Выпусков: 252

Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har bl.a. skrivit boken Panikångest och depression.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sinnessjukt Christian Dahlström

  • Здоровье и фитнес

Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har bl.a. skrivit boken Panikångest och depression.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  238. ADHD med Lotta Borg Skoglund (smakprov del 4)

  238. ADHD med Lotta Borg Skoglund (smakprov del 4)

  *** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***
  I det tvåhundratrettioåttonde avsnittet pratar vi om ADHD. Gäst är Lotta Borg Skoglund. I den sista delen av fyra frågar Christian Lotta ifall hon tycker att ADHD-mediciner är så revolutionerande som Elias Eriksson beskrivit dem. Vi pratar även om vilka kognitiva hjälpmedel som är mest hjälpsamma, och varför Lotta rekommenderar tyngdtäcken och melatonin trots den skrala evidensen.
  Christian frågar även om KBT för personer med ADHD, och varför Lotta tycker att grupp-KBT kan vara att föredra. Dessutom pratar vi om mindfulness, omställningen till pensionärslivet, att stöta bort folk i sin omgivning, vikten av att söka hjälp tidigt, könsskillnader, klimakteriet, demens, östrogen-behandling och den gången då Lotta soc-anmälde sig själv. Som avslutning får Lotta svara på era lyssnarfrågor om risker med ADHD-medicin, komplex PTSD och överdiagnostik.
  Om du vill kommentera avsnittet finns Lotta på Instagram där hon heter lottaborgskoglund och Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!
  Recension "ADHD: från duktig flicka till utbränd kvinna": https://vadardepression.se/recension-adhd-fran-duktig-flicka-till-utbrand-kvinna-av-lotta-borg-skoglund/
  Recension "Åren går, ADHD består": https://vadardepression.se/recension-aren-gar-adhd-bestar-av-lotta-borg-skoglund/
  Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt
  Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592
  Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 1 мин.
  237. ADHD med Lotta Borg Skoglund (del 3)

  237. ADHD med Lotta Borg Skoglund (del 3)

  I det tvåhundratrettiosjunde avsnittet pratar vi om ADHD. Gäst är Lotta Borg Skoglund. I den tredje delen av fyra pratar vi om personer med ADHD som väljer bort att skaffa barn på grund av diagnosen. Lotta berättar även om patienter som blir föräldrar och lyckas få ihop livet väl, trots sin ADHD. Vi diskuterar även hur olika diagnosen kan ta sig uttryck hos olika människor. Dessutom frågar Christian om forskaren Christopher Gillbergs ESSENCE-begrepp – finns det egentligen någon vetenskaplig grund för att gruppera just de diagnoserna med varandra?
  Psykiatrikern Sten Friberg ställer en expertfråga om nedsatt funktion vid ADHD, och Christian frågar om Lotta tror att det trots allt är lättare att leva med ADHD idag, jämfört med hur det var för ett par decennier sedan? Sedan kommer vi in på hur det är att ha ADHD som medelålders eller äldre, kan exempelvis ett barns eller barnbarns ADHD-diagnos göra att man själv inser att man har diagnosen? Lotta berättar att rätt diagnos kan vända livet i en positiv riktning, och att ADHD-mediciner inte sällan gör stor skillnad, även om påverkan på blodtryck gör att man måste gå varsamt fram.
  Om du vill kommentera avsnittet finns Lotta på Instagram där hon heter lottaborgskoglund och Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!
  Recension "ADHD: från duktig flicka till utbränd kvinna": https://vadardepression.se/recension-adhd-fran-duktig-flicka-till-utbrand-kvinna-av-lotta-borg-skoglund/
  Recension "Åren går, ADHD består": https://vadardepression.se/recension-aren-gar-adhd-bestar-av-lotta-borg-skoglund/
  Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt
  Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592
  Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 44 мин.
  236. ADHD med Lotta Borg Skoglund (del 2)

