18 episodes

Haridus- ja Teadusministeeriumi taskuhäälingus  „Hariduse tulevik“ avavad oma suu ja südame haridusvaldkonna eksperdid. Kutsume teid kaasa mõtlema hariduse oleviku ja tuleviku teemadel. Käsitleme haridust ja õppimist kõige laiemas tähenduses: lasteaiast alates elukestva õppimiseni välja. 

Hariduse tulevik Haridus- ja Teadusministeerium

  • Education

Haridus- ja Teadusministeeriumi taskuhäälingus  „Hariduse tulevik“ avavad oma suu ja südame haridusvaldkonna eksperdid. Kutsume teid kaasa mõtlema hariduse oleviku ja tuleviku teemadel. Käsitleme haridust ja õppimist kõige laiemas tähenduses: lasteaiast alates elukestva õppimiseni välja. 

  Õpetaja - elukutse või missioon?

  Õpetaja - elukutse või missioon?

  Kool ja õpetaja on teemad, milles igaüks oskab kaasa rääkida. Meil kõigil on ju tagataskust võtta isiklik kogemus.

  Ajad muutuvad ja inimesed koos nendega. Isegi õpetajad.

  Uurime kolmelt päris õpetajalt, milline on hea õpetaja? Kellest võib saada hea õpetaja? Mis on õpetaja tegelik roll koolis ja klassis? Mis koormab õpetajat või mis õpetaja koormat kergendab?

  Mikrofonide ees mõtlevad ja räägivad kaasa Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja Kadri Pajo, Pelgulinna
  Riigigümnaasiumi õpetaja Dina Begic ja Tallinna 32. Keskkooli õpetaja Maarit Jõemägi.

  Vestlust ohjab Iiris Saluri, taskuhäälingu Hariduse tulevik toimetaja.

   

  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/haridusetulevik/message

  • 50 min
  Räägime meediapädevusest

  Räägime meediapädevusest

  Elame infomüra ajastul. Oleme kogu aeg erinevate meediumite mõjusfääris, olgu nendeks siis uudistekanalid, reklaamid, sotsiaalmeedia postitused või ka podcast'id.

  Just seetõttu on oluline väga varakult aidata noortel mõista, kuidas meedia toimib, kuidas kogu meid ümbritsevas infovoos eristada tõde valest. Meediat tuleb kasutada targalt ja turvaliselt.

  Kuula, millest me räägime, kui jutt käib meediapädevusest.

  Oma mõtteid jagavad Eesti suurima tiraažiga päevalehe Õhtuleht peatoimetaja Martin Šmutov, Tallinna 32. keskkooli ajakirjandusõpetaja ja ajakirjanik Kaili Malts ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusvaldkonna nõunik, meediapädevuse ekspert Marge Varma.

  Vestlust suunab Iiris Saluri, taskuhäälingu Hariduse tulevik toimetaja.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/haridusetulevik/message

  • 45 min
  Alushariduse maastik muutuste ootel

  Alushariduse maastik muutuste ootel

  Heakskiitu ootav alusharidust ja lastehoide puudutav
  seaduseelnõu plaanib vastuvõtmise korral tuua lastehoiud sotsiaalministeeriumi haldusalast haridusministeeriumi alla. Lapsevanema jaoks tähendab see, et omavalitsus peaks hakkama siis võrdsetel alustel pakkuma hoiu kohti nii kuni 3-aastastele mudilastele kui ka aia kohti koolieelikutele.

  Miks see muudatus nii oluline on, mis sellega kaasneb lapsehoiu ja lasteaia teenuse pakkujate ja nende teenuste kasutajate jaoks?

  Oma märkamisi ja selgitusi jagavad Tartu linna alushariduse valdkonna juht Kaspar Kreegimäe, eralasteaedade ja hoidude pidamisega tegelev Väike Päike juhatuse liige Marju Saar ning
  Haridus- ja Teadusministeeriumi alushariduse valdkonna juht Maila Rajamets.
   

  Vestlust ohjab taskuhäälingu Hariduse tulevik toimetaja Iiris
  Saluri.

  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/haridusetulevik/message

  • 44 min
  Võõrkeelte õpe ja valikud Eesti koolides

  Võõrkeelte õpe ja valikud Eesti koolides

  Alanud õppeaastast on koolidel kohustus pakkuda A-võõrkeele lisaks võimalust valida B-võõrkeel vähemalt kahe koolis õpetatava keele seast. Levinud klassika on seni olnud inglise keel A-keelena ja venekeel B-keelena.

  Muidugi on olnud alati koole, kus valikud on olnud teised või laiemad, aga kuidas hakkama saada olukorras, kus mõne kooli poolt pakutud laiemast valikust saab iga kooli jaoks kohustus?

  Milliseid keeli Eesti koolides õpetatud on ja milliseks pakutavate keelte valik muutub.

  Mis valikuvõimaluste laiendamist takistab, mis soodustab?

  Kas traditsioonilisel keeleõppel koolis võiks olla alternatiive või oleks targem jääda seniste liistude juurde?

  Need on teemad, mille üle arutlevad värskes episoodis soome keele õpetaja ja soome keele õpetajate seltsi esimees Karola Velberg, saksa keele õpetaja ja saksa keele õpetajate seltsi juhatuse liige Maigi Varusk ning Marika Peekmann, kes Haridus ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonnas vastutab võõrkeelte ja rahvusvahelise hariduse eest.

  Arutlust suunab taskuhäälingu Hariduse tulevik toimetaja Iiris Saluri.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/haridusetulevik/message

  • 47 min
  Muukeelne laps Eesti koolis

  Muukeelne laps Eesti koolis

  Viimastel aastatel on koolidesse üle Eesti jõudnud palju eesti keelest erineva emakeelega lapsi. Uurime, kes ja kuidas saab aidata
  klassi ees seisvat õpetajat, kel tuleb ühel ajal õpetada nii temast hästi aru saavaid laps kui ka neid, kes ühtegi õpetaja öeldud sõna ei mõista.

  Teisalt uurime sedagi, kuidas paremini toetada elu ja olude sunnil võõrasse keskkonda sattunud last ennast.

  Nõu annavad ja mõista aitavad Kose Gümnaasiumi direktor Martin
  Medar, Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Hele Liiv-Tellmann.

  Hariduse tulevikku silmas pidades aitab arutelu suunata taskuhäälingu toimetaja Iiris Saluri.


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/haridusetulevik/message

  • 52 min
  Kas VÕTA-d elus õpitu ja kogetu kaasa?

  Kas VÕTA-d elus õpitu ja kogetu kaasa?

  VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemusega arvestamise eesmärgiks on väärtustada kõiki õpikogemusi, olenemata sellest, kus ja kuidas need on omandatud. Nii näiteks saab ametliku haridustee osana arvestada ka selliseid oskusi ja teadmisi, mida sa oled omandanud iseseisvalt, töökogemuse või muude koolituste kaudu. See aitab tublisti kokku hoida õpingutele kuluvat aega. 
  Kuidas täpselt, aitavad selgitada haridus ja teadusministeeriumi oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht Külli All ning Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Einike Pilli. Isiklikke VÕTA kogemusi jagab elukestev õppija Marti Viilu.

  Kõnelejaid kuulas ja toetas Haridus ja Teadusministeeriumi taskuhäälingu Hariduse tulevik toimetaja Iiris Saluri.  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/haridusetulevik/message

  • 50 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Mark Manson
CAKE MEDIA
Mscs Media Podcast
The Atlantic

You Might Also Like