22 min

Nový domov pre seniorov ZDRAVÁ DUŠA

    • Duševné zdravie

S pribúdajúcim vekom v mnohých prípadoch dochádza k zhoršovaniu mobility a ďalších fyzických i duševných funkcií. Ide o prirodzený životný cyklus. Seniori sú čoraz vo väčšej miere odkázaní na pomoc okolia. V tých šťastnejších prípadoch im lásku a starostlivosť vrátia deti, no niekedy je potrebné zabezpečiť staršej osobe starostlivosť v podobe denného centra alebo pobytového zariadenia. Aké sú v súčasnosti možnosti a ako uľahčiť prijatie tejto veľkej životnej zmeny najmä po duševnej stránke, sa porozprávame s Mgr. Lukášom Behúlom, z Denné špecializovaného centra Memory.

S pribúdajúcim vekom v mnohých prípadoch dochádza k zhoršovaniu mobility a ďalších fyzických i duševných funkcií. Ide o prirodzený životný cyklus. Seniori sú čoraz vo väčšej miere odkázaní na pomoc okolia. V tých šťastnejších prípadoch im lásku a starostlivosť vrátia deti, no niekedy je potrebné zabezpečiť staršej osobe starostlivosť v podobe denného centra alebo pobytového zariadenia. Aké sú v súčasnosti možnosti a ako uľahčiť prijatie tejto veľkej životnej zmeny najmä po duševnej stránke, sa porozprávame s Mgr. Lukášom Behúlom, z Denné špecializovaného centra Memory.

22 min