84 avsnitt

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 40 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Nu tar redaktionen klivet ut i etern med tre podcastserier, JP Möter, JP Diskuterar och JP-podden. I JP Möter träffar vi okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om medan vi i JP Diskuterar lyfter juridiska frågeställningar med kunniga jurister. I JP-Diskuterar behandlas juridiken i vardagen av våra skarpa redaktörer. Följ med oss in i den juridiska debatten! Välkommen! 

Juridisk Publikations podcaster Juridisk Publikation

  • Nyheter
  • 4,8 • 51 betyg

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 40 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Nu tar redaktionen klivet ut i etern med tre podcastserier, JP Möter, JP Diskuterar och JP-podden. I JP Möter träffar vi okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om medan vi i JP Diskuterar lyfter juridiska frågeställningar med kunniga jurister. I JP-Diskuterar behandlas juridiken i vardagen av våra skarpa redaktörer. Följ med oss in i den juridiska debatten! Välkommen! 

  JP Samtalar med Petter Asp om straff och samhälle

  JP Samtalar med Petter Asp om straff och samhälle

  I detta avsnitt möter Uppsalaredaktionen Petter Asp, som är justitieråd och medlem i lagrådet. I avsnittet behandlas huvudsakligen relationen mellan straffrätt och samhälle. Vi diskuterar bl.a. slopandet av ungdomsrabatten, sexualbrott och hur straffrätten påverkas av samhällsförändringar.

  • 49 min
  JP Samtalar med Anna Wallerman Ghavanini om EU-processrätt och förhandsavgöranden

  JP Samtalar med Anna Wallerman Ghavanini om EU-processrätt och förhandsavgöranden

  I dagens avsnitt pratar vi med Anna Wallerman Ghavanini, docent i EU-rätt vid Göteborgs universitet. Temat är EU-processrätt och förhandsavgöranden. När en nationell domstol ställer en fråga till EU-domstolen uppstår frågan om hur fri EU-domstolen får vara med att tolka eller omformulera frågan. Fria omformuleringar kan få signifikanta effekter för både EU-rätt och svensk rätt. Med detta i åtanke kanske man frågar sig själv; hur ofta sker sådana omformuleringar i praktiken? Utgör de helt enkelt den juridiska vardagen för domarna i Luxemburg? Är sådana omformuleringar demokratiskt problematiska och hur påverkar de arbetet för nationella domstolar över hela Europa? Alla dessa frågor och fler kommer bli besvarade i dagens avsnitt av Juridisk Publikations podcast!

  • 40 min
  JP Samtalar med Ann Lundgren om det nya barnfridsbrottet

  JP Samtalar med Ann Lundgren om det nya barnfridsbrottet

  I detta avsnitt samtalar JP om det nya barnfridsbrottet med Ann Lundgren, universitetsadjunkt på Juridiska institutionen och polisutbildningen vid Umeå universitet, samt tidigare beslutsfattare på Brottsoffermyndigheten. Tidigare har barn som bevittnat brott mellan närstående haft rätt till brottsskadeersättning. Bevittnandet har också kunnat beaktas vid straffmätningen. Numera är det genom barnfridsbrottet i sig straffbart att låta ett barn bevittna brott mellan närstående. Vem är egentligen närstående till barnet? Vad innebär det att bevittna ett brott? Dessa frågor och mycket mer diskuteras i avsnittet som producerats av Erik Berglund från Umeåredaktionen.

  • 50 min
  JP Samtalar med Fredrik Bergman om den 13 år långa processen i Europadomstolen

  JP Samtalar med Fredrik Bergman om den 13 år långa processen i Europadomstolen

  I detta avsnitt samtalar JP med Fredrik Bergman som är chef för Centrum för rättvisa. Avsnittet behandlar Centrum för rättvisas arbete i allmänhet och processen i Europadomstolen gällande FRA-lagen (benämning på en rad lagändringar som reglerar signalspaning i Sverige) i synnerhet. Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa FRA-lagen till Europadomstolen med motiveringen att lagen strider mot Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. 13 år senare, den 25 maj 2021, kom till slut beskedet från Europadomstolen att FRA-lagen inte uppfyller de krav som uppställs i Europakonventionen. Fredrik Bergman berättar om processen och debatten som ledde fram till avgörandet samt vad domen innebär för framtiden. Avsnittet är producerat av Ivar Berglund vid Stockholmsredaktionen. 

  • 27 min
  JP samtalar om Coronapandemin ur ett nordiskt perspektiv med Marika Ericson och Anna Jonsson Cornell

  JP samtalar om Coronapandemin ur ett nordiskt perspektiv med Marika Ericson och Anna Jonsson Cornell

  I detta avsnitt av JP Samtalar fokuserar vi på juridiken bakom coronapandemin! Anna och Katarina från Lundaredaktionen möter Marika Ericson och Anna Jonsson Cornell, experter på juridisk krishantering och komparativ konstitutionell rätt, för ett samtal om hur Sverige, Norge, Danmark och Finland har valt olika vägar för att hantera coronakrisen. Avsnittet är inspelat på distans i mars 2021.

  • 57 min
  JP Samtalar om rymdjuridik med Katrin Nyman-Metcalf

  JP Samtalar om rymdjuridik med Katrin Nyman-Metcalf

  Juridiken existerar på alla möjliga plan. Vanligast är kanske att vi talar om den som hanterar det som pågår i vår absoluta närhet, medan vi andra gånger breddar perspektivet och inkluderar staters mellanhavanden i internationellrättsliga sammanhang. Men vad händer om vi zoomar ut ännu mer än så? Vilka lagar gäller bortom vår planet? I detta avsnitt av JP Samtalar har vi bjudit in professor Katrin Nyman-Metcalf, som är verksam inom området rymdjuridik, för att diskutera vilka rättsliga problem som kan uppstå i den utomjordliga världen. Vi berör allt från multimiljardärers ökade intresse av rymden till staters möjligheter att äga och utforska den samt vad vi kan förvänta oss från rymdrätten i framtiden. Trevlig lyssning!

  • 1 tim. 5 min

Kundrecensioner

4,8 av 5
51 betyg

51 betyg

cxzjugo ,

Ok

Sorry men nivån är bitvis låg hos redaktionen - framförallt vill vissa ta på sig en språktröja som inte passar riktigt ännu..

Farssan ,

rr

rr

Lyssnare 23 ,

Bättring

Intressant sakinnehåll bitvis, men riktigt dålig nivå i övrigt. Kasst ljud, inte så pigga eller intresseskapande röster och det verkar inte riktigt som att ’poddarna’ är pålästa alltid? Ibland så illa (möjligtvis främst äldre avsnitt) att man undrar huruvida de ens pluggar juridik/är jurister.

Mest populära podcaster inom Nyheter

Sveriges Radio
Third Ear Studio
Sveriges Radio
Dagens Nyheter
Sveriges Radio
Sveriges Radio

Du kanske också gillar

Perfect Day Media
Sveriges Radio
Emil Persson / Perfect Day Media
Sveriges Radio
Dagens Juridik
Nils Bergman