3 episodes

ใครว่าคนทั่วไปจะรู้เรื่องสุขภาพเหมือนหมอไม่ได้ Podcastนี้จะทำให้คุณได้รู้เรื่องสุขภาพในมุมมองใหม่ๆในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

Healthstory - เรื่องสุขภาพ ง่ายนิดเดียว Healthstory - เรื่องสุขภาพ ง่ายนิดเดียว

  • Health & Fitness
  • 5.0, 2 Ratings

ใครว่าคนทั่วไปจะรู้เรื่องสุขภาพเหมือนหมอไม่ได้ Podcastนี้จะทำให้คุณได้รู้เรื่องสุขภาพในมุมมองใหม่ๆในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

  HST EP3⎮"มะเร็ง"...และวิธีป้องกันพวกมัน!

  HST EP3⎮"มะเร็ง"...และวิธีป้องกันพวกมัน!

  ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็ง พวกเราจะป้องกันการกลายพันธ์ุของยีนที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้อย่างไร?

  • 13 min
  HST EP2⎟“มะเร็ง”...เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

  HST EP2⎟“มะเร็ง”...เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

  กว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นมะเร็งนั้นไม่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยเช่นกัน!

  • 14 min
  HST EP1⎟ทำไมเราจึงมองว่า”ความเจ็บป่วย”เป็นเรื่องไกลตัว?

  HST EP1⎟ทำไมเราจึงมองว่า”ความเจ็บป่วย”เป็นเรื่องไกลตัว?

  HST EP1⎟ทำไมเราจึงมองว่า”ความเจ็บป่วย”เป็นเรื่องไกลตัว? by Healthstory - เรื่องสุขภาพ ง่ายนิดเดียว

  • 14 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness