9 episodes

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) diskuterer arbeidsmiljø og helse med samfunnsengasjerte gjester i Arbeidsmiljørådet. Hver episode tar for seg en ny problemstilling.

Arbeidsmiljørådet Statens arbeidsmiljøinstitutt

  • Science

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) diskuterer arbeidsmiljø og helse med samfunnsengasjerte gjester i Arbeidsmiljørådet. Hver episode tar for seg en ny problemstilling.

  Kvifor er det viktig å ha kontroll på jobben?

  Kvifor er det viktig å ha kontroll på jobben?

  1 av 4 i det norske arbeidslivet har lav grad av jobbkontroll. Det å ha kontroll over arbeidet er éin av faktorane i arbeidsmiljøet som har størst påverknad på sjukefråvær. Men korleis kan kontroll påverke helsa?

  • 24 min
  Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

  Blir fleire sjukmeldte i kontorlandskap?

  Over 60 prosent av folk som jobbar på kontor i Noreg, jobbar i kontorlandskap eller deler kontor med andre. Utforminga av kontoret kan påverke risiko for helseplager og sjukefråvær. Kva seier forskinga om ulike kontorkonsept? Og kva kan ein gjere med denne kunnskapen?

  • 17 min
  Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

  Kva er eigentleg jobben til bedriftshelsetenesta?

  I 2023 har bedriftshelsetenesta fått nye reglar som definerer klarare kva som er deira samfunnsoppdrag. Kva går desse nye reglane ut på? Og kva er det som blir anleis no?

  • 21 min
  Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

  Kan godt arbeidsmiljø dempe eldrebølga?

  Eldrebølga kjem! Dette vil på mange måtar påverke velferdsstaten slik vi kjenner den i dag, og vi vil trenge fleire yrkesaktive. Korleis skal vi få fleire til å delta i arbeidslivet framover?

  Med Kari Østerud (leiar i Senter for seniorpolitikk) og Pål Molander (direktør ved STAMI). Programleiar er Svein Tore Bergestuen.

  • 30 min
  Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

  Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

  Over 35 prosent av sykefraværet i Norge kan skyldes forhold på arbeidsplassen. Kan vi forebygge disse tilfellene på arbeidsplassene våre?

  Med Vibeke Hillestrøm (barnehageleder i Modum kommune) og Stein Knardahl (forskningsdirektør ved STAMI). Programleder er Svein Tore Bergestuen.

  • 21 min
  Blir arbeidslivet mindre inkluderende med mer hjemmekontor?

  Blir arbeidslivet mindre inkluderende med mer hjemmekontor?

  Hva skjer med arbeidsmiljøet, arbeidslivet og hele samfunnet om mer av arbeidet skjer borte fra arbeidsplassen i framtiden?

  Med Kristin Clemet (Civita), Trygve Svensson (Agenda), Even Bolstad (HR Norge), og STAMI-direktør Pål Molander i studio. Programleder er Svein Tore Bergestuen.

  Denne episoden er opptak fra et STAMI-webinar 30. september 2021.

  • 42 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain
Hidden Brain, Shankar Vedantam
Radiolab
WNYC Studios
Something You Should Know
Mike Carruthers | OmniCast Media | Cumulus Podcast Network
Sean Carroll's Mindscape: Science, Society, Philosophy, Culture, Arts, and Ideas
Sean Carroll | Wondery
Ologies with Alie Ward
Alie Ward
StarTalk Radio
Neil deGrasse Tyson

You Might Also Like

Lederpodden
Execu
Foreldrekoden - med Hedvig Montgomery
Aftenposten
Misjonen med Antonsen og Golden
P4-gruppen
Råd om rett
Ræder Bing