60 episodes

Socialpædagoger arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap, psykisk syge, misbrugere og andre, der har brug for en særlig indsats for at få et godt liv. Vores fag giver os styrke til at være noget for andre. Denne podcast fortæller hvordan.

Socialpædagogerne Socialpædagogerne

  • Society & Culture

Socialpædagoger arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap, psykisk syge, misbrugere og andre, der har brug for en særlig indsats for at få et godt liv. Vores fag giver os styrke til at være noget for andre. Denne podcast fortæller hvordan.

  Metoder og tilgange: Livshistorier

  Metoder og tilgange: Livshistorier

  Hvad er din livshistorie?
  De fleste af os vil nok pege på vores kærester, familie og jobs som vigtige milepæle i vores liv. Men for personer med kognitiv funktionsnedsættelse såsom personer med udviklingshandicap kan det være svært at holde fast i erindringer og viden om, hvor de kommer fra, og hvem de er.
  Følelsen af ”historieløshed” kan have store konsekvenser for en persons udvikling. Det kan føre til mistrivsel og rodløshed. Og samtidig kan det gøre det socialpædagogiske arbejde i forhold til relationsdannelse og pædagogik sværere.
  I podcasten hører du om hvad livshistorier er og hvordan man bedst arbejder med dem til målgrupper som for eksempel personer med udviklingshandicap.
  BRUG PODCASTEN: Download dette refleksionsværktøj, og brug det som redskab til at forankre din nye viden om livshistorier
  Medvirkende: Anette Bech, socialpædagog i Landsbyen Sølund - Camilla Grann, Specialpædagogisk konsulent i Landsbyen Sølund
  Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst & Lyd

  • 28 min
  Metoder og tilgange: Spædbarnsterapi

  Metoder og tilgange: Spædbarnsterapi

  Spædbarnsterapi er en metode til at løsne op for traumer, som er opstået i den tidlige start på livet. Voldsomme episoder såsom omsorgssvigt eller tvangsanbringelse kan sætte dybe spor i børns mentale og fysiske udvikling, og det er derfor vigtigt, at barnet møder forståelse og interesse for den traumatiserende oplevelse. 
  Spædbarnsterapi er en terapiform, hvor man går ind og samtaler om personens oplevede traumer, hvor terapeuten sætter ord på det oplevede og personen får fortalt sin historie. På den måde er ordene med til at bringe orden i kaosset og traumet bliver en identificeret del af personens liv. Terapien og dens metode kan være gavnlig både for børn, unge og voksne med traumatiske oplevelser i bagagen.
  I podcasten kan du høre om både den rene terapiform, og om, hvordan du kan bruge terapiens metoder pædagogisk i dit arbejde som socialpædagog eller plejeforælder.
  BRUG PODCASTEN: Download dette refleksionsværktøj, og brug det som redskab til at forankre din nye viden om spædbarnsterapi
  Medvirkende: Maj-Britt Weise, plejemor og socialpædagog - Jeanette Damgaard Skov, socialpædagog og familiebehandler - Inger Poulsen, psykoterapeut og partner i Dansk Institut for Spædbarnsterapi
  Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst & Lyd

  • 30 min
  Kort fortalt: Historisk trepartsaftale

  Kort fortalt: Historisk trepartsaftale

  Lønforhøjelse venter langt størstedelen af landets socialpædagoger. Det står fast efter, at trepartsforhandlingerne nåede sin afslutning i denne uge, og vi sikrede en historisk aftale som sikrer det socialpædagogiske område 690 millioner kroner henover de næste to år.
  I denne episode dykker vi ned i hvad trepartsaftalen reelt betyder for dig som socialpædagog – og samtidig varmer vi så småt op til overenskomstforhandlingerne i 2024.
  Få svar på alle dine spørgsmål om trepartsaftalen i Socialpædagogernes Q&A på vores hjemmeside www.sl.dk/trepart
  Medvirkende: Benny Andersen, formand for SocialpædagogerneTilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

  • 10 min
  LEDELSE: Din egen trivsel er vigtig, leder!

  LEDELSE: Din egen trivsel er vigtig, leder!

