41 min

#3: Predestynacja W piecu ognistym. Podcast o teologii reformowanej.

    • Religion

Teologia reformowana często jest dzisiaj utożsamiana z doktryną predestynacji, czyli nauką o wybraniu. Jednak Kalwin czy inni teologowie reformowani predestynacji nie wymyślili, ale czerpali z bogatej historii teologii chrześcijańskiej. Czy predestynacja jest sprawiedliwa? Czy Bóg nie pogwałca wolnej woli człowieka darując mu zbawienie? Czy Bóg jest autorem grzechu?

Teologia reformowana często jest dzisiaj utożsamiana z doktryną predestynacji, czyli nauką o wybraniu. Jednak Kalwin czy inni teologowie reformowani predestynacji nie wymyślili, ale czerpali z bogatej historii teologii chrześcijańskiej. Czy predestynacja jest sprawiedliwa? Czy Bóg nie pogwałca wolnej woli człowieka darując mu zbawienie? Czy Bóg jest autorem grzechu?

41 min