1 hr 20 min

Day 1 ของ KEEN ในประเทศไทย กับวิธีขายที่เต็มไปด้วยแพสชั่นของ Element72 จนเจ้าของแบรนด์ยังต้องยอมรับ | D Capital Listen

    • Entrepreneurship

KEEN คือแบรนด์รองเท้าสัญชาติอเมริกัน ถือกำเนิดขึ้นช่วงปี 2003 จากที่ Martin Keen กับ Rory Fuerst ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งคำถามเกี่ยวกับรองเท้าแตะที่ไม่มีเปลือกหุ้มป้องกันเท้า จึงเป็นที่มาของแบรนด์ KEEN ก่อน Element72 บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่วยสินค้า Urban Outdoor ประจำเมืองไทย จะเป็นตัวแทนนำ KEEN เข้ามาขายให้ลูกค้าชาวไทยในเวลาต่อมา จนปัจจุบันกลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่ทุกคนรู้จักและหลงรัก 
รองเท้าอายุกว่าสองทศวรรษนี้เป็นมาอย่างไร และ Element72 มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับรองเท้าของแบรนด์ KEEN และอุปกรณ์ของใช้ที่เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับกลุ่ม Adventure กลยุทธ์อะไรที่ทำให้บริษัทผู้นำเข้าสินค้า Urban Outdoor แห่งนี้ดำเนินธุรกิจมาได้ แถมเจ้าของแบรนด์ KEEN ยังให้การยอมรับ ไปหาคำตอบพร้อมกันที่ Day 1 EP. 43

KEEN คือแบรนด์รองเท้าสัญชาติอเมริกัน ถือกำเนิดขึ้นช่วงปี 2003 จากที่ Martin Keen กับ Rory Fuerst ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งคำถามเกี่ยวกับรองเท้าแตะที่ไม่มีเปลือกหุ้มป้องกันเท้า จึงเป็นที่มาของแบรนด์ KEEN ก่อน Element72 บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่วยสินค้า Urban Outdoor ประจำเมืองไทย จะเป็นตัวแทนนำ KEEN เข้ามาขายให้ลูกค้าชาวไทยในเวลาต่อมา จนปัจจุบันกลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่ทุกคนรู้จักและหลงรัก 
รองเท้าอายุกว่าสองทศวรรษนี้เป็นมาอย่างไร และ Element72 มีบทบาทสำคัญอย่างไรกับรองเท้าของแบรนด์ KEEN และอุปกรณ์ของใช้ที่เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับกลุ่ม Adventure กลยุทธ์อะไรที่ทำให้บริษัทผู้นำเข้าสินค้า Urban Outdoor แห่งนี้ดำเนินธุรกิจมาได้ แถมเจ้าของแบรนด์ KEEN ยังให้การยอมรับ ไปหาคำตอบพร้อมกันที่ Day 1 EP. 43

1 hr 20 min