8 episodes

Podcast laget av studentene i CF Oslo Futurum ved Det juridiske fakultet UiO om juss, rettsteknologi og personvern.

Futuristen CF Futurum

  • Education

Podcast laget av studentene i CF Oslo Futurum ved Det juridiske fakultet UiO om juss, rettsteknologi og personvern.

  Jussen i klimakrisen

  Jussen i klimakrisen

  I dagens episode prater vi med Marius G. Nordby om miljørett, klimakrise og teknologiens rolle. Nordby er underviser i miljørett på det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og leder for fagutvalget for klima- og miljøspørsmål i ICJ Norge. Vi skal snakke blant annet om grønn elektrisitet, noe Nordby vil presisere kan bistå til å løse klimakrisen som et viktig virkemiddel, men at det er et eksempel på et virkemiddel som ikke alene vil kunne få oss i mål. Slike nyanser og problemstillinger skal vi prate litt fritt om i dagens episode for en fornøyelig opplevelse. Vi lyttes!

  Programleder: Sofie Færøvig
  Skrevet av: Sofie Færøvig
  Teknisk ansvarlig: Joakim Sørbø Snerte
  Tekniske medarbeidere: Jørgen Borchgrevink, Petter Thorsen og Henrik Miland Vold
  Intro/outro/gruppeleder: William Hansen

  • 42 min
  Rettsteknologisk blikk på fremtiden

  Rettsteknologisk blikk på fremtiden

  For å ha et sant rettsteknologisk blikk på fremtiden, så må man kjenne fortiden. Professor Jørn Ø. Sunde skal snakke om hvordan rettsteknologi ikke er noe nytt og uprøvet fenomen, men tvert imot noe som alltid har vært viktig og til tider revolusjonerende. Målet er at vi skal få en dypere forståelse for et utvalg rettslige revolusjoner, inkludert den digitale vi står midt i i dag.

  Episoden er spilt inn foran et fysisk publikum hvor Sunde svarer på spørsmål fra dem til slutt.

  Foredragsholder: Jørn Ø. Sunde
  Teknisk ansvarlig: Henrik Miland Vold
  Redigering: Joakim Sørbø Snerte
  Arrangementsansvarlig: Kochai Shamohammad
  Gruppeleder: William Hansen

  • 1 hr 21 min
  Krig, rett og teknologi

  Krig, rett og teknologi

  Krig har forfulgt menneskelige samfunn gjennom hele historien. Det er en grotesk affære, men det har likevel utviklet seg det som kalles «rett og galt», selv i denne brutale virksomheten. I denne episoden spør vi «Hva er denne retten? Hvordan har denne retten utviklet seg? Er det særlige moderne utfordringer i denne retten?» For å bli klokere på disse spørsmål (og andre spørsmål) har vi med oss førsteamanuensis fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Stian Øby Johansen.

  Programleder: William Hansen
  Intervjuobjekt: Stian Øby Johansen
  Skrevet av: William Hansen
  Teknisk ansvarlig: Joakim Sørbø Snerte
  Tekniske medarbeidere: Petter Thorsen og Henrik Miland Vold

  • 36 min
  Kripos og digital etterforskning

  Kripos og digital etterforskning

  I denne episoden har vi fått med oss Jarle Langeland og Richard Pedersen fra Kripos. Vi prater blant annet om hvordan den digitale veksten de siste årene har påvirket etterforskningen og kriminalitetsbildet, samt om hvordan Kripos jobber i dag.

  Programleder: Sofie Færøvig
  Skrevet av: Sofie Færøvig og Joakim Sørbø Snerte
  Teknisk ansvarlig: Joakim Sørbø Snerte
  Teknisk medarbeider: Henrik Miland Vold

  • 57 min
  PwC og cybersikkerhet

  PwC og cybersikkerhet

  Samtidig som at verden stadig utvikler seg mot en enda mer digital verden, beveger også kriminaliteten seg mer og mer over på nett. Hvordan kan du sikre deg mot et datainnbrudd? Og hva gjør du hvis noen hacker deg?

  I sesongens første episode er vi så heldige at vi får snakke med en av våre hovedsponsorer PwC om nettopp dette! Vi snakker med hyggelige og dyktige Maria Inderberg om cybersikkerhet og datakriminalitet.

  Programleder: Sofie Færøvig
  Skrevet av: Sofie Færøvig og William Hansen
  Teknisk ansvarlig: Joakim Sørbø Snerte
  Tekniske medarbeidere: Jørgen Borchgrevink og Petter Thorsen

  • 43 min
  Legal tech fra skolebenk til praksis

  Legal tech fra skolebenk til praksis

  I Legal tech fra skolebenk til praksis snakker vi med Oliver Jakobsen i Telenor om juss og teknologi.

  Programleder: Sofie Færøvig

  Skrevet av: Maria Mahl

  Teknisk ansvarlig: Joakim Sørbø Snerte

  • 47 min