10 episodes

Paralelný ateliér je virtuálny priestor, v ktorom sa prostredníctvom krátkych rozhovorov s rôznymi hosťami a hosťkami môžeme zamýšľať nad súčasnými spoločenskými témami vo vzťahu k dizajnu.

Paralelný Ateliér Paralelný ateliér

  • Arts
  • 5.0 • 1 Rating

Paralelný ateliér je virtuálny priestor, v ktorom sa prostredníctvom krátkych rozhovorov s rôznymi hosťami a hosťkami môžeme zamýšľať nad súčasnými spoločenskými témami vo vzťahu k dizajnu.

  Rozhovor ║ Katarína Balážiková ║ Téma: Navrhujeme obrátenie priorít v prospech užitočnejších, trvalejších a demokratickejších foriem komunikácie. ║ O kritickom dizajne

  Rozhovor ║ Katarína Balážiková ║ Téma: Navrhujeme obrátenie priorít v prospech užitočnejších, trvalejších a demokratickejších foriem komunikácie. ║ O kritickom dizajne

  V tomto rozhovore sa znovu vraciame k otázkam grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, konkrétne k jeho kritickým a angažovaným polohám, o ktorých sa budem rozprávať s Katarínou Balážikovou, grafickou dizajnérkou a pedagogičkou, spoluzakladateľkou platformy Open Design Network a mimovládnej organizácie Open Design Studio. Katarína získala doktorát na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU a vo svojej dizertačnej práci sa zaoberala výskumom kritickej praxe v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Za tému toho rozhovoru som vybrala krátky úryvok, z čoho iného, ako z manifestu First things First, hoci nie z pôvodného od Kena Garlanda z roku 1964, ale z toho obnoveného z roku 2000, v ktorom sa píše: „Navrhujeme obrátenie priorít v prospech užitočnejších, trvalejších a demokratickejších foriem komunikácie – obrat v uvažovaní od marketingu produktov smerom k skúmaniu a tvorbe nového druhu významu.” 
  Viac na: www.paralelnyatelier.sk

  • 29 min
  Rozhovor ║ Richard Sťahel ║ Téma: Cesta späť je dlhá a ja vás prosím. Vráťte sa domov teraz. ║ Antropocén časť II. — Čo príde po Antropocéne

  Rozhovor ║ Richard Sťahel ║ Téma: Cesta späť je dlhá a ja vás prosím. Vráťte sa domov teraz. ║ Antropocén časť II. — Čo príde po Antropocéne

  Toto je druhá časť rozhovoru s docentom Richardom Sťahelom na tému Antropocén. Prvú časť rozhovoru si môžete vypočuť tu. V tejto časti rozhovoru sa rozprávame o tom, či máme v histórii ľudstva nejaké pozitívne precedensy civilizácii, ktoré dokázali žiť udržateľne v rámci obmedzených zdrojov, a taktiež sa pána docenta pýtam, čo príde po Antropocéne. V histórii ľudstva doteraz zanikla prakticky každá civilizácia, s výnimkou tej čínskej. Takmer pri všetkých zánikoch civilizácii zohralo prekročenie limitu udržateľnosti veľmi dôležitú rolu. Negatívnych precedensov je teda mnoho. Humanitné vedy nás učia, ako kolabovali predošlé civilizácie a my aj napriek tomu konáme, akoby tej našej, industriálnej, nič podobné nehrozilo. V nových podmienkach planéty, ktoré definuje klimatická nestabilita Antropocénu fungujeme so starými svetonázormi a modelmi uvažovania. Jednou z mnohých obáv dôsledkov klimatickej krízy je, že tieto zmeny rozvrátia spoločnosť natoľko, že prestane existovať ako celok.
  Viac na: www.paralelnyatelier.sk

  • 28 min
  Rozhovor ║ Richard Sťahel ║ Téma: Zadržte dych, pokiaľ ste v bezpečí. ║ Antropocén časť I. — Éra človeka

  Rozhovor ║ Richard Sťahel ║ Téma: Zadržte dych, pokiaľ ste v bezpečí. ║ Antropocén časť I. — Éra človeka

