18 episodes

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

Recht van Spreken Defence for Children

  • Society & Culture

Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Onze gasten - professionals en jonge ervaringsdeskundigen - hebben recht van spreken. Samen gaan ze in gesprek over wat er moet veranderen en welke oplossingen er zijn.  Afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar Defence for Children voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

  Seksuele uitbuiting van kinderen in de hotelbranche

  Seksuele uitbuiting van kinderen in de hotelbranche

  Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel die ook voorkomt in Nederland. Naar schatting zijn er jaarlijks 5.000 slachtoffers, waarvan minimaal 1.200 minderjarigen. Speelt dit probleem ook binnen de Nederlandse hotelbranche en vakantieparken? En wat kunnen zij doen om seksuele uitbuiting van kinderen in hotels en vakantieparken te herkennen en aan te pakken?
  In deze aflevering van Recht van Spreken bespreken we hoe hotels en vakantieparken een positieve rol kunnen spelen in het voorkomen en bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen.
  Host: 
  Carrie van der Kroon
  Gasten: 
  Herro Scheeper (Mensenhandel Specialist bij de Politie), Danushika Friederichs (ervaringsdeskundige seksuele uitbuiting bij Platform HOPE en oprichtster van Speak-out) en Sandra van den Berg (adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha).
  Links:
  https://www.defenceforchildren.nl/
  https://www.noplaceforsextrafficking.org/pages/no-room#
  https://platformhope.nl/
  https://www.dontlookaway.nl/
  https://hetccv.nl/themas/georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning/mensenhandel/e-learnings-signalering-mensenhandel/hotels-en-vakantieparken/

  • 35 min
  Onderwijs aan kinderen zonder verblijfsvergunning

  Onderwijs aan kinderen zonder verblijfsvergunning

  Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland verblijven zijn leerplichtig (en voor kinderen van 16 tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald geldt een kwalificatieplicht). Dit geldt ook voor kinderen zonder verblijfsvergunning of kinderen van arbeidsmigranten.
  Toch gaan zo’n tweeduizend kinderen uit deze groep niet naar school. En misschien nog wel meer, want niet alle kinderen zijn altijd in beeld bij de instanties. Ook zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden, onder andere door lerarentekorten.
  Host: Carrie van der Kroon
  Gasten: Fura Grol (leerkracht ISK-onderwijs en adviseur bij de Stichting LOWAN), Folkert van der Werff (beleidsadviseur onderwijs nieuwkomers) en Ruzanna (jongerenambassadeur Defence for Children).
  Links:
  Stichting LOWAN
  Factsheet Recht op onderwijs
  Artikel Tilburg.nl

  • 29 min
  Nieuwe wetgeving tegen online seksueel kindermisbruik

  Nieuwe wetgeving tegen online seksueel kindermisbruik

  Jaarlijks circuleren tientallen miljoenen afbeeldingen van seksueel kindermisbruik op het internet. Het aantal websites met ernstig seksueel kindermisbruik is in twee jaar tijd verdubbeld. De meerderheid van het wereldwijde materiaal met seksueel misbruik van kinderen wordt gehost in Europa, met Nederland als koploper. 
  In deze aflevering van Recht van Spreken, bespreken we een nieuw Europees wetsvoorstel, dat alle aanbieders van online diensten verplicht om seksueel kindermisbruik actief tegen te gaan.
  Als de wetgeving wordt goedgekeurd, is het de eerste in zijn soort. Voorstanders zijn blij met de aanpak, maar tegenstanders vrezen onder andere voor de privacy van burgers.
  Host: Carrie van der Kroon
  Gasten: Michelle Tukker, zij werd zelf als kind misbruikt en dat misbruik werd op beeld vastgelegd. Zij geeft nu vanuit Stichting Praat voorlichting aan professionals over kindermishandeling en kindermisbruik. En Corinne Dettmeijer, ambassadeur van Child Safety in Europe en voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen.
  Topics:
  Online seksueel misbruik, de feiten en de cijfersWat betekent het voor slachtoffers dat het misbruik is vastgelegd en online verspreid wordt?Wat houdt de nieuwe Europese wetgeving in en waarom moet deze worden aangenomen?Links:
  defenceforchildren.nl/wat-doen-we/themas/seksuele-uitbuiting
  