  236. ADHD med Lotta Borg Skoglund (del 2)

  I det tvåhundratrettiosjätte avsnittet pratar vi om ADHD. Gäst är Lotta Borg Skoglund. I den andra delen av fyra pratar vi om att kvinnor diagnosticeras med ADHD långt senare än män. Christian frågar Lotta vad hon tror att det beror på, och vilka konsekvenser det kan få. Kan det exempelvis vara en förklaring till att antalet tonårsgraviditeter hos flickor med ADHD inte har minskat, så som det gjort bland flickor utan ADHD-diagnos?
  Vi pratar även om hur Lottas ADHD-patienter upplever graviditet och föräldraskap, om att en del barn med ADHD väljer att fokusera på skolan och därför inte orkar annat när de kommer hem efter skoldagen, och huruvida det går att justera dosen av ADHD-medicin efter menstruationscykeln. Dessutom ställer psykiatrikern Sten Friberg en expertfråga om differentiering av behandling mellan män och kvinnor.
  Om du vill kommentera avsnittet finns Lotta på Instagram där hon heter lottaborgskoglund och Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!
  Recension "ADHD: från duktig flicka till utbränd kvinna": https://vadardepression.se/recension-adhd-fran-duktig-flicka-till-utbrand-kvinna-av-lotta-borg-skoglund/
  Recension "Åren går, ADHD består": https://vadardepression.se/recension-aren-gar-adhd-bestar-av-lotta-borg-skoglund/
  Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt
  Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592
  Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 42 мин.
  235. ADHD med Lotta Borg Skoglund (del 1)

  235. ADHD med Lotta Borg Skoglund (del 1)

  I det tvåhundratrettiofemte avsnittet pratar vi om ADHD. Gäst är psykiatrikern, ADHD-forskaren och författaren Lotta Borg Skoglund. I den första delen av fyra berättar Lotta om sina erfarenheter av psykoanalys och vad hon tycker om freudianer. Behöver psykiatrin göra upp med sitt freudianska arv?
  Hon berättar även om sin egen diagnos och varför hon hoppade av Handelshögskolan för att bli läkare istället. Dessutom pratar vi om skillnaden mellan pojkar och flickor med ADHD. Christian frågar om Lotta tycker att det är vanskligt att skriva böcker om ämnen där det inte finns så mycket forskning, samt huruvida hon vågar tillrättavisa läkarkollegor som slirar på sanningen.
  Om du vill kommentera avsnittet finns Lotta på Instagram där hon heter lottaborgskoglund och Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!
  Recension "ADHD: från duktig flicka till utbränd kvinna": https://vadardepression.se/recension-adhd-fran-duktig-flicka-till-utbrand-kvinna-av-lotta-borg-skoglund/
  Recension "Åren går, ADHD består": https://vadardepression.se/recension-aren-gar-adhd-bestar-av-lotta-borg-skoglund/
  Recension "Omgiven av lögnare": https://arbetet.se/2024/04/10/forfattaren-till-omgiven-av-idioter-har-skrivit-en-granslost-puckad-bok/
  Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt
  Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592
  Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 50 мин.
  234. Sömn och sömnstörningar med Markus Takanen (smakprov del 4)

  234. Sömn och sömnstörningar med Markus Takanen (smakprov del 4)

  *** Det här ett smakprov ur ett Patreon-exklusivt avsnitt, för att lyssna på hela avsnittet gå in på http://patreon.com/sinnessjukt ***
  I det tvåhundratrettiofjärde avsnittet av podden pratar vi återigen om sömn och sömnstörningar. Gäst är Markus Takanen. I den fjärde och sista delen pratar vi bland annat om tillvänjning – när riskerar man att bli beroende av sömnmedel, och kan sömnen bli sämre på sikt? Vi pratar även om biverkningar av det i särklass vanligaste sömnmedlet i Sverige, zopiklon (till exempel Imovane). Vidare pratar vi om propiomazin (till exempel Propavan) – hur effektiv är den substansen och vilka biverkningar har den? Markus berättar också varför man bör vara försiktig med propiomazin bland äldre patienter.
  Han berättar även om hydroxizin (till exempel Atarax), de antidepressiva och antipsykotiska medel som har sömngivande effekt, samt tyngdtäcken och fysisk aktivitet – hur är det med evidensen där? Sedan pratar vi om behandling av specifika sömndiagnoser: insomni, obstruktiv sömnapné, RLS (restless-legs syndrome), och översiktligt om parasomnier och narkolepsi. Vi avslutar den här sömnspecialen genom att prata om behandling av sömnbesvär vid olika psykiatriska diagnoser: depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom, ADHD och autism.
  Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!
   
