58 episodes

Podcast Mozaika vzdělávání skládá z jednotlivých střípků učitel, lektor a kouč Marek Adler. Na pomoc si zve inspirativní osobnosti sdílející své jedinečné zkušenosti, pohledy a názory. Spolutvůrci se stávají nejen učitelé, lektoři a další pedagogičtí pracovníci, ale také rodiče, žáci, úředníci či politici. Oblast zájmu není omezena jen na české školství, v centru pozornosti stojí proces učení ve všech jeho podobách.

Mozaika vzděláván‪í‬ Marek Adler

  • Education

Podcast Mozaika vzdělávání skládá z jednotlivých střípků učitel, lektor a kouč Marek Adler. Na pomoc si zve inspirativní osobnosti sdílející své jedinečné zkušenosti, pohledy a názory. Spolutvůrci se stávají nejen učitelé, lektoři a další pedagogičtí pracovníci, ale také rodiče, žáci, úředníci či politici. Oblast zájmu není omezena jen na české školství, v centru pozornosti stojí proces učení ve všech jeho podobách.

  #58: S Hanou Košťálovou o podpoře učitelů a rozvoji čtenářských a pisatelských dovedností

  #58: S Hanou Košťálovou o podpoře učitelů a rozvoji čtenářských a pisatelských dovedností

  Hana Košťálová je programová ředitelka neziskové organizace Pomáháme školám k úspěchu. Dlouhodobě se zaměřuje na téma rozvoje čtenářství a pisatelství, již na konci 90. let se stala národní koordinátorkou, lektorkou a certifikátorkou mezinárodního programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Byla u zrodu programu Ředitel naživo a čtyři roky pracovala v jeho týmu průvodců.

  V rozhovoru jsme se zaměřili například na příchod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení do České republiky, na historii i současnost organizace Pomáháme školám k úspěchu, na rozvoj čtenářských a pisatelských dovedností dětí, na podporu učitelů, na spolupráci pedagogických pracovníků, na provádění (a měření) systémových změn na úrovni škol či zřizovatelů. Řeč přišla také na ředitele škol či rámcové vzdělávací programy.

  • 1 hr 16 min
  #57: S Václavem Šnebergerem o globálním vzdělávání a podpoře učitelů

  #57: S Václavem Šnebergerem o globálním vzdělávání a podpoře učitelů

  Václav Šneberger je metodikem Young Caritas, hnutí fungujícího pod křídly Charity České republiky, které se zaměřuje na téma globálního vzdělávání. Je metodikem, mentorem a lektorem podporujícím pedagogické pracovníky, ve své práci se opírá o studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově a pedagogickou praxi na základní i vysoké škole.

  V rozhovoru jsme hledali odpovědi nejen na tyto otázky: Čemu se věnuje hnutí Young Caritas? Co vše zahrnuje pojem globální vzdělávání? Jak je toto téma v českých školách přijímáno? Co učitelé najdou v metodické příručce Akademie Young Caritas? Co se skrývá pod značkou Škola solidární? Velmi zajímavé myšlenky zazněly také v části věnované českému vzdělávacímu systému. Řeč přišla například na vztah strategických dokumentů či rámcových vzdělávacích programů a reálné praxe.

  • 1 hr 4 min
  #56: S Vladimírou Pechanovou a Kateřinou Sirotkovou o Platformě pro včasnou péči

  #56: S Vladimírou Pechanovou a Kateřinou Sirotkovou o Platformě pro včasnou péči

  Kateřina Sirotková je ředitelkou Platformy pro včasnou péči. Vladimíra Pechanová členkou její rady a také ředitelkou mateřské školy v Obrnicích. S oběma dámami jsme se věnovali tomu, jak se jejich organizaci daří naplňovat cíle, které si stanovila: Prosazovat a hájit služby a programy poskytované ohroženým dětem a podpořit vybudování funkčního systému včasné péče v České republice.

  Co se skrývá pod pojmem včasná péče? Jak se liší od rané péče? Kdo se v České republice tomuto tématu věnuje? Jaké organizace sdružuje Platforma pro včasnou péči? Kdo a proč by se mohl k platformě připojit? Zazněly odpovědi nejen na tyto otázky.

  • 1 hr 3 min
  #55: S Annou Kačabovou o rozvoji podnikavosti v českých školách

  #55: S Annou Kačabovou o rozvoji podnikavosti v českých školách

  Anna Kačabová vede Asociaci podnikavé Česko, která sdružuje jedenáct organizací z řad škol, neziskových organizací a spolků, které usilují o rozvoj podnikavosti v rámci celoživotního vzdělávání.

  V rozhovoru jsme se zaměřili především na to, co vše se skrývá pod pojmem podnikavost, jak souvisí s kreativitou či projektovým managementem, v rámci jakých stupňů vzdělávání lze podnikavost rozvíjet, jaké organizace se v této oblasti angažují, jaké jsou cíle Asociace podnikavé Česko a čeho již tato organizace za dobu své existence dosáhla.

  • 50 min
  #54: Se Simonou Špádovou a Tomášem Konrádem o bakalářském programu Inovativní podnikání

  #54: Se Simonou Špádovou a Tomášem Konrádem o bakalářském programu Inovativní podnikání

  Simonu Špádovou a Tomáše Konráda spojuje bakalářský studijní program Inovativní podnikání České zemědělské univerzity. Simona je studentkou třetího ročníku tohoto programu postaveného na finském konceptu Team Academy®, Tomáš je koučem jedné ze studijních skupin. 

  V rozhovoru jsme se ze všech možných úhlů pohledu podívali na první profesně (nikoli akademicky) zaměřený bakalářský studijní program v Česku. Pro koho je určen? Jak probíhá výběr studentů? Jací jsou jeho absolventi? Jak probíhá studium? Čím se liší od tradičních studijních programů? Hledali jsme odpovědi nejen na tyto otázky.

  • 57 min
  #53: S Janou Berkovcovou o roli stínové ministryně školství

  #53: S Janou Berkovcovou o roli stínové ministryně školství

  Jana Berkovcová je poslankyně a členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České republiky. Ve stínové vládě Hnutí ANO zastává pozici ministryně školství. Ve svých aktuálních rolích zúročuje svou učitelskou praxi v základním a středním školství i zkušenosti s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v Národním institutu pro další vzdělávání či v Národním pedagogickém institutu.

  Při poslechu podcastu se dozvíte odpovědi nejen na následující otázky: Jakou učitelskou praxi má paní poslankyně za sebou? Co ji přivedlo ke vzdělávání pedagogických pracovníků? Kdy a proč vstoupila do politiky? Jak vypadá denní agenda stínové ministryně školství? Jaké jsou její názory na nejrůznější aktuální témata českého školství (PHmax, víceletá gymnázia, málotřídní školy, přijímací zkoušky na střední školy)?

  • 1 hr 4 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
Do The Work
Do The Work
The Rich Roll Podcast
Rich Roll
Digital Social Hour
Sean Kelly

You Might Also Like

Proti Proudu
Dan Tržil
Čestmír Strakatý
Čestmír Strakatý
Studio N
Deník N
Prostor X
Martin Bartkovský, Martin Bryś, Oliver Adámek
Vinohradská 12
Český rozhlas
Insider
Tomáš Jirsa a Michal Půr