1 hr 8 min

SS2 EP09 ความเห็นไม่ตรงกันแล้วคุยกันได้ไหม‪?‬ Pro & Constitution กับ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

    • Careers

พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยคือความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงกันในประเด็นที่เห็นแย้งเหล่านี้ได้ รวมถึงความเท่าเทียมยุติธรรมของเสียงในสังคม
ด้วยเหตุนี้ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงขอพูดคุยในประเด็นนี้ว่าในระบอบประชาธิปไตยนี้จัดการกับความเห็นที่ไม่เหมือนกันอย่างไร และเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างอย่างไร ผ่านตัวอย่างจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบการดีเบตที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ไอติมเคยไปร่ำเรียนและได้รับเลือกเป็นประธาน Oxford Union ที่โดดเด่นด้านการดีเบตประเด็นละเอียดอ่อนมากมาย หรือระบบการให้ความสำคัญแบบย้อนกลับ ที่ให้กลุ่มคนที่เข้าถึงโอกาสน้อยกว่า มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากกว่า และอื่นๆ อีกมาก ไปฟังได้ในอีพีนี้
#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยคือความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย และการเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงกันในประเด็นที่เห็นแย้งเหล่านี้ได้ รวมถึงความเท่าเทียมยุติธรรมของเสียงในสังคม
ด้วยเหตุนี้ ไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ จึงขอพูดคุยในประเด็นนี้ว่าในระบอบประชาธิปไตยนี้จัดการกับความเห็นที่ไม่เหมือนกันอย่างไร และเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างอย่างไร ผ่านตัวอย่างจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบการดีเบตที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดที่ไอติมเคยไปร่ำเรียนและได้รับเลือกเป็นประธาน Oxford Union ที่โดดเด่นด้านการดีเบตประเด็นละเอียดอ่อนมากมาย หรือระบบการให้ความสำคัญแบบย้อนกลับ ที่ให้กลุ่มคนที่เข้าถึงโอกาสน้อยกว่า มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากกว่า และอื่นๆ อีกมาก ไปฟังได้ในอีพีนี้
#SalmonPodcast #ProAndConstitution #ParitW #ไอติมพริษฐ์ #พริษฐ์วัชรสินธุ

1 hr 8 min