19 episodes

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt.
Som HR och ledare ska vi agera fort, men inte huvudlöst.
Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling.
Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus.

Fråga Forskaren Sveriges HR Förening

  • Business
  • 4.8 • 23 Ratings

Vi lever och navigerar oss fram i en värld där människor, organisationer och samhälle behöver ställa om och utvecklas i en allt snabbare takt.
Som HR och ledare ska vi agera fort, men inte huvudlöst.
Vi tror på att koppla ihop forskning och praktik för att skapa evidensbaserad utveckling.
Därför har Sveriges HR förenings skapat podden ’Fråga forskaren – en podd om ledarskap och organisationsutveckling med forskning i fokus.

  Lena Lid Falkman – Hemma eller på kontoret? Arbetsplatsen efter pandemin

  Lena Lid Falkman – Hemma eller på kontoret? Arbetsplatsen efter pandemin

  Hur kommer våra arbetsplatser och arbetsliv se ut när vi tar oss ur pandemin och lever utan restriktioner? 
   
  I avsnittet möter vi Lena Lid Falkman, en efterlängtad gäst hos Fråga forskaren. Lena hjälper oss reda ut allt kring framtidens arbetsplats och vad forskning visar. Hon pratar också om digitalt ledarskap och hur det skiljer sig från det traditionella ledarskapet. 
   
  Lena Lid Falkman är lärare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm sedan 1998 samt lektor i arbetslivsvetenskap på Karlstad universitet sedan 2020. Hon är också en uppskattad föreläsare på företag och myndigheter. Nyligen släppte hon boken ”Sweden Through the Crisis” som handlar om hur pandemin påverkar våra arbetsplatser och arbetsliv.

  • 50 min
  Charlotte Holgersson - Jämställdhet, mångfald och inkludering

  Charlotte Holgersson - Jämställdhet, mångfald och inkludering

  Vilka är nycklarna för att få frågorna in i verksamheten på såväl strategisk som på operativ och daglig nivå. Och hur påverkar det vi gör och inte gör samt vad vi säger och inte säger dessa viktiga frågor? Vi möter Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning vid KTH, i ett samtal om jämställdhet och mångfald.
  Ett spännande avsnitt där Charlottes forskning möter Zoricas och Johans långa erfarenhet från frågorna i det praktiska arbetslivet.

  • 55 min
  Maria Fors Brandebo – Destruktivt ledarskap i den digitala världen

  Maria Fors Brandebo – Destruktivt ledarskap i den digitala världen

  Hur ser destruktivt ledarskap ut i den digitala verkligheten som de flesta av oss nu lever i? Maria Fors Brandefors är tillbaka i Fråga Forskaren för att reda ut detta och dela med sig av sina spaningar. Dessvärre försvinner inte dessa beteenden bara för att vi nu ses digitalt istället.
  Maria är universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Hon är även fil.dr. i psykologi och forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredsställelse.

  • 43 min
  Lotta Stern – Lokal lönebildning och medarbetaravtal

  Lotta Stern – Lokal lönebildning och medarbetaravtal

  Så här års pågår löneförhandlingar och lönesamtal ute i många verksamheter. Vad är viktigt att beakta i dessa processer? Är behovet och förutsättningarna ut för lokal lönebildning mer relevanta i pandemins spår? Lotta Stern från Ratio och Stockholms universitet gästar Fråga Forskaren för att prata om just detta. Tillsammans med Johan och Zorica blir det också diskussion om de förändringar på arbetsmarknaden som sätter den svenska modellen på prov. I denna kontext är medarbetaravtal en innovation som utmanar befintliga spelregler.

  Charlotta Stern är professor i sociologi med inriktning organisation och arbete vid Stockholms universitet och vice VD för Ratio, ett fristående forskningsinstitut där forskning om arbetsmarknad och lönebildning är särskilt prioriterad. Hon är även programansvarig för Ratios arbetsmarknadsprogram. Sterns forskningsfokus är: anställningsskydd (las), informella kontrakt, kollektivavtal, medbestämmande, institutionell förändring.

  • 49 min
  Ingrid Tollgerdt-Andersson - Framgångsrikt Ledarskap

  Ingrid Tollgerdt-Andersson - Framgångsrikt Ledarskap

  I episod 15 möter vi Ingrid Tollgerdt-Andersson och Ledarskap är i fokus. Ingrid är doktor i ekonomisk psykologi, forskare, författare och konsult. Hon disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm med en mycket uppmärksammad doktorsavhandling om framgångsrikt ledarskap. Ingrid har också varit anställd vid Handelshögskolan i Stockholm och därefter vid Ekonomihögskolan i Lund. I detta avsnitt diskuterar vi framgångsrikt ledarskap och vilka egenskaper som specifikt leder till det. Vi pratar även om vilket ledarskap som attraherar topptalangerna samt hur de så kallade ”Trivselcheferna” påverkar sjukfrånvaro.

  Om Ingrid Tollgerdt-Andersson
  Ingrid har fortsatt forska om ledarskap och skrivit flera uppmärksammade böcker inom området. Ingrid har medverkat som expert på kroppsspråk och personkemi i SVT serien – Kärlekskoden. Hon har även gett ut ett antal populärvetenskapliga böcker som rönt stort intresse i media. Ingrid bloggar också om resor för Vagabond.

  För mer information: se www.tollgerdt.se

  • 56 min
  Louise Bringselius - Tillitsbaserad organisering och ledning – att skapa handlingsutrymme och handlingsförmåga för att nå verksamheters övergripande syfte & mål

  Louise Bringselius - Tillitsbaserad organisering och ledning – att skapa handlingsutrymme och handlingsförmåga för att nå verksamheters övergripande syfte & mål

  Tillitsbaserad organisering och ledning är något vi pratar mycket om idag. I detta spännande och aktuella ämne djupdyker vi tillsammans med Louise Bringselius. Vi får ta del av hennes insikter om vilka de sju vägledande principerna är för att bygga och skapa tillit på arbetsplatser. Hon beskriver hur denna ”ledningsfilosofi” utgår från relationer, styrning och struktur som fungerar i samklang och inte var och en för sig. Utgångspunkten är samskapad styrning och ett stödjande bottom-up förhållningssätt i syfte att skapa de bästa förutsättningar för kärnuppdraget i verksamheten. Hur skapar vi handlingsutrymme och handlingsförmåga för våra medarbetare så att de kan möta kunders/brukares behov och uppfylla verksamhetens övergripande syfte och mål.  Vidare pratar vi om hur man praktiskt skapar och utvecklar ett tillitsbaserat ledarskap i praktiken och de tre nyckelroller som sammanfattar ett tillitsbaserad chefskap.
  Om Louise Bringselius
  Louise Bringselius är filosofie doktor, docent och organisationsforskare vid Lunds universitet, med särskild inriktning mot offentlig sektor. Hennes forskning sträcker sig över 20 år och berör ämnen som organisationsförändring, kultur, ledarskap, styrning, tillsyn – samt idag framför allt tillit och tillitsbaserad styrning. År 2017-2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon har även varit marknadschef på ett IT-bolag samt strateg i den centrala HR-ledningsgruppen vid en av Sveriges större regioner. Hon är också aktiv som debattör och krönikör. I juni 2021 släpps hennes nya bok om tillitsbaserat ledarskap.

  • 50 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
23 Ratings

23 Ratings

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To