32 episodes

พอดแคสต์ที่จะมาช่วยทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงขึ้นได้ เพราะเราเชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุที่คนทำปณิธานปีใหม่ไม่สำเร็จ เพราะเขาไม่รู้วิธี หรือใช้วิธีที่ไม่สนุก รายการนี้จะรวบรวมปณิธานปีใหม่มาให้คุณ พร้อมบอกวิธีการเจ๋งๆ สนุกๆ และที่สำคัญทำตามได้จริง

NEW YEAR NEW YOU THE STANDARD

    • Health & Fitness
    • 5.0, 2 Ratings

พอดแคสต์ที่จะมาช่วยทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงขึ้นได้ เพราะเราเชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุที่คนทำปณิธานปีใหม่ไม่สำเร็จ เพราะเขาไม่รู้วิธี หรือใช้วิธีที่ไม่สนุก รายการนี้จะรวบรวมปณิธานปีใหม่มาให้คุณ พร้อมบอกวิธีการเจ๋งๆ สนุกๆ และที่สำคัญทำตามได้จริง

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness

Listeners Also Subscribed To