia sẻ cho bạn bè và người thân, nhưng nếu với mục đích khác thì phải xin phép trước. Hoàn toàn không được sao chép.

-----------------------

Các kênh phát sóng chính thức của Thầy Minh Niệm:

- Facebook: https://fb.com/minhniem.org
- YouTube: https://youtube.com/minhniem
- Apple Podcast: https://apple.co/3KcNxW0
- Spotify: https://sptfy.com/MZMK
- Soundcloud: https://soundcloud.com/minhniem

  Thầy Minh Niệm l Chỉ có tình thương còn lại mãi l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Chỉ có tình thương còn lại mãi l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Chỉ có tình thương còn lại mãi l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  • 9 min
  Thầy Minh Niệm l Sau giông bão l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Sau giông bão l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Sau giông bão l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  • 7 min
  Thầy Minh Niệm l Bình yên ở nơi đâu? l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Bình yên ở nơi đâu? l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Bình yên ở nơi đâu? l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  • 5 min
  Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình l Charlieb Chaplin - Dịch giả Minh Phan Lê l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình l Charlieb Chaplin - Dịch giả Minh Phan Lê l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình l Charlieb Chaplin - Dịch giả Minh Phan Lê l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  • 9 min
  Thành phố ngày đi vắng l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thành phố ngày đi vắng l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thành phố ngày đi vắng l Nguyễn Ngọc Tư l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  • 4 min
  Thầy Minh Niệm l Lòng phải bình yên mới bước tiếp l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Lòng phải bình yên mới bước tiếp l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  Thầy Minh Niệm l Lòng phải bình yên mới bước tiếp l Trích Radio số 20 "Chỉ tình thương ở lại"

  • 18 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Health & Fitness

Karolina Sobanska
Scicomm Media
Piotr Białasiewicz
Przemek Mućko
by Joanna Gutral
iHeartPodcasts

You Might Also Like

Hieu Nguyen
Web5ngay
Thùy Minh, thầy Minh Niệm
Nguyễn Hữu Trí
Sunhuyn
Tun Cảm Ơn