13 min

שבוע עבודה קצר - לעבוד רק בחצי מהשבוע ולקבל את אותה המשכורת חשיפה כלכלית

    • Education

שבוע עבודה קצר - לעבוד רק בחצי מהשבוע ולקבל את אותה המשכורתחשיפה כלכלית - חמש דקות על כלכלה מזווית שלא הכרתם

בכל פרק נדבר על נושא אחר שקשור בכסף, כלכלה, עבודה, מדיניות שלטונית

ועוד דברים מעניינים שאפילו לא חשבתם שהם קשורים לכלכלה

מגיש - טוביה יגלניקתודה למוזיקאי והיוצר , אור סער, על העריכה!!קישור לכתבה שעליה התבסס הפרק:

https://easyconomy.com/%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%A0%D7%93-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8/

שבוע עבודה קצר - לעבוד רק בחצי מהשבוע ולקבל את אותה המשכורתחשיפה כלכלית - חמש דקות על כלכלה מזווית שלא הכרתם

בכל פרק נדבר על נושא אחר שקשור בכסף, כלכלה, עבודה, מדיניות שלטונית

ועוד דברים מעניינים שאפילו לא חשבתם שהם קשורים לכלכלה

מגיש - טוביה יגלניקתודה למוזיקאי והיוצר , אור סער, על העריכה!!קישור לכתבה שעליה התבסס הפרק:

https://easyconomy.com/%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%A0%D7%93-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A7%D7%A6%D7%A8/

13 min

Top Podcasts In Education