16 min

Pri sťažnosti pacienta si konečne môžete privolať na pomoc znalca. Má to ale háčik..‪.‬ mediPRÁVNIK Podcast

    • Education

Zdravotnícke zariadenie, ktoré na stôl dostalo sťažnosť týkajúcu sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, nemalo doteraz možnosť požiadať o preskúmanie svojho postupu znalca. Zdravotnú dokumentáciu mohlo bez súhlasu pacienta dať znalcovi až počas súdneho konania. Poskytovateľ, ktorý chcel predísť súdnemu konaniu a hlavne chcel mať v komplikovanejších prípadoch istotu o tom, či pochybil alebo nie, mal veľmi sťažené postavenie. Od prvého mája sa v tomto smere zmenila legislatíva. Ako, to si povieme v dnešnom podcaste. Rýchlu orientáciu v novinkách vám poskytne JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Budeme hovoriť o tom, aký vplyv môže mať na stratégiu poskytovateľa možnosť objektívneho zistenia, či konal správne alebo nesprávne. Dozviete sa aj, prečo je škoda, že prizvanie znalca sa netýka všetkých prípadov sťažností.

Zdravotnícke zariadenie, ktoré na stôl dostalo sťažnosť týkajúcu sa poskytovania zdravotnej starostlivosti, nemalo doteraz možnosť požiadať o preskúmanie svojho postupu znalca. Zdravotnú dokumentáciu mohlo bez súhlasu pacienta dať znalcovi až počas súdneho konania. Poskytovateľ, ktorý chcel predísť súdnemu konaniu a hlavne chcel mať v komplikovanejších prípadoch istotu o tom, či pochybil alebo nie, mal veľmi sťažené postavenie. Od prvého mája sa v tomto smere zmenila legislatíva. Ako, to si povieme v dnešnom podcaste. Rýchlu orientáciu v novinkách vám poskytne JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Budeme hovoriť o tom, aký vplyv môže mať na stratégiu poskytovateľa možnosť objektívneho zistenia, či konal správne alebo nesprávne. Dozviete sa aj, prečo je škoda, že prizvanie znalca sa netýka všetkých prípadov sťažností.

16 min

Top Podcasts In Education