55 episodes

שיעור בשפת אמת לפרשה- הרב יהושע שפירא
שיעור בצורבא מרבנן- הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן- צפרא טב‪א‬ ישיבת רמת גן

  • Education

שיעור בשפת אמת לפרשה- הרב יהושע שפירא
שיעור בצורבא מרבנן- הרב בן ציון אלגאזי

  הלכות תפילה- ג | אכילה ושתייה לפני התפילה | צורבא מרבנן- סבב חדש- לט | הרב בן ציון אלגאזי

  הלכות תפילה- ג | אכילה ושתייה לפני התפילה | צורבא מרבנן- סבב חדש- לט | הרב בן ציון אלגאזי

  • 27 min
  איך לחלוק לשם שמיים? | שפת אמת- פרשת קרח שנת תרלו | הרב יהושע שפירא

  איך לחלוק לשם שמיים? | שפת אמת- פרשת קרח שנת תרלו | הרב יהושע שפירא

  • 28 min
  הלכות תפילה- ב | פעולות המותרות והאסורות לפני התפילה | צורבא מרבנן- סבב חדש- לח | הרב בן ציון אלגאזי

  הלכות תפילה- ב | פעולות המותרות והאסורות לפני התפילה | צורבא מרבנן- סבב חדש- לח | הרב בן ציון אלגאזי

  • 24 min
  שליחות למצוה גדולה מהמצוה | שפת אמת- פרשת שלח- תרמז-ח | הרב יהושע שפירא

  שליחות למצוה גדולה מהמצוה | שפת אמת- פרשת שלח- תרמז-ח | הרב יהושע שפירא

  • 30 min
  הלכות תפילה- חלק א | צורבא מרבנן- סבב חדש- לח | הרב בן ציון אלגאזי

  הלכות תפילה- חלק א | צורבא מרבנן- סבב חדש- לח | הרב בן ציון אלגאזי

  • 28 min
  בשביל מה ה' צריך אותנו? | שפת אמת - פרשת בהעלותך- תרמג | הרב יהושע שפירא

  בשביל מה ה' צריך אותנו? | שפת אמת - פרשת בהעלותך- תרמג | הרב יהושע שפירא

  • 32 min

Top Podcasts In Education

TED and PRX
Dr. Jordan B. Peterson
Daily Stoic
Lauryn Evarts & Michael Bosstick / Dear Media
iHeartPodcasts
Duolingo