100 episodes

Právne rady pre ambulancie a lekárne, ktoré sa oplatí počuť

mediPRÁVNIK Podcast mediPRÁVNIK.sk

  • Education
  • 5.0 • 7 Ratings

Právne rady pre ambulancie a lekárne, ktoré sa oplatí počuť

  Legislatívny septembrový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  Legislatívny septembrový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  Môže všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater odmietnuť pacienta - občana Ukrajiny? Aký status má občan Ukrajiny oproti slovenskému pacientovi? Toto je jedná z tém, ktorej sa budeme venovať v septembrovom legislatívnom sumári. Zaujímavou témou je i vracanie obalov nápojov v lekárňach. V dnešnom podcaste sa dozviete, ako by mali lekárne postupovať. Rovnako si povieme o aplikácii Pokladnica pre evidenciu platieb a sume minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokoch pre rok 2023. Vrátime sa aj k webináru, ktorý sa týkal právnych rizík poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu, vyvolaných  konfliktným zákonným zástupcom. Rozprávať sa budeme s advokátom JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 23 min
  Súd rozhodol takto: Zdravotnícke zariadenie zodpovedá za škodu, ak pacienta o možných rizikách pri výkone nepoučilo.

  Súd rozhodol takto: Zdravotnícke zariadenie zodpovedá za škodu, ak pacienta o možných rizikách pri výkone nepoučilo.

  Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je dôležitý informovaný súhlas pacienta. V prípade jeho absencie môže mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti problém. V istej nemocnici v Česku boli pacientke počas operácie štítnej žľazy trvalo poškodené zvratné nervy. Súdy uzavreli prípad s tým, že postup pri operácii bol lege artis, a to aj keď boli zvratné nervy poškodené, čo je riziko spojené s operáciou. Čo však súdy nepovažovali za lege artis bolo poučenie pacientky, ktorá nebola poučená o tom, že môže dôjsť k spomenutej komplikácii. Pacientke bola odobratá možnosť voľby, či operáciu štítnej žľazy z rizikami podstúpi alebo si zvoli iný, alternatívny spôsob liečby štítnej žľazy. O tomto prípade zo súdnej siene sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 20 min
  Kto a ako môže získať nenávratný finančný príspevok pre zriadenie ambulancie

  Kto a ako môže získať nenávratný finančný príspevok pre zriadenie ambulancie

  Ministerstvo zdravotníctva SR sa rôznymi prostriedkami snaží o stabilizáciu a rozvoj siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Jej totiž dlhodobo poddimenzovaná a stav sa neustále zhoršuje. Jedným z návrhov je poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 50.000 eur alebo 60.000 eur. Nárok na získanie príspevku bude určovaný podľa viacerých kritérií, ktoré sa môžu v priebehu roka meniť. Závisieť to bude napríklad  v akom okrese a v ktorom meste sa bude ambulancia otvárať. V dnešnom podcaste si povieme,  kto môže o príspevok požiadať, akým spôsobom, na čo môže byť použitý a podobne. Na tieto i ďalšie otázky bude odpovedať JUDr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 8 min
  Rodič dieťaťa: spojenec, či protivník? Čo v ambulancii s konfliktným zákonným zástupcom?

  Rodič dieťaťa: spojenec, či protivník? Čo v ambulancii s konfliktným zákonným zástupcom?

  Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu nejde len o samotné dieťa, ale i jeho rodičov. Lekár totiž prichádza do kontaktu aj s nimi. Rozpory, ktoré sa vyskytnú medzi rodičmi sa môžu preniesť i do ambulancie. V dnešnom podcaste si povieme, ako by ste mali ako lekár zvládnuť takúto situáciu a nestať sa rukojemníkom v konflikte medzi rodičmi, či rukojemníkom konfliktného rodiča. O tejto téme sa budeme v podcaste, ktorý ste sa rozhodli vypočuť si rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 18 min
  Legislatívny augustový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  Legislatívny augustový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  Najčastejšie zistené nedostatky u poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti za rok 2021 zo strany Úradu na ochranu osobných údajov sú jednou z tém, ktorej sa budeme venovať v augustovom legislatívnom sumári, ktorý ste sa práve rozhodli vypočuť si. Povieme si aj o zmenách, ktoré nastali v režime osobitných prípadov úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ako aj o tom, že prečo je potrebné si skontrolovať občiansky preukaz, ktorý používate na elektronické podpisovanie. Rovnako sa od advokáta JUDr. Ivana Humeníka, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS dozviete, ako je to so zverejnením mapy okresov, v ktorých budú môcť lekári žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie.

  • 26 min
  Súd rozhodol takto: Za zlyhanie lekára prisudzujem historicky najvyššie odškodné, pretože obeťou je celá rodina pacienta.

  Súd rozhodol takto: Za zlyhanie lekára prisudzujem historicky najvyššie odškodné, pretože obeťou je celá rodina pacienta.

  Lajdáckosť a zanedbanie povinností. Tak by sa dal definovať príbeh, ktorému sa budeme venovať v dnešnom podcaste zo série Súd rozhodol takto. Banálna operácia nosnej prekážky napokon skončila ťažkým poškodením zdravia pacienta. Medializovaný prípad Šimona Bucha poukazuje na to, čo by nemali lekári podceniť a prečo je dôležité venovať pozornosť takpovediac každému úkonu či už pred, počas ale i po operácii. Šimon napokon skončil v bdelej kóme. Súd rozhodol o rekordne vysokom odškodnom, vo výške takmer 500.000 eur. O tomto prípade so zameraním na právny pohľad a poučenie pre prax sa budeme rozprávať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 27 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Top Podcasts In Education

Denis a Patrik Kováč
Ladislav Kužela
Teri Hodanová
vedatorskypodcast
dejepisinak
PravEK Spoločenstva poznania o.z.

You Might Also Like

ZAPO
Forbes Slovensko
SME.sk
SME.sk
Denis a Patrik Kováč
aktuality.sk