  Recension “Sömn vid hälsa och ohälsa”: https://vadardepression.se/recension-somn-vid-halsa-och-ohalsa-pernilla-garmy-m-fl/
   
  Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt
  Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592
  Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/
   
  Studier vi nämner:
  Feng, Guiyu, et al. "The clinical effectiveness of cognitive behavioral therapy for patients with insomnia and depression: a systematic review and meta-analysis." Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020 (2020).
   
  Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för sömnstörningar hos barn och ungdomar: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/behandling-av-somnstorningar-hos-barn-och-ungdomar--kunskapsdokument

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 1 мин.
  233. Sömn och sömnstörningar med Markus Takanen (del 3)

  233. Sömn och sömnstörningar med Markus Takanen (del 3)

  I det tvåhundratrettiotredje avsnittet av podden pratar vi återigen om sömn och sömnstörningar. Gäst är Markus Takanen. I den tredje delen av fyra kommer vi in på olika behandlingar av sömnstörningar. Vi pratar bland annat om så kallade sömnhygienråd, det vill säga de rutiner och förutsättningar man på egen hand kan kalibrera för att öka chansen till god sömn. Det kan till exempel handla om att begränsa sitt koffeinintag, göra sovrummet tystare och svalare, eller anpassa sina sovtider.
   
  Dessutom pratar vi om kognitiv beteendeterapi för insomni, KBT-I. Hur går det till och hur effektivt är det? Vi kommer även in på sömnmedel, där vi i detta avsnitt pratar om melatonin, zopiklon och zolpidem. Vad är melatonin och hur effektivt är det? Zopiklon och zolpidem är bensodiazepin-liknande medel, hur försiktig bör man vara med dessa läkemedel? Hur effektiva är de?
  Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom, eller på Bluesky han heter christiandahlstrom.bsky.social. Trevlig lyssning!
   
  Recension “Sömn vid hälsa och ohälsa”: https://vadardepression.se/recension-somn-vid-halsa-och-ohalsa-pernilla-garmy-m-fl/
   
  Hjälp till att hålla merparten av avsnitten gratis och få tillgång till exklusiva avsnitt på: http://patreon.com/sinnessjukt
  Synka Patreon med Spotify: https://www.patreon.com/posts/sa-lyssnar-du-pa-34442592
  Köp signerade böcker och Beckomberga-printar här: https://vadardepression.se
  Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik
  Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 28 мин.

Топ подкастов в категории «Здоровье и фитнес»

Ты – это важно
Елена Мицкевич
К себе на ты
Алёна Смарт
Нестыдный вопрос
Flacon Magazine
Красота требует мышц
Галина Огневая
Психология людей
Екатерина Лим
Раздвиньте ноги!18+
Оля Крумкач

Вам может также понравиться

Ångestpodden
Ida Höckerstrand & Sofie Hallberg
Medicinvetarna
Karolinska Institutet
Det Mörka Psyket
Katarina Howner
Dumma Människor
Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö
Barnpsykologerna
Lars Klintwall & Liv Svirsky
Stress och utmattning - med Björn Rudman
Björn Rudman

Еще от: Acast

THE ADAM BUXTON PODCAST
ADAM BUXTON
Allt du velat veta
Acast - Fritte Fritzson
History of Westeros (Game of Thrones)
History of Westeros
Ctrl Alt Delete
Emma Gannon
Anglo Saxon England Podcast
David Crowther
Life in Scents
Life in Scents