41 episodes

Rum för översättning-podden produceras av Översättarcentrum i samarbete med Översättarsektionen inom Författarförbundet.

Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare. Vi förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Utöver att förmedla översättningsuppdrag arrangerar vi seminarier, uppläsningar och kurser.

Översättarsektionen är en av fyra sektioner inom Sveriges Författarförbund (SFF). Sektionen har cirka 600 medlemmar och arbetar fackligt för Sveriges litterära översättare. Vi arrangerar också kurser, medlemsmöten och olika aktiviteter för att sprida kunskap om vad litterär översättning är och om översättarnas betydelse.

Rum för översättning Rum för översättning

  • Arts

Rum för översättning-podden produceras av Översättarcentrum i samarbete med Översättarsektionen inom Författarförbundet.

Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skönlitterära och facklitterära översättare. Vi förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Utöver att förmedla översättningsuppdrag arrangerar vi seminarier, uppläsningar och kurser.

Översättarsektionen är en av fyra sektioner inom Sveriges Författarförbund (SFF). Sektionen har cirka 600 medlemmar och arbetar fackligt för Sveriges litterära översättare. Vi arrangerar också kurser, medlemsmöten och olika aktiviteter för att sprida kunskap om vad litterär översättning är och om översättarnas betydelse.

  Mångspråkigt motstånd genom översättning

  Mångspråkigt motstånd genom översättning

  I Sverige har misstänksamheten mot mångspråkighet vuxit sig allt starkare. Hemspråksundervisning ifrågasätts, språktester har gått från att ses som kontroversiella och potentiellt rasistiska till en självklarhet i de flesta politiska läger. Bara svenskan ska räknas trots att Sverige ofrånkomligen är ett flerspråkigt land och alltid har varit det. Strömningar som underkänner flerspråkiga barns kompetens och de många språkens betydelse för ett levande samhälle.

  Det vill projektet Världens läsare vara en motkraft mot. Genom att låta barn med mer än ett språk möta professionella översättare och i nästa steg även själva översätta, tillsammans med en förälder.
  I det här avsnittet av Rum för översättning-podden samtalar Med andra ords redaktör Jenny Aschenbrenner med Karin Hansson som driver Världens läsare och poeten, översättaren Jennifer Hayashida som ska leda workshops med barn och föräldrar.

  Ett samtal om översättningens politiska potential, om vilka språk som räknas och vilka som döms ut, om brist på översättare från vissa språk som ett hot mot demokratin. Om vad synen på språk säger om synen på människor och vad man kan få syn på hos varandra genom att översätta tillsammans.

  • 43 min
  Att översätta litteratur om svarta liv

  Att översätta litteratur om svarta liv

  Att översätta skönlitteratur om svarta människors liv väcker frågor. Hur läggs grunden för ett språk som beskriver svarta utan att förvränga, kategorisera eller utelämna kunskap? Ett språk som länge saknats i Sverige och som nu vill minnas och samtidigt rikta sig mot framtiden. Och vad är fantasins roll i det hela?

  I detta avsnitt av RFÖ-podden samtalar kulturskribenten och översättaren Johanna Lundin med författaren Valerie Kyeyune Backström och poeten och översättaren Judith Kiros om de utmaningar och insatser som krävs för att göra den översatta litteraturens svarta röster rättvisa.

  • 1 hr 17 min
  Spanskans olika röster

  Spanskans olika röster

  Vägarna till spanskan är många, liksom dess förgreningar och nyanser. Översättarna Annakarin Thorburn och Hanna Axén berättar om sina personliga ingångar till språket och samtalar kring spanskans levande röster, sammanhang och geografi.

  Vad innebär det att översätta ett språk som innehåller flera språk? Hur kan man resa och förflytta sig mellan dessa? Lyssna på ett spännande samtal om det som berikar och utmanar översättningsarbetet såväl för de nyfikna som för de invigda.

  • 54 min
  Varför översätts så lite från arabiska?

  Varför översätts så lite från arabiska?

  Den arabiska litteraturen skapar förväntan. Samtida romanförfattare som Hassan Blasim, Ahmed Saadawi och Adania Shibli har hittat fram till en svensk läsekrets med stark lyskraft, liksom Adonis, Etel Adnans och Rasha Alqasims poesi. Men dessa är bara några droppar i havet av all den litteratur som förblir oöversatt och svåröverblickbar. Översättarna Kholod Saghir och Jonathan Morén som betytt mycket för den arabiska litteraturen i Sverige fortsätter trots framgångarna att kämpa motströms. I samtal med Översättarcentrums Roza Ghaleh Dar diskuterar de hantverkets och branschens utmaningar samt hur detta världsspråks sprängande ramar blir allt påtagligare inom litteraturen.

  • 49 min
  Gurnahs språkliga värld

  Gurnahs språkliga värld

  2021 års nobelpristagare i litteratur Abdulrazak Gurnha beskrivs som en tillgänglig och medkännande författare. Men vad döljer sig under hans skenbart tydliga prosa? Vilka förväntningar om språk och nationsbyggen frångår han i sina verk? Och genom vilka små medel kan smältdegen av olika kulturer komma till uttryck i hans romaner? Lyssna på drömtrion Yukiko Duke(kulturjournalist), Erik Falk (litteraturforskare) och Helena Hansson(Gurnahs översättare) samtala om Gurnahs sällsamma författarskap i Rum för översättnings senaste poddavsnitt.

  • 48 min
  Litteraturens dolda gudar

  Litteraturens dolda gudar

  RFÖ-podden möter Nils Håkanson, vars översättningshistoriska bok Dolda gudar har rönt stor uppmärksamhet och skapat brett intresse för ämnet. Vad som menas med existentiell översättning och hur stor roll översättaren spelar i verket är några av de frågor vi försöker reda ut. Samt inte minst varför vi behöver litteraturens dolda gudar.

  • 51 min

Top Podcasts In Arts

NPR
The Moth
Roman Mars
Avery Trufelman
Jason Weiser, Carissa Weiser, Nextpod
Snap Judgment

You Might Also Like