  Som leder har man ofte sine medarbejderes trivsel og tilfredshed i fokus, men i en travl hverdag med mange arbejdsopgaver, forventninger og krav, er det vigtigt også at huske sin egen trivsel. Den har nemlig stor betydning for din mulighed for at udøve god ledelse – og dermed sikre et godt arbejdsmiljø for dine medarbejderne.
  I denne episode sætter vi derfor spot på krav og forventninger, arbejdstid, lukkede døre og rum til sparring. Altså: hvordan du som leder kan sætte mere fokus på din egen trivsel, og hvordan du i praksis får mere trivsel ind i din hverdag.
  Ledermedlemmer af Socialpædagogerne får tre timers gratis (online) coaching med ledelsesrådgiver og coach, Naja Amelung. Klik her og læs mere om tilbuddet.
  Find også mere faglig inspiration for ledere på socialområdet på www.sl.dk/leder
  Medvirkende: Naja Amelung, selvstændig ledelsesrådgiver, coach og konfliktmæglerProduktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

  • 18 min
  Metoder og tilgange: Sanseintegration

  Metoder og tilgange: Sanseintegration

  Vores sanser er konstant på arbejde. Men kommer de på overarbejde, får det konsekvenser for vores trivsel og udvikling, og kan fx resultere i udadreagerende adfærd eller selvskade. I dette afsnit om sanseintegration hører du, hvordan du kan arbejde med borgere med sanseforstyrrelser.
  BRUG PODCASTEN: Når du har lyttet, kan du bruge dette refleksionsværktøj til at forankre din viden om sanseintegration i din egen praksis. Download det her
  Sanseintegration er hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme information fra sanserne. Den udvælger altså, hvad der skal fokuseres på, og dermed bliver det, vi oplever, meningsfuldt.
  Mange socialpædagoger arbejder med mennesker med sanseforstyrrelser - altså en sanseintegration, der er udfordret. Her vil sanserne registrere input i enten højere (overstimulering) eller mindre (understimulering) grad ift. normalen, hvilket kan føre til et øget stressniveau, fx mistrivsel, udadreagerende- eller selvskadende adfærd.
  I podcasten bliver du klogere på sanseintegration og på, hvad der skal til for at sænke stressniveauet og skabe trivsel hos mennesker, hvis sanser er på overarbejde.
  Medvirkende: Sati Jamnani, socialpædagog på Nødebogård (behandlingstilbud for unge med psykiske lidelser) og Oliver Laage, fysioterapeut med speciale i bl.a. sanseintegration.Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede, Kontekst & Lyd.

  • 30 min
  Metoder og tilgange: LA2(u)

  Metoder og tilgange: LA2(u)

  - Det at tage et andet menneskes stemme på sig, og sige 'jeg har et bud på, hvordan det er at være dig' - det er det mest magtfulde sted, man kan stille sig. Så vi skal virkelig gøre os umage.'
  Sådan siger psykolog Trine Uhrskov i denne episode om LA2(u), som er en videreudvikling af LA2 (Low Arousal 2) målrettet mennesker med udviklingshandicap, kognitive udfordringer og/eller intet verbalt sprog.
  I episoden bliver du klogere op både det tilstræbte indefra-perspektiv, 'Trivselsøer' og 'Nøgleordslytning' - og hvordan uenighed kan være en motor til faglighed.
  Brug podcasten til at sætte gang i den faglige snak om LA2(u): Download disse refleksionsspørgsmål 
  Besøg Socialstyrelsens hjemmeside for at se mere om LA2
  Medvirkende: Nanine Elmeskov, socialpædagog på Krogsbølleparken, Center for Handicap Lolland og Trine Uhrskov, psykolog, udvikler af LA2/LA2(u) og indehaver af Sopra 

  • 30 min

Top Podcasts In Society & Culture

iHeartPodcasts
This American Life
Vox Media Podcast Network
New York Times Opinion
Chris Williamson
KQED

You Might Also Like

DR
Podscape
Mindcamp
Birgitte Sølvstein
Morten Elsøe & Anne Gaardmand
DR