112 episodes

Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: design.swps.pl

Strefa Designu Uniwersytetu SWPS Strefa Designu Uniwersytetu SWPS

  • Arts

Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: design.swps.pl

  Identyfikacja wizualna: fakty i mity w projektowaniu znaku, cz. I - Mateusz Antczak

  Identyfikacja wizualna: fakty i mity w projektowaniu znaku, cz. I - Mateusz Antczak

  Znak identyfikacyjny, jako pewien efekt procesu projektowego działa na styku dwóch skrajności - kompleksowości komunikacyjnej oraz prostoty przedstawienia graficznego. W ramach procesu projektowego, jakim jest projektowanie znaku, przed twórcami stawiane jest wyzwanie podjęcia szeregu kluczowych decyzji odnośnie treści znaku oraz jego form. Podejść do tego tematu jest wiele, dlatego w tym podcaście Mateusz Antczak, projektant z Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS rozprawi się z kilkoma mitami na temat projektowania znaku. Więcej o faktach i mitach w projektowaniu znaku usłyszycie już niedługo w drugiej części tego podcastu.

  02:39 - Czy logo powinno odzwierciedlać ofertę marki?
  10:49 - Czy logo musi się nam podobać?
  Perspektywa odbiorcy i realizatora.
  16:15 - Czy logo powinno wpisywać się w estetykę funkcjonującą na rynku?
  21:45 - Czy logo może przedstawiać ofertę, cele i wartości organizacji?
  26:30 - Czy logo jest najważniejsze w komunikacji organizacji?

  Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: www.design.swps.pl

  Interesujesz się designem? Dołącz do nas w grupie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu).

  Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS:
  www.grafika.swps.pl
  www.facebook.com/grafikaswps

  • 32 min
  Ekologia cyfrowa - jak korzystanie z technologii wpływa na planetę? Tomasz Szeligowski, Natalia Bienias (Zebza)

  Ekologia cyfrowa - jak korzystanie z technologii wpływa na planetę? Tomasz Szeligowski, Natalia Bienias (Zebza)

  Twoja obecność w sieci, każdy lajk, wysłany e-mail czy wyszukiwane hasło wymagają ogromnej infrastruktury (centrów danych, sieci, terminali), które są niezwykle energochłonne. Szacuje się, że globalny ślad węglowy technologii komunikacyjno-informacyjnych liczy między 2 proc. a 3,7 proc., czyli dokładnie tyle, ile cały przemysł lotniczy. Do 2025 r. skala tego zjawiska może zwiększyć się dwukrotnie. Ile dokładnie, tego nie wie nikt. O wpływie technologii na środowisko naturalne rozmawiają Tomasz Szeligowski, projektant komunikacji z Grafiki Uniwersytetu SWPS, oraz Natalia Bienias (by Zebza).

  Podczas spotkania poruszyliśmy następujące tematy:

  - Czym jest ekologia cyfrowa?

  - Co jest istotne w ekologii cyfrowej?

  - „Ile waży e-mail?”, czyli jaki jest ślad węglowy naszych działań w internecie?

  - Jaki % zapotrzebowania energetycznego na całym świecie jest konsumowany przez technologie informacyjno-komunikacyjne?

  - Jakiej infrastruktury wymagają internet, nowe technologie i nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne?

  - Odpowiedzialność ekologiczna największych firm i korporacji.

  - Przykłady dobrych praktyk ekologicznych w dużych biznesach.

  - Oszustwa w ekologii cyfrowej.

  - Jak sprawdzić czy dana strona internetowa jest eko?

  - Jak być bardziej eko-cyfrowym na co dzień?

  - Rola i odpowiedzialność projektantów w ekologii cyfrowej.

  - Jakie są możliwości uświadamiania, uwrażliwiania i upowszechniania wiedzy na temat cyfrowej ekologii?

  - Polecenia źródeł wiedzy o ekologii cyfrowej.


  Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu).

  Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS:
  www.grafika.swps.pl
  www.facebook.com/grafikaswps

  Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: www.design.swps.pl

  • 53 min
  Jak uczyć (się) projektowania? - K. Sowa, M. Ciesielska, M. Wszołek, N. Bienias (Zebza)

  Jak uczyć (się) projektowania? - K. Sowa, M. Ciesielska, M. Wszołek, N. Bienias (Zebza)

  Design jest dyscypliną z gruntu dynamiczną, nieustannie zmieniającą się. Odpowiada na potrzeby oraz problemy, jakie stanowią przedmiot zainteresowania projektantów w myśl idei problem oriented design. Obecnie jednak obserwujemy zasadniczą zmianę paradygmatu w projektowaniu, która polega na transformacji designu w narzędzie moderacji i animacji zmiany społecznej – design przestaje stanowić odrębną dyscyplinę i przyjmuje rolę facylitatora procesów, w centrum zainteresowania stawiając człowieka w określonej roli społecznej. Zadaniem projektowania jest zatem uzupełnianie deficytów w zakresie myślenia systemowego, orientacji na problem i jego rozwiązanie w duchu partycypacji. Jako teoretycy i praktycy projektowania, a także wykładowcy, widzimy konieczność redefiniowania sposobów edukacji w zakresie designu. Nie chcemy jednak odbierać szkołom projektowym i artystycznym należnego im miejsca w systemie szkolnictwa wyższego i nie deprecjonujemy ich statusu quo. Pragniemy zaznaczyć, że myślenie projektowe może wesprzeć dziedziny i dyscypliny, które w swoim zakresie dotychczas nie uwzględniały designu jako takiego. O tym, jak uczyć (się) projektowania będą rozmawiać eksperci związani z kierunkiem Grafika Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu: projektantka i badaczka Małgorzata Ciesielska, komunikolog dr Mariusz Wszołek oraz grafik i projektantka Katarzyna Sowa. Rozmowę poprowadzi Natalia Bienias (By zebza), wykładowczyni na podyplomowych studiach UX Design Uniwersytetu SWPS.

  Podczas spotkania poruszyliśmy następujące tematy:

  - Skąd konieczność redefinicji sposobu edukacji w zakresie designu?

  - Jak do tej pory uczyło się projektowania?

  - Co studenci projektowania robią podczas zajęć na studiach?

  - Czy można się uczyć projektowania na własną rękę?

  - Jakie kompetencje są kluczowe w projektowaniu? Czy uczelnie artystyczne rzeczywiście ich uczą?

  - Na jakie przedmioty zwracać uwagę przy wyborze studiów projektowych?

  - Czy projektant musi umieć rysować?

  - Jaka będzie rola i znaczenie UX Design w perspektywie 5-10 lat?

  - Konkurs „Głowa się rusza” - na czym polega?

  - Kogo warto śledzić w social mediach w zakresie projektowania?

  Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS (https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu).

  Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS:
  www.grafika.swps.pl
  www.facebook.com/grafikaswps

  Strefa Designu Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: www.design.swps.pl

  • 54 min
  Teoria i praktyka projektowania komunikacji - dr Mariusz Wszołek, Natalia Bienias (Zebza)

  Teoria i praktyka projektowania komunikacji - dr Mariusz Wszołek, Natalia Bienias (Zebza)

  Z dr Mariuszem Wszołkiem, komunikologiem, który pracuje w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS, rozmawiamy o teorii i praktyce projektowania komunikacji. Jaka jest relacja komunikacji, designu i społeczeństwa? Kim są odbiorcy naszych projektów? Jaki jest zestaw kompetencji, dobrego projektanta komunikacji? Jaki jest dobry projektant? Czym się kieruje i co potrafi? Jak teoretyczne rozważania wiążą się z praktyką projektową? Czy nie stoją w opozycji do tego co dzieje się na rynku? Rozmowę poprowadzi Natalia Bienias (Zebza), Head of Design w firmie projektowo-badawczej Mobee Dick oraz wykładowczyni na na podyplomowych studiach UX Design na Uniwersytecie SWPS.

  01:43 - Czym jest projektowanie komunikacji?
  04:35 - Czym jest communication design? Oferta komunikacyjna, przestrzeń komunikacyjna, sytuacja komunikacyjna, scenariusz komunikacyjny.
  09:40 - Projektant komunikacji, kim jest?
  12:20 - Jak projektować dla społeczeństwa?
  15:00 - Kto jest odbiorcą komunikacji? Jak to zbadać?
  18:00 - Czy jako projektanci mamy wpływ na zmianę wymagań klienta?
  21:00 - Jakie są cechy skutecznego komunikatu?
  22:35 - Na co zwracać uwagę przy komunikacji marek?
  25:26 - Rola edukacji w projektowaniu komunikacji.
  28:20- Gdzie dla Mariusza Wszołka przebiega granica komunikacji?
  29:20 - Jak projektojektować reklamy w świecie, gdzie każdy stara się unikać reklamy?
  32:50 - Czy są narzędzia i metody, które pomagają w projektowaniu?
  37:28 - Jak miasta powinny projektować komunikację?
  44:00 - Jaki powinien być dobry projektant?
  48:32 - Jak widzimy przyszłość oznaczeń drogowych? Czy zmniejszymy liczbę znaków drogowych?
  49:38 - Polecenia książkowe i inspiracje Mariusza Wszołka

  Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie @Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu

  • 52 min
  Ekoetyka w projektowaniu- czyli o czym szumi las - Ewa Trzcionka, Agata Bisping

  Ekoetyka w projektowaniu- czyli o czym szumi las - Ewa Trzcionka, Agata Bisping

  Co wspólnego ma przyroda z odpowiedzialnym projektowaniem? Jak wykorzystywać edukację przyrodniczo-leśną w edukacji projektowej? Czym jest społeczna odpowiedzialność projektanta? Jak ekoetyka przekłada się na pracę projektanta? Czy relacja z przyrodą wpływa na kreatywność? Czym jest przyrodnicza empatia?
  Na te i inne pytania odpowiada Ewa Trzcionka, ekspertka ds. designu, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, doradczyni Programu Climate Leadership ONZ (UN Environment). Rozmowę poprowadzi Agata Bisping.


  01:40 - Czym jest społeczna odpowiedzialność projektanta?
  11:30 - Połączenie kreatywności z deficytem przyrody i kąpielami leśnymi. Jak można to powiązać?
  16:40 - Rozwój nie zawsze oznacza wzrost. Co to znaczy?
  21:00 - O zajęciach Ewy Trzcionki w School of Form Uniwersytetu SWPS
  24:21 - Jak wykorzystywać i wprowadzić edukację przyrodniczo-leśną w edukacji projektowej?
  29:15 - Jak edukować firmy, aby były przyjazne środowiskowo?
  32:30 - Przykłady firm i projektów odpowiedzialnych środowiskowo.
  42:00 - Co zachwyca Ewę Trzcionkę?

  Ewa Trzcionka- ekspertka ds. designu, wykładowczyni Wydziału School of Form Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Doradczyni Programu Climate Leadership ONZ (UN Environment). Ma za sobą kilkanaście lat pełnienia funkcji redaktorki naczelnej w magazynie „Design Alive

  Agata Bisping - pomysłodawca i producent konferencji Element Urban Talks. Producent wystaw i wydarzeń kulturalnych poświęconych designowi i architekturze. Współpracuje m.in. z Instytutem Adama Mickiewicza, Mamy Projekt, Fundacją Piękna Polska.

  Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie @Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu

  Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - to projekt popularyzujący wiedzę z zakresu projektowania: produktów, architektury, wnętrz, mody i komunikacji. Pokazuje, czym jest dobre projektowanie i w jaki sposób realizuje ono konkretne potrzeby użytkowników. Więcej informacji o projekcie: design.swps.pl

  • 49 min
  Branding: architektura marki – zalety i wady rozwiązań - Mateusz Antczak

  Branding: architektura marki – zalety i wady rozwiązań - Mateusz Antczak

  Projektowanie i zarządzanie wizerunkiem marki stawia przed projektantami, jak i managerami wiele wyzwań. Jednym z takich wyzwań jest zapewnienie spójności i przejrzystości prowadzonej komunikacji na temat działalności firmy, czy oferty. Pomocne może okazać się zbudowanie struktury wewnętrznych zależności marki. O tym czym jest architektura marki, opowie Mateusz Antczak, projektant z Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

  03:05 - Różnorodność usług marki. Jak zbudować spójną komunikację?
  04:20 - Architektura marki. Czym jest?
  07:00 - Architektura korporacyjna, architektura wspomagana, architektura indywidualnych marek.
  15:07 - Siedem strategii marek: portfel marek, parasol marek, marka linii produktów, marka asortymentu produktów, marka źródła, marka wspierająca i marki prywatne.
  24:25 - Jakie podejście do budowania architektury marki jest lepsze?

  Interesujesz się designem? Dołącz do innych w grupie @Strefa Designu Uniwersytetu SWPS - tu link do grupy https://www.facebook.com/groups/StrefaDesignu

  • 32 min

Top Podcasts In Arts

Listeners Also Subscribed To