  Antropocén je pomerne nový geochronologický termín, označujúci obdobie, v ktorom ľudia svojou činnosťou začali ovplyvňovať zemský ekosystém na globálnej úrovni. Hoci sa termín Antropocén pôvodne odkazuje na geológiu, štandardne sa už používa aj v kontexte iných vied – biológie, sociológie, ekológie, ekonómie, politológie, či filozofie. Mojim hosťom je docent Richard Sťahel, filozof a vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave a špecializuje sa na environmentálnu a politickú filozofiu a tiež filozofiu ľudských práv. Rozhovor s docentom Richardom Sťahelom som sa rozhodla uverejniť v dvoch častiach, pretože mal pôvodne celý viac ako 2 hodiny. Antropocén, ktorý je bezprostredne spätý s klimatickou krizou, je témou oboch z nich. V prvej časti sa s docentom Sťahelom rozprávame o tom, čo to vlastne Antropocén je, aké podmienky ho definujú a prečo na tak závažné varovania vedcov a dokonca aj na našu bezprostrednú skúsenosť so zmenou klímy ako spoločnosť nereagujeme.
  Viac na www.paralelnyatelier.sk

  • 29 min
  Rozhovor ║ Maroš Brojo ║ Téma: Prečo sú digitálne hry...

  Rozhovor ║ Maroš Brojo ║ Téma: Prečo sú digitálne hry...

  Dobré? Zlé? Digitálne hry sú predmetom mnohých polemík. Hry sú vášeň, hry sú hobby. Hry sú únikom, hry sú často násilné a podporujú rodové stereotypy, ale mnohé hry podporujú pozornosť, kritické myslenie, či spoluprácu alebo napríklad pomáhajú pri učení. Najnovšie sú hry dokonca terapeutickým nástrojom. Hry sú návykové, ale aj obohacujúce a inšpiratívne. Keď sa bavíme o problémoch hier, rozhodne je z čoho vyberať, ale treba taktiež zdôrazniť, že pozitíva nezaostávajú. Hry sú jeden z dominantných spôsobov trávenia voľného času generácie X, o tých mladších generáciách ani nehovoriac. Hry reflektujú mnohé problematické spoločenské fenomény a sú fenoménom samé o sebe. 
  A hry sú biznis. 
  Herný priemysel má za posledné roky medziročný nárast na úrovni 10 percent a predpokladaný zisk v roku 2021 je 180 miliárd dolárov. Na Slovensku zarobí herný priemysel, podľa slov môjho hosťa, v tomto roku minimálne 55 miliónov eur a má medziročný nárast medzi 20-25 percent. Herný priemysel je jeden z mála priemyslov, ktoré neutrpeli súčasnou pandémiou. Dokonca hry sú vždy najväčšia téma v období kríz a v niečom možno paradoxne, sú ľudia vždy ochotní investovať do hier, aj keď je svet okolo neistý. Alebo práve vtedy.
  S mojim hosťom, Marošom Brojom, sa rozprávam o tom, aké metódy využívajú hry a herný priemysel na to, aby mali hráčovu pozornosť a aby na ňom zarábali. Pretože mnohé z týchto techník, obzvlášť tie, ktoré sa vyvinuli v poslednom desaťročí, sú z mnohých pohľadov veľmi problematické. A čiastočnú úlohu v tom zohráva aj dizajn.
  ​Dlhú dobu bol v hernom priemysle zaužívaný jeden monetizačný model, ktorý spočíval v tom, že hra bola uvedená do predaja za určenú jednorázovo uhradenú cenu. V posledných rokoch sa však medzi najziskovejšie modely zaradil takzvaný free-to-play model, ktorého monetizácia spočíva na mikrotranzakciách. Prijmy z mikrotransakcii tvoria u veľkých vydavateľov približne polovicu z celkových výnosov a ako sa vyjadrila Senátorka Maggie Hassan (USA): "Častý výskyt mikrotransakcii v herných mechanikách, často označované ako Loot boxes, vyvoláva určité obavy týkajúce sa zneužívania psychologických princípov a mechaník založených na lákaní, ktoré možno často nájsť v kasínach a hazardných hrách." V súvislosti s mikrotransakciami sa hovorí o tzv. predátorskej monetizácii, či o vykorisťovaní pozornosti. S mojim hosťom sa rozprávam o týchto mechanikách ale taktiež o tom, ako dizajnovať etickejšie hry a akým ďalším etickým výzvam čelí herný priemysel?
  Viac na: www.paralelnyatelier.sk

