41 episodes

Socialpædagoger arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap, psykisk syge, misbrugere og andre, der har brug for en særlig indsats for at få et godt liv. Vores f*g giver os styrke til at være noget for andre. Denne podcast fortæller hvordan.

Socialpædagogerne Socialpædagogerne

  • Society & Culture

Socialpædagoger arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap, psykisk syge, misbrugere og andre, der har brug for en særlig indsats for at få et godt liv. Vores f*g giver os styrke til at være noget for andre. Denne podcast fortæller hvordan.

  Musik, hjernen og tonen i livet

  Musik, hjernen og tonen i livet

  Musik påvirker hjernen og udløser et væld af hormoner i kroppen. Musik påvirker vores følelser og motorik og får os til at huske ting, vi har glemt. Og derfor virker musik i arbejdet med mennesker med hjerneskade og forskellige kognitive udfordringer eller psykiske problemer – og mange andre målgrupper.

  Som socialpædagog kan du bruge musikken til alt fra at få skabt den gode relation til borgeren til at regulere arousal – til at fremkalde tanker, følelser og minder, som udvikler både kroppen og sindet. Også selvom du tænker, du ikke har en tone i livet.

  FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj til at få mere musik ind i praksis, og sæt gang i den faglige refleksion fx med dine kolleger

  Medvirkende: Marianne Fog, socialpædagog på Bo og Rehabiliteringstilbuddet Tagdækkervej – Jakob Hviid, beboer på Bo og Rehabiliteringstilbuddet Tagdækkervej – Peter Vuust, hjerneforsker og musiker, professor ved Aarhus Universitet og Musikkonservatoriet i Aarhus – Tove Stenderup, lektor og ph.d, Pædagoguddannelsen i Ikast.

  Tilrettelæggelse og produktion: Bille Sterll / Journalistik med mere

  • 24 min
  Kort fortalt: Den nye autismediagnose

  Kort fortalt: Den nye autismediagnose

  Autismediagnosen er ændret. Væk er underdiagnoserne som fx Asbergers og infantil autisme, og i stedet har vi fået et spektrum til at definere, hvor den enkelte med autisme befinder sig.

  – Med de nye diagnosekriterier beskriver man i højere grad det enkelte menneske med de ressourcer og vanskeligheder, som personen har. Og den viden skal vi bruge til at se, hvor vi kan støtte og hjælpe det enkelte menneskes udvikling bedst muligt, siger Nadjia Tamechmecht, som er konsulent hos Center for Mentalisering og forsker i kognitiv adfærdsterapi.

  På ca. 10 minutter sætter hun dig grundigt ind i, hvad den nye autismediagnose går ud på, og hvad den betyder for den socialpædagogiske praksis.

  FAGLIGT FOKUS PÅ AUTISME: Læs mere om arbejdet med mennesker med autisme i dette faglige tema

  Medvirkende: Nadjia Tamechmecht, socialpædagog, konsulent hos Center for Mentalisering, og forsker i kognitiv terapi ved Oxford Universitet

  Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

  • 9 min
  LEDELSE: Ledelse i kompleksitet

  LEDELSE: Ledelse i kompleksitet

  Som socialpædagogisk leder skal du i stigende grad navigere i en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tværfaglige samarbejder, der stiller større krav til ledelsesopgaven. Så hvordan gør du det?

  I dette afsnit af Socialpædagogernes Podcast målrettet ledere på det socialpædagogiske område, kan du høre om ledelse i kompleksitet. Få konkrete bud på, hvordan du som leder kan skabe overblik og mening for dig selv og dine medarbejdere, skabe et fælles fagligt sprog og blive bedre til at prioritere tid. Kort sagt; hvordan du navigerer i krydspres.

  Medvirkende: Gitte Hviid Christiansen, tilbudsleder på Botilbuddet Aage Holms Vej i Hjørring Kommune og Mikkel Kaels, chefkonsulent i Komponent.

  Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

  • 26 min
  Metoder og tilgange: Neuropædagogik

  Metoder og tilgange: Neuropædagogik

  Hvad vil det sige at arbejde neuropædagogisk – og hvad består neuropædagogikken grundlæggende af?

  Neuropædagogik kan beskrives som den praktiske anvendelse af neurologi og neuropsykologi, og er blevet en populær, helhedsorienteret tilgang på socialpædagogiske arbejdspladser.

  I dette afsnit bliver du introduceret til neuropædagogik; hjernens inddeling, menneskesynet og den neuropædagogiske analyse - og selvfølgelig til, hvordan du arbejder socialpædagogisk ud fra tilgangen.

  FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Download dette refleksionsværktøj om neuropædagogik og sæt gang i den faglige refleksion enten selv eller med dine kolleger

  Medvirkende: Brian Laurenborg, socialpædagog på Odenseværkstederne – Bente Juul, neuropædagogisk konsulent tilknyttet Hjerneskadecentret i Odense

  Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup / Genlyd podcast

  • 31 min
  Metoder og tilgange: Åben Dialog

  Metoder og tilgange: Åben Dialog

  Åben Dialog er en helhedsorienteret tilgang til borgere med psykiske vanskeligheder, hvor ligeværd og inddragelse af borgerens netværk er helt centralt.

  I podcasten bliver du introduceret til tankegangen bag Åben Dialog, hvordan netværksmøderne foregår, og hvad det kræver af dig som socialpædagog at arbejde med tilgangen. Du kan også møde Bjørk, som er beboer på det socialpsykiatriske botilbud Kragelund, og høre, hvordan hun endelig føler sig talt med og ikke til.

  FAGLIGT REFLEKSIONSVÆRKTØJ: Start den faglige refleksion over det, du har hørt i podcasten med dette skræddersyede værktøj fra Fagligt Fokus

  Medvirkende: Charlotte Taarsted Soelberg Lund, socialpædagog på botilbuddet Kragelund - Bjørk Egelund Schmidt, beboer på botilbuddet Kragelund - Mie Leer, udviklingskonsulent og uddannelsesleder på Åben Dialog-uddannelsen i Aarhus Kommune

  Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede, Kontekst&Lyd

   

  • 21 min
  Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

  Hvordan sikrer vi færre fejl med borgernes medicin?

  – Socialpædagogernes viden om borgerne er så mega vigtig, siger Liv Nørregaard Skøtt fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. I denne episode kan høre hende, socialpædagog Betina Østergaard Madsen og leder af Boformen Søparken, Vivi Olesen fortælle om arbejdet med at skabe mere sikker medicinhåndtering, og hvilken betydning den socialpædagogiske faglighed har for nedbringelsen af medicinfejl.  

  Søparken har været en del af projektet ’Medicinsikre Botilbud’, som du kan læse mere om i dette tema på Fagligt Fokus.

  KOM I GANG: Trænger I til at få kigget på medicinhåndteringen på din arbejdsplads? Så kan I med fordel bruge ’Forbedringsmodellen’ til at blive skarpe på, hvor I skal sætte ind. Find den her hos Viden På Tværs.

  Medvirkende: Betina Østergaard Madsen, socialpædagog på Boformen Søparken – Vivi Olesen, daglig leder på Boformen Søparken – Liv Nørregaard Skøtt, projektchef hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

  Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

  • 15 min

You Might Also Like

DR
Birgitte Sølvstein
Cleoh Dharma Søndergaard
DR
DR
DR