10 min

Umeshu จากเหล้าบ๊วยที่เคยเป็นเครื่องดื่มแสนแพง สู่การเป็นเครื่องดื่มที่ดองเองได้ทุกบ้าน | Bon A Capital Listen

    • Entrepreneurship

เข้าสู่ฤดูกาลบ๊วยออกผล วัฒธรรมหนึ่งที่มาพร้อมลูกบ๊วยจำนวนมหาศาลก็คือการดองเหล้าบ๊วย ก่อนจะไปเตรียมส่วนผสมลงโถ รายการ Bon Appétit ขอชวนไปฟังเรื่องราวของเหล้าบ๊วย ตั้งแต่อดีตที่เคยเป็นเครื่องดื่มราคาแสนแพงแห่งยุคเอโดะ มาจนถึงการเป็นเครื่องดื่มประจำบ้าน ที่บ้านทุกบ้านสามารถดองได้เอง หากพร้อมแล้วตามไปฟังใน Bon Appétit EP.44 ได้เลย 

เข้าสู่ฤดูกาลบ๊วยออกผล วัฒธรรมหนึ่งที่มาพร้อมลูกบ๊วยจำนวนมหาศาลก็คือการดองเหล้าบ๊วย ก่อนจะไปเตรียมส่วนผสมลงโถ รายการ Bon Appétit ขอชวนไปฟังเรื่องราวของเหล้าบ๊วย ตั้งแต่อดีตที่เคยเป็นเครื่องดื่มราคาแสนแพงแห่งยุคเอโดะ มาจนถึงการเป็นเครื่องดื่มประจำบ้าน ที่บ้านทุกบ้านสามารถดองได้เอง หากพร้อมแล้วตามไปฟังใน Bon Appétit EP.44 ได้เลย 

10 min