27 avsnitt

Fredspodden är en podd som avhandlar frågor om fred, nedrustning och vapenexport.

Sedan starten 1883 verkar Svenska Freds outtröttligt för freden. Vi tror alltid och utan undantag på ickevåld och fredlig konflikthantering.

Vi granskar och påverkar beslutsfattare, vi stödjer fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden. Vi skapar engagemang, förutsättningar för och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen.

Fredspodden Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

  • Utbildning
  • 5,0 • 10 betyg

Fredspodden är en podd som avhandlar frågor om fred, nedrustning och vapenexport.

Sedan starten 1883 verkar Svenska Freds outtröttligt för freden. Vi tror alltid och utan undantag på ickevåld och fredlig konflikthantering.

Vi granskar och påverkar beslutsfattare, vi stödjer fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden. Vi skapar engagemang, förutsättningar för och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen.

  Det bortglömda kriget - Vad händer i Tigray?

  Det bortglömda kriget - Vad händer i Tigray?

  Brott mot mänskligheten, fruktansvärt våld mot civila, etnisk rensning och systematisk svält: detta avsnitt av Fredspodden handlar om kriget i Tigray. Det är ett krig vars konsekvenser släckt över en halv miljon civila liv, men som trots det ibland kallats “det bortglömda kriget”. I detta avsnitt av Fredspodden, som spelas in den 2 mars, försöker vi därför gå till roten med frågan: varför hör vi inte mer om kriget i Tigray? Och hur är situationen i Tigray idag?
  Avsnittet gästas av aktivisterna och experterna Judith Kiros och Samuel Girma, som berättar om kriget i Tigray, dess orsaker och konsekvenser. Vi pratar om krigets brutala grymhet och vad det gör med människor, vilka sår det lämnar och vad som behövs för att faktiskt bygga hållbar fred i Tigray. 
  Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och fredscoachen Karin Hansson. Med i programmet är även Kerstin Bergeå, Svenska Freds ordförande, som tillsammans med programledarna reflekterar kring att Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina gått in på sitt andra år. Vad minns de från den 24 februari 2022 och varför är det viktigt att vi fortsätter göra för att visa solidaritet med Ukraina? Varför är ansvarsutkrävande viktigt för fredsbyggande? Och vad kan vi i Sverige göra för att hjälpa människor i Tigray? Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden. 
  Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin.  Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. Läs mer om Fredspodden här. 

  • 1 tim. 14 min
  Militarisering - vad innebär det?

  Militarisering - vad innebär det?

  Början av 2023 har haft ett fortsatt högt tonläge i den säkerhetspolitiska debatten: en debatt som präglas av begrepp som avskräckning, militärstrategi, upprustning och försvarskapacitet, och där mänskliga säkerhetsperspektiv lyser med sin frånvaro. I detta avsnitt, som spelas in 6 februari, reder vi därför ut frågan: vad är egentligen militarisering och vad har det för konsekvenser för vårt samhälle?
  Avsnittet gästas av Maria Eriksson Baaz, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som hjälper oss djupdyka i militarisering, vad det innebär och vilka konsekvenser det har. Vi diskuterar relationen mellan militarisering och könsstrukturer, minskat demokratiskt utrymme, könsrelaterat våld samt krigets fruktansvärda grymhet och komplexitet. 
  Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och Kerstin Bergeå, Svenska Freds ordförande. Med i programmet är även fredscoachen Karin Hansson. Vad ser de för exempel på militarisering i vardagen? Vad tänker de om den senaste utvecklingen i Nato-processen? Hur var Kerstins upplevelser av Folk och Försvars rikskonferens i Sälen? Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden.
  Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin.  Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. Läs mer om Fredspodden här. 

  • 51 min
  Fredsarbetets framgångar - varför är ungas deltagande avgörande?

  Fredsarbetets framgångar - varför är ungas deltagande avgörande?