childsafetyineurope.com

  stichtingpraat.nl

  • 33 min
  Zonder ouders op de vlucht door Europa

  Zonder ouders op de vlucht door Europa

  Elke dag reizen duizenden kinderen door Europa zonder ouders of andere volwassen begeleiders. Ze zijn gevlucht uit hun thuisland of op zoek naar een betere toekomst elders. Wie zijn deze onbegeleide minderjarigen en aan welke gevaren en andere problemen worden zij op hun reis door Europa blootgesteld? 
  We bespreken het in deze aflevering van Recht van Spreken aan de hand van het verhaal van S.K., die op 14-jarige leeftijd vluchtte uit Afghanistan. We horen zijn verhaal en bespreken met deskundigen in de studio wat we kunnen doen om de situatie van deze kwetsbare en tegelijkertijd zo veerkrachtige kinderen te verbeteren.
  Host: Carrie van der Kroon
  Gasten: Tineke Strik (Europarlementariër en hoogleraar Burgerschap en Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), Conny Rijken (Nationaal Rapporteur Mensenhandel) en Sajid Khan (als kind gevlucht uit Afghanistan).
  Links:
  www.mindthechildren.eu
  www.kinderrechten.nl/thema-migratie 
  www.shadowgame.eu | @shadowgamefilm
  www.nationaalrapporteur.nl

  • 43 min
  Kinderrechteneducatie in het onderwijs

  Kinderrechteneducatie in het onderwijs

  In het VN-Kinderrechtenverdrag staan in 54 artikelen de rechten van kinderen beschreven. Maar je hebt er weinig aan als kinderen -en de volwassenen om hen heen- niet goed weten wat die rechten inhouden. Uit onderzoek blijkt dat de kennis van kinderrechten beperkt is en de gevolgen hiervan kunnen groot zijn. 
  In deze aflevering van Recht van Spreken gaat Carrie van der Kroon het hebben over kinderrechteneducatie. Wat is het precies? Waarom is het belangrijk? Hoe kunnen we dit het beste doen? En wie moeten het doen?
  Natuurlijk komen ook kinderen zelf aan het woord: wat weten zij eigenlijk over hun rechten? En vinden ze het belangrijk daar meer over te weten? Dit vragen wij aan kinderen van het Novalis College in Eindhoven.
  Host: Carrie van der Kroon
  Gasten: Stans Goudsmit (Kinderombudsvrouw voor Rotterdam en omgeving), Dyon Schlebos (docent maatschappijleer Reeshof College in Tilburg) en Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden).;
  Links:
  www.kinderrechten.nl/kinderrechteneducatie
  www.kinderombudsmanrotterdam.nl
  www.methodem.nl

  • 34 min
  Oekraïne: kinderen op de vlucht

  Oekraïne: kinderen op de vlucht

  Het conflict in Oekraïne duurt nu bijna een jaar. In deze aflevering van “Recht van Spreken” bespreekt Carrie van der Kroon de impact die het conflict heeft op kinderen. In Oekraïne zelf en in Nederland. 
  Journalist Michiel Driebergen beschrijft vanuit een winters Oekraïne wat hij ziet gebeuren met de kinderen die in het land zijn gebleven. Diana Nieuwold is zorgcoördinator van de crisis-noodopvang voor Oekraïne vluchtelingen in de Utrechtse jaarbeurs. Ze bespreekt samen met Marie-Christine Alting von Geusau van Defence for Children, welke problemen Oekraiense kinderen in Nederland tegenaan lopen en hoe de hulp verbeterd kan worden.
  Host: Carrie van der Kroon
  Gasten: Michiel Driebergen, journalist. Diana Nieuwold, coördinator Zorg crisis-noodopvang Utrecht. Marie-Christine Alting von Geusau, juridisch medewerker Kinderrechten en Migratie Defence for Children.
  Topics:
  * feiten en cijfers over de opvang in Nederland;
  * de situatie in winters Oekraïne;
  * de crisis-noodopvang in Nederland. Wat doen zij? Wat zien zij bij kinderen en hoe daarmee wordt omgegaan?;
  * onderzoek en aanbevelingen “Oekraïense kinderen, zijn ze in beeld”? van Defence for Children Nederland (mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij);
  Links:
  Onderzoek - 'Oekraïense kinderen, zijn ze in beeld?'

  • 38 min

Top Podcasts In Society & Culture

Where Everybody Knows Your Name with Ted Danson and Woody Harrelson (sometimes)
Team Coco & Ted Danson, Woody Harrelson
Shawn Ryan Show
Shawn Ryan | Cumulus Podcast Network
The Youth Development Center
NHPR
Stuff You Should Know
iHeartPodcasts
The Ezra Klein Show
New York Times Opinion
Wartime Stories
Ballen Studios

You Might Also Like

De Publieke Tribune
NPO Radio 1 / HUMAN
Het Uur
NRC
Argos
NPO Radio 1 / HUMAN / VPRO
Omdenken Podcast
Berthold Gunster
Vriend van Volkert
NPO Radio 1 / VPRO / HUMAN
Sicco, de verdwenen marechaussee
Omrop Fryslân