17 episodes

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

JCMM JCMM

  • Education

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji.

  Nadaní - Mind club a poradenské centrum

  Nadaní - Mind club a poradenské centrum

  Jste rodič, který má doma nadané dítě a nevíte si rady? Zajímáte se jako učitel o problematiku nadání? Pokud jste z Jihomoravského kraje, máte příležitost téma nadání rozvíjet odborně, ať už díky využití služeb Poradenského centra pro nadané žáky a jejich rodiče v JCMM nebo v MiND Clubu, který je určen především dětem čtvrtých a pátých tříd. Veronika Hollerová v rozhovoru s Eliškou Sobotkovou a Danou Sklenářovou.

  • 13 min
  Sofia Križan

  Sofia Križan

  Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol. Cílem je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, mimo jiné. Více nám přiblíží Sofia Križan – od roku 2019 je lektorkou Českého centra v Iževsku a pracuje se studenty, jejichž zájmem je vzdělávat se v budoucnu na některé z brněnských vysokých škol.

  • 13 min
  Alexandra Alvarová: Od studené války k válce informační — proč mají dezinformace potenciál zabíjet

  Alexandra Alvarová: Od studené války k válce informační — proč mají dezinformace potenciál zabíjet

  Alexandra Alvarová je specialistkou v oblasti politického marketingu a propagandy. Od roku 1995 publikuje populární i odborné články na téma teorie médií, v posledních letech především studie zaměřené na účinnost online-manipulace a politické propagandy v minulosti i v současnosti. V téže oblasti je i vyhledávanou lektorkou a autorkou populárních přednášek pro veřejnost. V JCMM hovořila se studenty v rámci T-exkurze na téma Informační válka — proč mají dezinformace potenciál zabíjet.

  • 1 hr 54 min
  PODPORA NADANÝCH: Úskalí a chyby při identifikaci nadaných dětí - Šárka Portešová

  PODPORA NADANÝCH: Úskalí a chyby při identifikaci nadaných dětí - Šárka Portešová

  • Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., FSS MU, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny
  • V přednášce se zamýšlíme nad tím, proč je v České republice tak málo identifikovaných nadaných dětí, ukazujeme, které typy nadaných žáků nám ve vzdělávacím systému nejčastěji chybí a popisujeme konkrétní kroky, jak chceme pomoci tuto nepříznivou situaci řešit.

  Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji.

  • 39 min
  PODPORA NADANÝCH: Zapojte se do nového projektu - tým JCMM

  PODPORA NADANÝCH: Zapojte se do nového projektu - tým JCMM

  • Mgr. Martin Majcík, JCMM, Koordinace projektových aktivit
  • Mgr. Eliška Sobotková, JCMM, Poradenské centrum a klub pro nadané
  • Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová, JCMM, Vzdělávací aktivity pro učitele
  • Ing. Jana Musilová, JCMM, Rozvojové aktivity pro nadané žáky
  • Mgr. Ondřej Straka, JCMM, Plošné testování ve školách
  • V aktivitě projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177), která je realizována ve spolupráci s JmK, si klademe za cíl podpořit rozvoj nadaných žáků. Důraz je kladen na vytvoření systému, který umožní nadané žáky odhalit a podpořit, a zároveň zajistí podporu učitelům při vzdělávání nadaných ve školách. Další aktivity směřují k podpoře nadaných prostřednictvím mentorské sítě či rozvojových aktivit, vznikne také poradenské centrum pro rodiče a děti.
  • https://www.jcmm.cz/projekt/podpora-vzdelavani-nadanych-zaku-v-jihomoravskem-kraji

  Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji.

  • 4 min
  PODPORA NADANÝCH: JCMM, aktivity a programy pro podporu nadání - Miloš Šifalda

  PODPORA NADANÝCH: JCMM, aktivity a programy pro podporu nadání - Miloš Šifalda

  • RNDr. Miloš Šifalda, JCMM, ředitel
  • JCMM je organizace zaměřená na podporu talentovaných lidí, ať již jde o žáky, studenty nebo vědce. Hlavním cílem JCMM je, aby lidé, kteří posouvají svět kolem nás kupředu, měli vše, co pro svůj rozvoj potřebují. Příspěvek ukazuje ucelený systém programů, které tomuto cíli slouží. Navštivte nás a zapojte se. www.jcmm.cz

  Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji.

  • 16 min

Top Podcasts In Education