100 episodes

Právne rady pre ambulancie a lekárne, ktoré sa oplatí počuť

mediPRÁVNIK Podcast mediPRÁVNIK.sk

  • Education
  • 5.0 • 8 Ratings

Právne rady pre ambulancie a lekárne, ktoré sa oplatí počuť

  Dvakrát meraj a raz rež: Ochrana života dieťaťa má prednosť pred právom na súkromie jeho rodičov

  Dvakrát meraj a raz rež: Ochrana života dieťaťa má prednosť pred právom na súkromie jeho rodičov

  Rodičia pacienta s onkologickým ochorením, ktorý bol hospitalizovaný v jednej z českých nemocníc nesúhlasili s transfúziou. Súvisela s potrebnou chemoterapiou, ktorá bola nevyhnutná pre liečbu pacienta. Svoje rozhodnutie zdôvodnili náboženskými a zdravotnými dôvodmi. Argumentovali tým, že boli obmedzené ich rodičovské práva a nebolo rešpektované ich právo na súkromný a rodinný život. Prípad sa dostal pred okresný, krajský a následne i ústavný súd. Tento príbeh vám prinášame v novej rubrike Dvakrát meraj a raz rež, ktorá nahradila sériu podcastov s názvom Súd rozhodol takto. Aj naďalej vám budeme ponúkať príklady z praxe, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa problémom vo vašej práci. Spomenutému prípadu sa budeme venovať s advokátkou JUDr. Katarínou Tomkovou, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 18 min
  Rýchla nalieváreň zmien od 1. januára 2023 výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

  Rýchla nalieváreň zmien od 1. januára 2023 výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

  V novele zákona o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rátalo s tým, že pacienti budú platiť úhradu za podanie podnetu. Ako to dopadlo sa dozviete v dnešnom podcaste. Po novom sa rozšíril okruh podmienok, za ktorých môže úrad podnet odmietnuť. Dozviete sa i to, že následný dohľad sa môže uskutočniť do dvoch rokov od skončenia prvého dohľadu, aj to len za určitých okolností. Rovnako sa ruší predbežný a záverečný protokol, je už iba jeden. Novinkou je i zmena a to, že poskytovatelia môžu úradu v rámci dohľadu zasielať kópiu zdravotnej dokumentácie. Obsah novely zákona vám priblíži JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 22 min
  Rezidentské štúdium po druhé - čo ušlo našej pozornosti…

  Rezidentské štúdium po druhé - čo ušlo našej pozornosti…

  Ambulancie, ktoré mali rezidentov do konca minulého roka, ich môžu zamestnávať i naďalej. Nevzťahuje sa na nich novela zákona o poskytovateľoch, ktorá platí od 1. januára tohto roka. Stanovuje totiž, že zamestnávateľom rezidentov, môže byť len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tých, ktorí začali štúdium pred koncom minulého roka, podľa spomenutej novely nemôže zamestnávateľ zaviazať zotrvať v pracovnom pomere alebo uhradiť náklady spojené so štúdiom. Vypočujte si podcast, v ktorom sa dozviete viac o tejto téme. Legislatívne zmeny vám priblíži JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 21 min
  Rezidenti po novom len v nemocniciach. Stratia kontakt so súkromnou praxou?

  Rezidenti po novom len v nemocniciach. Stratia kontakt so súkromnou praxou?

  Zamestnávateľom rezidenta môže byť podľa novely zákona o poskytovateľoch od 1. januára len poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rezidentský program bol jednou z ciest, ako môžu starší lekári v ambulanciách nájsť za seba náhradu a sami si ich vychovať. V zákone o poskytovateľoch, ktorý bol zmenený v novembri minulého roka, nie sú prechodné ustanovenia. Pracovný pomer rezidentov preto naďalej trvá. Podľa advokáta to môže byť pre ambulancie, ktoré ich majú problém. Po novom tiež zamestnávateľ nemôže rezidenta zaväzovať, aby po ukončení rezidentského štúdia, ostal preňho pracovať. Rovnako od neho nemôže vyžadovať náklady, ktoré naňho zamestnávateľ vynaložil, ak preňho neostane pracovať. Túto tému si bližšie rozoberieme v dnešnom podcaste s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 15 min
  Legislatívny sumár za rok 2022 - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  Legislatívny sumár za rok 2022 - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  O zmenách v zákonoch, ktoré sa týkajú lekárov a lekárnikov sme hovorili počas celého uplynulého roka v jednotlivých podcastoch. Dnes vám ponúkame stručný výber a povieme o niektorých z nich, konkrétne napríklad o zmenách v delegovanom predpisovaní, sprísnení zákazu odporúčania lekárne, v ktorej si má pacient vybrať lieky, ako aj elektronickej práceneschopnosti. Pre lekárnikov sme vybrali okrem iných tému nulových doplatkov za lieky pre dôchodcov, zálohovania jednorazových obalov nápojov v praxi lekární, či povinnosti rezervácie lieku, ktorú majú lekárne od začiatku minulého roka. V druhej polovici podcastu vás spolu s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS prevedieme našou webstránkou www.medipravnik.sk, kde nájdete množstvo užitočných informácií pre prax.

  • 27 min
  Zmluvy so zdravotnými poisťovňami a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

  Zmluvy so zdravotnými poisťovňami a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujú pacientom starostlivosť na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Nie všetci ich však majú uzavreté. Vtedy si pacient ošetrenie platí z vlastných peňazí alebo mu je poskytnutá iba neodkladná zdravotná starostlivosť. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť si môže následne poskytovateľ dať preplatiť zdravotnou poisťovňou. O preplácaní starostlivosti, ako i uzatváraní zmlúv medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Hosťom bude JUDr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Priblíži vám aj prípady z praxe.

  • 11 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Education

ZAPO
vedatorskypodcast
Ladislav Kužela
Pavol Neruda
Dr. Jordan B. Peterson
Peťo BeWise

You Might Also Like

Forbes Slovensko
SME.sk
Rádio Expres
Aktuality.sk
Na telo s Michalom Kovačičom
aktuality.sk