   

  • 27 min
  Rozhovor ║ Peter Daubner ║ Téma: Krízy vízií

  Rozhovor ║ Peter Daubner ║ Téma: Krízy vízií

  Žijeme v demokracii. Učíme sa o tom od základných škôl a považujeme to za fakt. Moje nedávne zistenie, že demokracii je viacero, a nie len jedna, bolo pre mňa osobne, dosť prekvapivé. Tá naša, má mnoho prívlastkov, najčastejšie ju však nájdeme pod názvom liberálna demokracia. A objavujú sa názory, že tento typ demokracie je v kríze.
  Túto pomerne náročnú tému som si dovolila trochu odľahčiť a za zdrojový obrázok som vybrala jeden z príspevkov od facebookovej stránky Genitív na dnešný deň, a je ním slovo "vízií". Pretože vízie, podľa mňa, celkom presne popisuje podstatu toho, o čom sa budeme rozprávať s mojim hosťom Petrom Daubnerom. A totiž o teóriách rozličných demokratických vizií a predovšetkým o prevládajúcej vízii neoliberalizmu. Peter Daubner je ekonóm, filozof, politológ a politický teoretik. 
   

  • 27 min
  Rozhovor ║ Lucia Dubačová ║ Téma: Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a božskú technológiu

  Rozhovor ║ Lucia Dubačová ║ Téma: Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a božskú technológiu

  Piaty rozhovor v Paralelnom ateliéri je o digitálnej revolúcii. Témou rozhovoru je výrok Edwarda O. Wilsona: "Máme paleolitické emócie, stredoveké inštitúcie a božskú technológiu." (2009)Za desať rokov od vypovedania týchto slov sa technológie posunuli vpred ďalším míľovým krokom. O našich emóciách, a bohužiaľ ani o inštitúciách, sa to však povedať nedá. Čelíme situáciám a výzvam, ktoré často nie sme schopní v plnej miere pochopiť, ani analyzovať, nieto na ne adekvátne reagovať. Na našich životoch sa digitálna revolúcia odráža zásadným spôsobom - na našich vzťahoch s inými ľuďmi, s prostredím, ktoré nás obklopuje, na vnímaní seba samého, na našej psychike, na spôsobe ako komunikujeme, trávime čas, ako milujeme, ako vychovávame deti, odráža sa to na spoločenskej dynamike, spoločenskej štruktúre, na inštitúciách a dokonca aj na "neotrasiteľných" pojmoch akými sú pravda, či demokracia. Mojou hosťkou je Lucia Dubačová, medzinárodná kultúrna manažérka a kurátorka so zameraním na digitálne a multimediálne umenie a dizajn. Lucia je zakladateľka a zároveň aj riaditeľka festivalu Sensorium a pracuje ako expert pre rozvoj dizajnu a digitálneho umenia v Slovenskom centre dizajnu. Výrok, ktorý je témou tohto rozhovoru, sa nachádza aj v texte tohtoročného Sensoria, pretože ho rád používa Tristan Harris, spoluzakladateľ Center for Humane Technology. Vo svete nie je veľa združení a iniciatív, ktoré sa snažia adresovať problémy digitálnej revolúcie, preto je Center for Humane Technology obzvlášť dôležitý príklad toho, ako možno pracovať na zmene technológii k lepšiemu.S Luciou sa budeme rozprávať o mnohých zaujímavých otázkach týkajúcich sa digitálnej revolúcie a napríklad aj o tom, či nám môže akási "nová citlivosť" pomôcť k tomu, aby sme sa nakoniec nestali obeťami našich osobných digitálnych čierných skriniek.
  Viac na: www.paralelnyatelier.sk

  • 26 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Marek Mati ,

Super!

👍 👍 👍.

Top Podcasts In Arts

Toulky s Tolkienem
Toulky s Tolkienem
Podgast by Čoje
REFRESHER SK
Rutina
Closer
Věci, které děsí
Petra
Meditation music. Peaceful calm music 528, 432 Hz
Nobody
Soirée
Datarun