37 min

Comhrá le Fionnuala Ní Chaisil Príomhoideachas

    • Education

Is Iar-Phríomhoide í Fionnuala. Bhí sí ina bunaitheoir agus Príomhoide ar Ghaelcholáiste Reachrann. Ansin, d'imigh sí isteach san earnáil lán-Bhéarla mar Phríomhoide ar Choláiste Phobail Bhaile Lotrail faoi bhainistiú Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOÁCDL) i mBaile Átha Cliath. Ansin, bunaíodh Aonad Lán-Ghaeilge Choláiste Phobail Bhaile Lotrail, Coláiste na Tulchann. Insíonn sí faoina cúlra oideachais; a cosán foghlama mar phríomhoide sa dá earnáil; na múnlaí a mholtar don oideachas iar-bhunoideachias; an trasnaíl ón mbunscoil; earcaíocht agus na dúshláin a bhíonn i gceist; curaclam agus freastal ar na scoláirí; an ról: moladh nó gan; díriú ar riachtanais na scoláirí; guth an dalta san oideachas. Oibríonn Fionnuala anois mar oide i gColáiste Aingeal, Sligeach.

Is Iar-Phríomhoide í Fionnuala. Bhí sí ina bunaitheoir agus Príomhoide ar Ghaelcholáiste Reachrann. Ansin, d'imigh sí isteach san earnáil lán-Bhéarla mar Phríomhoide ar Choláiste Phobail Bhaile Lotrail faoi bhainistiú Bhord Oideachais agus Oiliúna Átha Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOÁCDL) i mBaile Átha Cliath. Ansin, bunaíodh Aonad Lán-Ghaeilge Choláiste Phobail Bhaile Lotrail, Coláiste na Tulchann. Insíonn sí faoina cúlra oideachais; a cosán foghlama mar phríomhoide sa dá earnáil; na múnlaí a mholtar don oideachas iar-bhunoideachias; an trasnaíl ón mbunscoil; earcaíocht agus na dúshláin a bhíonn i gceist; curaclam agus freastal ar na scoláirí; an ról: moladh nó gan; díriú ar riachtanais na scoláirí; guth an dalta san oideachas. Oibríonn Fionnuala anois mar oide i gColáiste Aingeal, Sligeach.

37 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
The Atlantic
Duolingo
Dr. Jordan B. Peterson
Mark Manson
Purdue University