  Ett nytt år är här, och likaså ett nytt avsnitt av Fredspodden! I detta avsnitt lämnar vi ett omvälvande 2022 bakom oss för att samla ny kraft inför 2023. År 2022 är ett år vi sent kommer glömma. Det är ett mörkt år som präglats av lidande och sorg; vi har ett krig i Europa, efter Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina;  världen präglas av ökad militarisering, polarisering och spänningar; kriget i Jemen har gått in på sitt åttonde år och över två tredjedelar av befolkningen är i akut behov av mat; och i  Iran riskerar modiga unga kvinnor, och män, sina liv i kampen för basala mänskliga rättigheter. Vi står inför stora globala utmaningar som följer oss in i nästa år och som kräver att vi fortsätter kämpa för hållbar fred. 
  Men inte allt är becksvart. I militarismens mörker skymtar ljusglimtar – även när allt känns hopplöst får vi inte glömma det motstånd som också sker: motstånd mot förtryck och orättvisor, mot våld och krig. Vi får inte heller glömma att vi också gör framsteg för freden. I detta avsnitt lägger vi därför fokus på fredsarbetets framgångar och möjligheter, med särskild betoning på ungas deltagande i fredsbyggandet. 
  Avsnittet gästas av Julius Kramer, Youth, Peace and Security-rådgivare vid FN:s insats i Somalia. Med hjälp av Julius djupdyker vi i agendan för unga, fred och säkerhet och reder ut hur och varför unga måste vara en del av fredsarbetet. 
  Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och Karin Hansson, fredscoach och praktikant. Varför tänker de att det är viktigt att prata om fredsarbetets framgångar? Varför uppkom agendan för unga, fred och säkerhet? Och vad har egentligen unga att bidra med i fredsarbetet? Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden. 
  Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin.  Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. Läs mer om Fredspodden här. 

  • 1 tim. 2 min
  Fredlig konflikthantering - Hur får vi slut på krigen?

  Fredlig konflikthantering - Hur får vi slut på krigen?

  Året går mot sitt slut, och de allt mörkare dagarna präglas av rapporter om fortsatt väpnat våld och konflikt, förtryck och nya folkrättsvidriga militärangrepp. Rysslands krig i Ukraina fortsätter orsaka oerhört mänskligt lidande och förstörelse. Världen över kränks de mänskliga rättigheterna, inte minst i Iran där folkets protester fortsätter mötas med brutalt våld och där dödstalen stiger. Och när turkiska bomber faller över Syrien och Irak, samtidigt som den svenska vapenexporten fortsätter, står den svenska regeringen tyst. Det kan kännas dystert och tungt i dessa tider av midvintermörker, bitande kyla och växande militarism. När detta avsnitt spelas in, 29 november, angriper vi därför ödesfrågan: hur får vi slut på krigen?
  Avsnittet gästas av Isak Svensson, professor i freds- och konfliktvetenskap vid Uppsala universitet, som hjälper oss reda ut vilka mekanismer och metoder som finns inom fredlig konflikthantering. Vi diskuterar funktionen av internationell rätt, konfliktförebyggande arbete och ickevåldsuppror. Utöver det får du också tips på årets bästa och fredligaste julklapp!
  Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och Kerstin Bergeå, Svenska Freds ordförande. Med i programmet är även Karin Hansson, fredscoach och praktikant. Hur tänker de kring konflikthantering och varför det är viktigt att prata om hur vi kan lösa konflikter utan våld? Finns det exempel på lyckade fredspocesser eller krig som aldrig bröt ut? Är krig oundvikligt eller är freden möjlig? Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden.
  Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin.  Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. Läs mer om Fredspodden här. 

  • 56 min
  Kärnvapenhotet - vad kan vi göra?

  Kärnvapenhotet - vad kan vi göra?

