1 hr 4 min

台文通訊讀冊會第30‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年10月10日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
爸母是傳承母語ê使命者--家庭是母語教育成敗ê關鍵-丁鳳珍
-台文通訊特刊--385頁
-線頂114期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, Garrick, Àm-kong-chiáu, Niau-tāu, A-chhiu

第二篇:
【30冬特刊回應】Hoan-thâu看〈爸母是傳承母語ê使命者--家庭是母語教育成敗ê關鍵〉-Teng Hongtin丁鳳珍--台中教育大學台語系副教授
-台文通訊特刊--386頁
-無線頂
讀冊ê人:A-bêng, Tân Lō͘

時間:2022年10月10日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
爸母是傳承母語ê使命者--家庭是母語教育成敗ê關鍵-丁鳳珍
-台文通訊特刊--385頁
-線頂114期--第1頁
讀冊ê人:Sió-ka, Garrick, Àm-kong-chiáu, Niau-tāu, A-chhiu

第二篇:
【30冬特刊回應】Hoan-thâu看〈爸母是傳承母語ê使命者--家庭是母語教育成敗ê關鍵〉-Teng Hongtin丁鳳珍--台中教育大學台語系副教授
-台文通訊特刊--386頁
-無線頂
讀冊ê人:A-bêng, Tân Lō͘

1 hr 4 min