43 episodes

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk. In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer. Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en to

Alles over aanbesteden Alles over aanbesteden

  • Education

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk. In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer. Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en to

Listen on Apple Podcasts
Requires macOS 11.4 or higher

  Podcast 42 – Een gelijk speelveld creëren, utopie of werkelijkheid?

  Podcast 42 – Een gelijk speelveld creëren, utopie of werkelijkheid?

  Een gelijk speelveld, ook wel level playing field genoemd, bij een aanbesteding. Is dat nu een utopie of werkelijk mogelijk? Op welke vlakken is er sprake van een gelijk speelveld? De zittende leverancier heeft toch per definitie een voorsprong en hoe verklein je als mogelijk nieuwe leverancier die achterstand? Welke mogelijkheden heeft de aanbestedende dienst om die voorsprong te verkleinen? En hoe ga je daar als inkoper en als nieuwe leverancier mee om? Welke informatie moet je absoluut delen en welke informatie mag je niet delen? Bij welke andere zaken is dat gelijke speelveld nog meer van belang? Heb je als je inschrijver de mogelijkheid bij constatering van onregelmatigheden om een klacht in te dienen of in het ergste geval een rechtszaak te starten?

  Podcast 41 – Van je fouten bij het aanbesteden kun je leren

  Podcast 41 – Van je fouten bij het aanbesteden kun je leren

  In deze podcast hebben we het (weer) over veel voorkomende fouten bij het aanbesteden, zowel aan de zijde van de aanbestedende dienst als aan de zijde van de inschrijver. Fouten bij het stellen van vragen en waarom dat verstrekkende gevolgen kan hebben. Spreadsheets die niet blijken te kloppen of niet worden ingevuld en hoe monkey testing daar een oplossing voor biedt. Teksten die aanleiding geven tot misverstanden of teksten die zelfs in zijn geheel ontbreken. Gunningsbeslissingen die men vergeet te melden of, nog erger, die niet correct zijn. Planningen die afwijken van de regels in de aanbestedingswet of onnodige druk veroorzaken als ze dwars door de vakantieperiodes heenlopen.

  Podcast 40 - Kan niet waar zijn? (deel 3)

  Podcast 40 - Kan niet waar zijn? (deel 3)

  De wondere wereld van Octavia en haar aanbestedingen. Het komt allemaal weer terug in deze nieuwe podcast over gebeurtenissen die bij haar en bij mij op zijn minst de wenkbrauwen doet fronsen. Deel 3 alweer van ‘Kan niet waar zijn?’, waarin we ons verbazen over rare zaken die we bij het aanbesteden tegenkomen. Zoals de bijzondere betalingsvoorwaarden van een onderwijsinstelling die niet bepaald getuigen van realiteitszin. Of het onbegrijpelijke en verouderde taalgebruik waarvan een aanbestedende dienst zich bedient als ze het knik-model willen toepassen en dat proberen uit te leggen aan de inschrijvers. Hoe verloopt een aanbesteding als er meerdere leveranciers een vraag stellen over niet kloppende teksten in een aanbestedingsdocument? En wat als daar vervolgens een onbevredigend antwoord van de aanbestedende dienst op terugkomt?

  Podcast 39 – Hoe een zwevend bankje pootjes kreeg (De Volkskrant)

  Podcast 39 – Hoe een zwevend bankje pootjes kreeg (De Volkskrant)

  Deze podcast gaat over een artikel uit De Volkskrant van afgelopen zaterdag. Het artikel heeft als titel 'Hoe een zwevend bankje pootjes kreeg', en beschrijft de aanbesteding van abri's (ook wel bushokjes genaamd) inclusief bankjes door de gemeente Utrecht. Direct bij lezing zorgt het voor opgetrokken wenkbrauwen en daar blijft het niet bij. In deze podcast delen we onze verbazing (soms overgaand in verbijstering) over de gebeurtenissen tijdens en na de aanbesteding die in 2018 is gestart en heeft geleid tot een inmiddels langlopende en nog niet afgesloten rechtszaak. Als er niet zoveel overheidsgeld mee is gemoeid, zou het hilarisch en lachwekkend zijn.

  Podcast 38 - Nut en noodzaak van de CPV-code

  Podcast 38 - Nut en noodzaak van de CPV-code

  Wanneer je gaat aanbesteden ontkom je niet aan het gebruik van een CPV-code. Zonder die code krijg je als aanbestedende dienst namelijk je aanbesteding niet gepubliceerd. Aan de andere kant kunnen potentiële gegadigden en inschrijvers door diezelfde CPV-code de overheidsopdracht voor hun producten, diensten of werken via TenderNed goed terugvinden en heeft men geen last van taalbarrières. Maar waar staan de letters CPV voor en waar kun je ze terugvinden? Wat is de oorsprong van de CPV-code en hoe zijn de codes ingedeeld? Waar ligt de uitdaging voor een aanbestedende dienst bij het toepassen/gebruiken van een CPV-code? Volstaat een enkele CPV-code of moet je er meerdere gebruiken? Welke rol speelt de CPV-code bij het bepalen of leveringen en/of diensten bij elkaar horen? En of ze wel of niet mogen worden gescheiden?

  Podcast 37 - Woord- en taalgebruik bij aanbestedingen

  Podcast 37 - Woord- en taalgebruik bij aanbestedingen

  Daar valt veel over te zeggen en dat doen we dan ook in deze nieuwe podcast. Veel aanbestedingsdocumenten blinken uit - en dat bedoelen we hier niet positief - in moeilijk, vaak juridisch taalgebruik. En de vraag is meer dan gerechtvaardigd of dat wel noodzakelijk is. Is een letterlijke verwijzing naar teksten uit de aanbestedingswet inclusief artikelnummers een verduidelijking of zorgt dat voor afleiding? Kan de inhoud van een aanbesteding in drie A4 worden beschreven? Is less more or not? Welke aanspreekvorm gebruik je in je documenten: u, wij of de naam van de aanbestedende dienst en het woord inschrijver. Welke indruk laat formeel en soms zelfs bot taalgebruik in de nota van inlichtingen achter bij inschrijvers? En kan één verkeerd of vergeten woord leiden tot misinterpretatie en mogelijk zelfs rechtszaken?

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Jordan Harbinger
Duolingo
Iyanna Jones and Kayla Scott

You Might Also Like