  Vi befinner oss i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, med ett krig i Europa, ett eventuellt svenskt inträde i Nato samt en utrikespolitik i förändring. På mångas läppar är frågan: kommer Putin trycka på kärnvapenknappen? Det är inte konstigt att känna sig rädd; kärnvapens blotta existens medför hotet om civilisationers ödeläggning, ofattbara mängder lidande och katastrofala konsekvenser för hela mänskligheten. När  detta avsnitt spelas in 25 oktober pratar vi därför om hur vi kan se på kärnvapenhotet, och hur arbetet för kärnvapennedrustning ser ut, dess framgångar och utmaningar. Vi diskuterar också hur vi kan hantera våra rädslor för kärnvapenhotet, och hur vi tillsammans kan göra skillnad i arbetet för att bidra till kärnvapennedrustning. 
  Avsnittet gästas av Gabriella Irsten, sakkunnig i hållbar fred och säkerhet på Svenska Freds. Gabriella hjälper oss reda ut hur vi kan se på kärnvapenhotet, hur det internationella nedrustningsarbetet ser ut och hur ett Nato-medlemskap  påverkar Sveriges nedrustningspolitik. Hon berättar även om FN:s kärnvapenförbud, vad det gör för skillnad och varför det är så viktigt att Sverige skriver under detta. Dessutom får du tips på vad vi som medborgare kan göra för att bidra till arbetet mot kärnvapen. 
  Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och Kerstin Bergeå, Svenska Freds ordförande. Gästprogramledare för detta avsnitt är även Karin Hansson, fredscoach och praktikant på Svenska Freds. Hur tänker de kring kärnvapenhotet? Vad har de för tips på hur vi kan hantera rädsla kringkärnvapenhotet? Vem får Svenska Freds ris och ros i den senaste kampanjen av Påtryckare för fred? Och vad kan vi, som enskilda personer, egentligen göra för att bidra till kärnvapennedrustning? Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden. 
  Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin.  Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. Läs mer om Fredspodden här. 

  • 58 min
  Rysk krigsvägran - vad händer nu?

  Rysk krigsvägran - vad händer nu?

  När detta avsnitt av Fredspodden spelas in, den 30 september, har det gått 218 dagar sedan Ryssland inledde den fruktansvärda och folkrättsvidriga invasionen av Ukraina. Det är 218 dagar som inneburit misär, förstörelse och mänskligt lidande för de som drabbas av kriget. Putin har utlyst ‘delvis mobilisering’ i Ryssland där 300 000 ryssar väntas kallas in för att kriga. Detta har mötts av stora protester och lett till att tusentals män som berörs av mobiliseringen försökt lämna landet. Samtidigt har flera europeiska länder stängt sina gränser för ryska krigsvägrare och desertörer, och Sverige står inför ett vägval: ska Sverige välkomna ryska krigsvägrare? I detta avsnitt av Fredspodden pratar vi därför om krigsutveckligen i Ukraina, om vapenvägran som en form av motstånd, samt vikten av att stötta de människor som står upp mot krigets fasor. 
  Avsnittet gästas av Vitaly Demchenko och Sofia Pereswetoff-Morath från organisationen Russians Against War. Vitaly och Sofia berättar om hur det är att leva under den ryska regimen, och om deras motstånd mot Rysslands krig mot Ukraina. I avsnittet får du också höra den oberoende fredsforskaren Jørgen Johansen förklara hur vapenvägran är en form av ickevåldsmotstånd. Dessutom får du höra om Fredsakademins nya kursstart, och varför höstens fredscoacher tycker det är viktigt att i dessa tider engagera sig för freden. 
  Fredspodden programleds av Rebecka Lindholm Schulz, projektledare för Fredsakademin, och Kerstin Bergeå, Svenska Freds ordförande. Vad tänker de om de senaste rapporteringarna från Ukraina? Hur tycker de att Sverige bör förhålla sig till ryska vapenvägrare och desertörer? Hur är krigsvägran en form av ickevåldsmostånd? Och varför tycker Fredsakademins nya fredscoacher att det är viktigt att engagera sig för fred just nu? Det, och mycket mer, får du svar på i detta avsnitt av Fredspodden.
  Fredspodden görs av Svenska Freds och Stockholms Freds i samarbete med Fredsakademin.  Jingeln har gjorts av Ludvig Landberg och producent är Clara Fröberg. Läs mer om Fredspodden här. 

  • 51 min

Kundrecensioner

5,0 av 5
10 betyg

10 betyg

Bokmalen Marie ,

Eddie

Heja freden!

Mest populära podcaster inom Utbildning

Carleson|Rejsmar
Podplay | Simon Körösi
Leo Skepi
Carola Ahlsson & Mona Liljedahl
Kalle Zackari Wahlström
Spara Ungt

Du kanske också gillar

Utrikespolitiska institutet
Sveriges Radio
Maria Wetterstrand & Alice Bah Kuhnke
Sveriges Radio
Sveriges Radio
Sveriges Radio