21 avsnitt

Välkommen till den forskande läkemedelsbranschens podd där vi diskuterar brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare.

Podden presenteras av Lif – de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

Läkemedelsbranschen Lif

  • Hälsa och motion
  • 5,0 • 3 betyg

Välkommen till den forskande läkemedelsbranschens podd där vi diskuterar brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare.

Podden presenteras av Lif – de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

  4. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  4. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  Som socialminister ansvarar Jakob Forssmed för antibiotikaresistensfrågan och hans engagemang är stort. Under Sveriges ordförandeskap i EU är det också ett av regeringens prioriterade områden, samtidigt som unionen ska fatta beslut som påverkar utvecklingen av ett av vår tids mest brännande folkhälsohot. I det senaste avsnittet av Lifs poddserie berättar Jakob Forssmed om Sveriges syn på hur antibiotikaresistens kan bekämpas. Vad är till exempel hållningen kring vaccinationsprogram för vuxna och incitament för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika? Och hur kan svenska framgångar i kampen mot AMR exporteras och skalas upp?
   
  Programledare: Bengt Mattson, Lifs antibiotikaexpert

  • 26 min
  Läkemedelssäkerhet

  Läkemedelssäkerhet

  Vad händer om en patient inte tar sitt läkemedel på det sätt som det var tänkt? Vilka blir konsekvenserna för människan, sjukvården och samhället i stort och vad kan man göra åt det? Lifs senaste poddavsnitt handlar om läkemedelssäkerhet, bland annat om hur man kan förbättra följsamheten till ordination – själva förutsättningen för en lyckad behandling.
  Lifs Linda Melkersson bjuder in två expertgäster för ett spännande samtal: Denise Severa som arbetar på Lilly med att övervaka företagets produktsäkerhet och Björn Wettermark – professor i läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

  • 23 min
  3. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  3. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  Podden får besök av årets läkemedelsprofil Enrico Baraldi och Anders Karlén från ENABLE-2. Behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa är stort men ändå händer alldeles för litet. Deltagarna talar om varför det är så svårt och alla hinder som uppstår i processens olika delar, från den akademiska grundforskningen fram till läkemedelsutvecklingen på företagen och den färdiga produktens kliv ut på marknaden. Vilka incitament kan underlätta?
  De berättar också om samverkansprojekt som stimulerar utvecklingen av nya antibiotika och skyddar de som redan finns, där Enable-2 och PLATINEA är kronexempel. Och lösningar diskuteras just nu för att ge företagen en return on investment för antibiotikaprodukterna, som ju ska användas så litet som möjligt för att hålla resistensutvecklingen nere. En modell som behandlas i EU är TEE (Transferable Exclusivity Extension eller förlängd marknadsexklusivitet) som ger det företag som har utvecklat ett nytt antibiotikum rätt att förlänga patentet på ett annat, redan befintligt, läkemedel.
  Medverkande
  Enrico Baraldi, biträdande projektledare för PLATINEA och professor i industriell teknik vid Uppsala universitet
  Anders Karlén, projektkoordinator i ENABLE-2 och professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet
  Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif
  Programledare: Amy Havenäng, trainee på Lif

  • 43 min
  2. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  2. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  I avsnitt två diskuterar vi det globala folkhälsohotet antibiotikaresistens med gäster från två läkemedelsföretag och djupdyker i de lösningar som den forskande läkemedelsbranschen kan ta med till bordet.
  Medverkande
  Jonas Ålebring, medicinsk direktör, Pfizer
  Erik Hallgren, samhällspolitisk chef, MSD
  Bengt Mattson, Lif
  Programledare: Amy Havenäng, Lif
  Prevention genom vaccinering är en kraftfull åtgärd. Hur kan nationella vaccinprogram för vuxna bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens och vilka är egentligen hindren för att få dem på plats?
  Att få fram nya antibiotika är nödvändigt för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa. Ändå når skrämmande få nya antibiotikapreparat marknaden – att lägga stora resurser på att ta fram en produkt som ska användas så litet som möjligt blir ekonomiskt ohållbart. Vilka utmaningar möter de företag som ändå satsar och vilka ekonomiska incitament kan stimulera utvecklingen?
  Och hur ska Sverige på bästa sätt använda sitt EU-ordförandeskap första halvåret 2023 i kampen mot antibiotikaresistens?
   

  • 43 min
  Life Science och hållbar utveckling: Joseffa Moritz och Mikael Pennanen

  Life Science och hållbar utveckling: Joseffa Moritz och Mikael Pennanen

  Mikael Pennanen (Novo Nordisk) och Joseffa Moritz (BMS) gästar podden med varsitt konkret exempel på hur deras företag bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.
  Vi diskuterar också den färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch som Lif nyligen lanserade.
  Novo Nordisk är en av initiativtagarna Cities Changing Diabetes, en global satsning som ska dämpa den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes, bland annat genom prevention. Målet är att inte mer än en av tio ska ha sjukdomen 2045. I Sverige deltar Malmö. Läs mer om Cities Changing Diabetes på lif.se.
  BMS arbetar med att öka kunskapen om hälsoekonomi för att på så sätt främja satsningar på sjukvård som ger så mycket valuta som möjligt för varje investerad krona. Därigenom får Sverige en långsiktigt hållbar sjukvård och bästa och mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Läs mer om BMS arbete med hälsoekonomi på lif.se.
   
  Medverkande
  Bengt Mattson – hållbarhetsexpert på Lif
  Joseffa Moritz – Head of Corporate Affairs på BMS
  Mikael Pennanen – Head of Regional Market Access på Novo Nordisk
  Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif

  • 40 min
  1. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  1. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

  Redan idag orsakar antibiotikaresistenta bakterier uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall om året. Om ingenting görs grusas sjukvårdens möjligheter att ge patienter nödvändig vård och vi står inför en global hälsokris.
  Sommaren 2022 gick Life Science-branschen samman och bildade Svensk industriallians mot AMR (antimikrobiell resistens, vilket inkluderar bakteriers resistens mot antibiotika) för att med förenade krafter bromsa utvecklingen.
  I avsnitt ett berättar representanter för tre av grundarorganisationerna om planerna för alliansen och den bredd av lösningar som finns inom Life Science-sektorn – behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla när de blir verkningslösa är stort men det finns ett helt smörgåsbord av andra åtgärder.
  Medverkande
  Johanna Assadi Rissanen, projektkoordinator på SwedenBIO – branschorganisationen för företag inom Life Science
  Bengt Mattson, expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
  Malin Hollmark, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Swedish Medtech, branschorganisation för företag inom medicinteknik
  Programledare: Amy Havenäng, trainee och expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
   

  • 47 min

Kundrecensioner

5,0 av 5
3 betyg

3 betyg

Jbaeck ,

Bra podd

Bra och intressanta samtal med en trevlig tonalitet. Väl värt att lyssna på för den som är intresserad av området.

Mest populära podcaster inom Hälsa och motion

Johannes Hansen
Perfect Day Media
Perfect Day Media
Acast
Acast • Stay Awake
Not Fanny Anymore