100 episodes

Právne rady pre ambulancie a lekárne, ktoré sa oplatí počuť

mediPRÁVNIK Podcast mediPRÁVNIK.sk

  • Education
  • 5.0 • 8 Ratings

Právne rady pre ambulancie a lekárne, ktoré sa oplatí počuť

  Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Za každých okolností?

  Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Za každých okolností?

  Rodička bude mať po novom možnosť mať pri pôrode nielen manžela, ale akúkoľvek osobu a dokonca ich bude môcť byť viac. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú koncom septembra schválil parlament. Ide o zmenu, ktorá dáva ženám právo mať pri pôrode niekoho blízkeho. V tejto súvislosti vyvstávajú viaceré, najmä praktické otázky. Bude môcť lekár v prípade komplikácií obmedziť právo blízkej osobe byť pri pôrode? Za akých podmienok môžu do sály prísť viacerí ľudia? Týka sa to iba samotného pôrodu alebo i času pred ním? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 23 min
  Tri kroky pri sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie pacienta

  Tri kroky pri sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie pacienta

  Lekári sa vo svojej praxi stretávajú s tým, že im je doručená žiadosť o výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo o jej sprístupnenie. Čo všetko musí obsahovať, prečo je potrebné si overiť identitu žiadateľa, účel a rovnako tiež, kedy je lekár povinný jej vyhovieť sa dozviete z dnešného podcastu. S JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa budeme rozprávať aj o tom, prečo je dobré mať na webstránke ambulancie vzor žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Dotkneme sa i sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie, ako je nahliadanie, vytváranie výpiskov, či kópie.
  Link na formulár žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie:
  https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/formular-ziadosti-o-poskytnutie-vypisu-zo-zdravotnej-dokumentacie-179/

  • 18 min
  Legislatívny októbrový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  Legislatívny októbrový sumár - čo by vám nemalo ujsť, ak ste lekár alebo lekárnik

  Rezort zdravotníctva chce zaviesť možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 v lekárňach. Aké povinnosti by mali lekárne v tejto súvislosti a ako to bude vyzerať v praxi sa dozviete v októbrovom legislatívnom sumári. Povieme si aj o tom, že návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva a po pôrode budú možno uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Rovnako sa dozviete o koľko sa zvýšia mzdy zdravotníkom pracujúcim v nemocniciach. Budeme sa venovať i zavedeniu inštitútu otcovskej dovolenky a zabezpečenia transparentnosti a predvídateľnosti pracovných podmienok pre zamestnancov v novele zákonníka práce. O jednotlivých zmenách v zákonoch sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s JUDr. Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 10 min
  Súd rozhodol takto: Dôležitosť poučenia pacienta pri prepustení a následná zdravotná starostlivosť

  Súd rozhodol takto: Dôležitosť poučenia pacienta pri prepustení a následná zdravotná starostlivosť

  Poučenie pacienta pred ale i po výkone v zdravotníckom zariadení je nevyhnutné. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vytvára pomyselný ochranný štít pred možnými komplikáciami a následnou sťažnosťou, či súdnym sporom. V jednej zo slovenských nemocníc pacient v minulosti podstúpil operáciu kŕčových žíl. Chýbajúce poučenie, neskoršie zhoršenie zdravotného stavu s následkami a súdny spor boli výsledkom celého prípadu. Podľa súdov nemocnica nevykonala všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia žalobcu alebo zlepšenia jeho stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Rovnako nesprávne a nedostatočne viedla jeho zdravotnú dokumentáciu. V dnešnom podcaste sa na tento prípad bližšie pozrieme s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 22 min
  Má pacient nárok na nekategorizovaný liek? Akú úlohu zohráva jeho lekár?

  Má pacient nárok na nekategorizovaný liek? Akú úlohu zohráva jeho lekár?

  Lekári sa počas svojej praxe stretávajú s tým, že k ním príde pacient s ochorením na ktorý existuje liek, nie je však hradený zdravotnou poisťovňou. Lekár oznámi pacientovi alebo si to pacient zistí sám, že je možné, aby ho poisťovňa uhradila. Je však potrebné podať žiadosť. Kto ju môže podať, ako má vyzerať, akú lehotu musí splniť poisťovňa? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Dozviete sa, ako má postupovať poistenec – pacient, ak mu poisťovňa nevyhovie.

  • 17 min
  Výkony týkajúce sa telemedicíny v katalógu zdravotných výkonov

  Výkony týkajúce sa telemedicíny v katalógu zdravotných výkonov

  Pandémia ochorenia COVID-19 so sebou priniesla rozvoj telemedicíny. Lekári poskytovali zdravotnú starostlivosť svojim pacientom telefonicky alebo cez rôzne aplikácie. Čo však s platbou za takéto výkony? Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje upraviť v katalógu výkonov také výkony, ktoré sa týkajú telemedicíny. Konkrétne ide o konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo formou SMS a konzultácie prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí, ako je webová aplikácia alebo videohovor. Tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste venovať s JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

  • 10 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Education

Denis a Patrik Kováč
Rádio Expres
dejepisinak
vedatorskypodcast
Ladislav Kužela
Brain We Are

You Might Also Like

ZAPO
SME.sk
SME.sk
Forbes Slovensko
SME.sk
Na telo s Michalom Kovačičom