55 episodes

Daily Devotional audio podcast from the hosts of The 700 Club Asia and friends. Download the app at www.tanglaw.org . Ang Salita ng Dios ang liwanag na pinakahihintay ng mundong kay dilim. Sagot sa mga katanungan. Kapayapaan sa gitna ng gulo. Ligaya sa nalulungkot. Kalinga sa nag-iisa. Kagalingan sa may sakit. At kaligtasan para sa lahat.

Tanglaw - CBN Asia Daily Devotional CBN Asia

  • Religion & Spirituality

Daily Devotional audio podcast from the hosts of The 700 Club Asia and friends. Download the app at www.tanglaw.org . Ang Salita ng Dios ang liwanag na pinakahihintay ng mundong kay dilim. Sagot sa mga katanungan. Kapayapaan sa gitna ng gulo. Ligaya sa nalulungkot. Kalinga sa nag-iisa. Kagalingan sa may sakit. At kaligtasan para sa lahat.

  Diyos Na Kanlungan

  Diyos Na Kanlungan

  If you truly believe in God, kung sinuko mo na sa Kanya ang buong buhay mo, papatunayan Niya sa iyo na Siya ang iyong lakas at kanlungan. Ipapakita Niya sa iyo na Siya ang iyong saklolo ...

  • 3 min
  Bantayan Ang Bibig

  Bantayan Ang Bibig

  Pero sa Panginoon, walang mahirap. Nangako Siya na kikilos Siya sa atin para magawa natin ang Kanyang kalooban (Filipos 2:13).

  • 3 min
  Ang Panalangin ni Jabez

  Ang Panalangin ni Jabez

  Nanalangin siya sa Panginoon at humingi siya ng apat na bagay na magpapatunay na kahit ganoon ang kanyang pangalan, hindi ito magiging dahilan para hindi siya pagpalain ni Lord. 

  • 3 min
  Dahil Sa Pag-ibig

  Dahil Sa Pag-ibig

  Nagpagapos para sa ating kalayaan. Inialay ang Kanyang sarili para tayo'y mapawalang-sala. Iyan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin!

  • 5 min
  Kasama Natin ang Diyos

  Kasama Natin ang Diyos

  Magtiwala tayo kay Cristo at manalig sa Kanya. Anuman ang pinagdadaanan natin, hindi tayo mabubuwag at malalampasan natin ang mga ito dahil kasama natin Siya sa gitna ng ating paghihirap at kakulangan.

  • 4 min
  Solo Travel

  Solo Travel

  Kahit noong Bible times, makikita natin na laging sinasamahan ni Lord ang mga mahal Niya. 

  • 3 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality