299 avsnitt

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker till fredrik.hillerborg@gmail.com
Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare Fredrik Hillerborg

  • Utbildning
  • 4,5 • 131 betyg

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker till fredrik.hillerborg@gmail.com
Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  #286 Varför Sverige förlorade kriget mot knarket med Johan Wicklen

  #286 Varför Sverige förlorade kriget mot knarket med Johan Wicklen

  Boken heter "Vi ger oss aldrig - Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket" och gäst är författaren Johan Wicklén.
  Sverige är i dag längre än någonsin från målet om ett samhälle fritt från narkotika. Men hur hamnade vi egentligen här? I boken beskrivs svensk narkotikapolitik och kampen mot knarket. Det är också en uppgörelse med vår nationella självbild och den lösning på narkotikaproblemet som ur internationellt perspektiv framstår som allt mer extrem.
  I programmet pratar vi bl.a. om vad som utmärkt den svenska narkotikapolitiken. Vi pratar om varför Sverige ur ett internationellt perspektiv framstår som allt mer extremt. Och vi pratar om problematiken med att vi klumpat ihop många olika preparat under paraplybegreppet "knark". Lyssna och få en kortversion av boken!
  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  • 44 min
  #285 Bibliotek med Johan Sundeen

  #285 Bibliotek med Johan Sundeen

  Boken heter "Biblioteksgeografin : en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning" och gäst är medförfattaren Johan Sundeen.
  I boken ges en översikt av de vanligaste bibliotekstyperna i Sverige och sätter in dem i relevanta sammanhang (begreppsliga, juridiska och historiska). Här analyseras bibliotekskategorier såsom folk-, national-, skol-, företags- och sjukhusbibliotek.
  I programmet pratar vi bl.a. om bibliotekens historia och framväxt. Vi pratar om bibliotekens uppdrag. Och vi pratar om hur böckerna väljs ut till biblioteken. Lyssna och få en kortversion av boken!
  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  • 59 min
  #284 Begåvade elever i skolan med Åsa Melander

  #284 Begåvade elever i skolan med Åsa Melander

  Boken heter "Skola och begåvning : intervjuer 1995-2020" och gäst är författaren Åsa Melander.
  Boken bygger på intervjuer gjorda under åren 1995-2020. Författaren har intervjuat studenter med toppbetyg från gymnasiet, rektorer, skolpolitiker och forskare - för att undersöka hur skolgången upplevts av de inblandade och hur den allmänna inställningen till begåvning förändrats under dessa tjugofem år. En av frågorna som ställs är: Hur skapar vi en skola där begåvade elever får möjlighet att utvecklas så bra som möjligt?
  I programmet pratar vi bl.a. om vad begåvning och "toppbetyg i alla ämnen" innebär. Vi pratar om hur elever med toppbetyg själva upplevt sin skolgång. Och vi pratar om hur vi kan skapa en skola som ger begåvade elever större möjlighet att utvecklas. Lyssna och få en kortversion av boken!
  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  • 45 min
  #283 Guide i gravidkarusellen med Sara Dellner

  #283 Guide i gravidkarusellen med Sara Dellner

  Boken heter "Gravid! : barnmorskans och psykologens guide till känslorna i gravidkarusellen" och gäst är barnmorskan och medförfattaren Sara Dellner.
  Det här är en föräldrahandbok som kombinerar barnmorskekompetens om graviditet och förlossning med psykologkunskap gällande alla omvälvande känslor kopplat till graviditet. Fokus ligger bland annat på de vanligaste psykologiska funderingarna som gravida söker vård för: ångest, nedstämdhet, förlossningsrädsla och oro kring anknytningen. Författarna beskriver också den fjärde trimestern, vilken brukar ses som en förlängning av graviditeten. 
  I programmet pratar vi bl.a. om föräldrars funderingar och frågor som återkommer när det kommer till graviditet och förlossning. Vi pratar om vanliga psykologiska reaktioner i samband med graviditeten och hur du kan hantera dem. Och vi pratar om barnmorskans bästa tips till dem som står inför en graviditet och förlossning. Lyssna och få en kortversion av boken!
  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  • 38 min
  #282 Sveriges pragmatiska arv med Kurt Lundgren

  #282 Sveriges pragmatiska arv med Kurt Lundgren

  Boken heter "Landet lagom och det pragmatiska arvet" och gäst är författaren Kurt Lundgren.
  I Sverige har pragmatismens inflytande över det politiska tänkandet varit en framgångsfaktor som byggt landet starkt under 1900-talet. Men senare års digitalisering och globalisering, och med en ny generationer politiker, har det blivit allt svårare att upprätthålla pragmatismen inom politiken. Vad som oroar är att politiken de senaste åren har blivit mer inriktad på att vinna partipolitiska poänger, inte att lösa samhällsproblemen.
  I programmet pratar vi bl.a. om varför politisk pragmatism har varit en framgångsfaktor som byggt Sverige starkt. Vi pratar om på vilka sätt politiken och politikerna har förändrats under 2000-talet. Och vi pratar om varför en återupprättad pragmatism är en nyckel som behövs för att möta dagens samhällsutmaningar. Lyssna och få en kortversion av boken!
  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  • 41 min
  #281 Att leva med en psykopat med Maria Oldenstedt

  #281 Att leva med en psykopat med Maria Oldenstedt

  Boken heter "Psykopatens handbok : mitt liv med en psykopat" och gäst är författaren Maria Oldenstedt.
  Maria levde i över tio år med en psykopat. Han misshandlade henne, både fysiskt och psykiskt, medan hon försörjde honom. Han fick henne att tycka att det var helt normalt, samtidigt som det var oerhört viktigt för honom att ingen hade inblick i deras liv.
  I programmet pratar vi bl.a. om hur det var att leva i ett förhållande med en psykopat. Vi pratar om hur hennes partner hela tiden försökte manipulera, kontrollera och utöva makt. Och vi pratar om vad man kan göra för att försöka ta sig ur ett förhållande med en psykopat. Lyssna och få en kortversion av boken!
  Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

  Our GDPR privacy policy was updated on August 8, 2022. Visit acast.com/privacy for more information.

  • 46 min

Kundrecensioner

4,5 av 5
131 betyg

131 betyg

Aaaliaansa 111 ,

Pogram?

Intressanta ämnen, irriterar mig dock på introt som annonserar ”pogrammet ”. Onödigt!

rallarmannen91 ,

Rekommenderas!

Bra intervjuare som gör ett fantastiskt jobb och har talang och intressanta gäster men måste han alltid säga ”hiss-pitch”? ”Har du någon ”hiss-pitch”? ”Kan du ge en kort ”hiss-pitch”? Annars är han kompetent, bara att han ”hiss-pitchar” sönder lyssnarens öron.

Bfiåähsgbko ,

Bra översikt över intressanta böcker

Hade önskat att intervjuaren var lite mer ifrågasättande med författarna. Det skulle kunna göra samtalen ännu mer intressanta.

Mest populära podcaster inom Utbildning

Acast
Coffee Break Languages
Olivia Eve Shabo
Acast | Producent Camilla Zamek
Simon Körösi
Kalle Zackari Wahlström

Du kanske också gillar

Sveriges Radio
Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö
Acast - Fritte Fritzson
Sveriges Radio
Anekdot
Acast