74 episodes

Cải thiện tư duy, cải thiện chất lượng cuộc sống

Thinking School Podcast Thinking School

  • Education

Cải thiện tư duy, cải thiện chất lượng cuộc sống

  [Mỗi ngày học một ít] Tư duy phản biện là gì

  [Mỗi ngày học một ít] Tư duy phản biện là gì

  Đây là chủ đề đã của nhiều cuộc tranh luận từ hơn 2,500 trước thời của các triết gia Hy Lạp như Plato, Socrate. Đến nay đây vẫn là chủ đề rất nóng. Nghiên cứu của Worl Economic Forum cho thấy đây là kỹ năng quan trọng số 2 trong số 10 kỹ năng hàng năng hàng đầu.

  • 9 min
  [Mỗi ngày học một ít] 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1

  [Mỗi ngày học một ít] 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 1

  Khi đánh giá 1 câu chuyện, 1 vấn đề chúng ta thường bị cảm tính. Do đó, để tránh cảm tính chúng ta cần có các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá. Trong nội dung này, Thinking School chia sẻ 10 tiêu chuẩn quản trọng và phổ biến sử dụng trong mọi mặt của đời sống. Khi tiếp cận với 10 tiêu chuẩn, thoạt đầu các bạn sẽ có cảm giác đơn giản, nhưng đòi hỏi phải nỗ lực rèn luyện mới có thể áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

  • 7 min
  [Mỗi ngày học một ít] 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 2

  [Mỗi ngày học một ít] 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 2

  Khi đánh giá 1 câu chuyện, 1 vấn đề chúng ta thường bị cảm tính. Do đó, để tránh cảm tính chúng ta cần có các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá. Trong nội dung này, Thinking School chia sẻ 10 tiêu chuẩn quản trọng và phổ biến sử dụng trong mọi mặt của đời sống. Khi tiếp cận với 10 tiêu chuẩn, thoạt đầu các bạn sẽ có cảm giác đơn giản, nhưng đòi hỏi phải nỗ lực rèn luyện mới có thể áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

  • 5 min
  [Mỗi ngày học một ít] 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 3

  [Mỗi ngày học một ít] 10 tiêu chuẩn của tư duy phản biện – Phần 3

  Khi đánh giá 1 câu chuyện, 1 vấn đề chúng ta thường bị cảm tính. Do đó, để tránh cảm tính chúng ta cần có các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá. Trong nội dung này, Thinking School chia sẻ 10 tiêu chuẩn quản trọng và phổ biến sử dụng trong mọi mặt của đời sống. Khi tiếp cận với 10 tiêu chuẩn, thoạt đầu các bạn sẽ có cảm giác đơn giản, nhưng đòi hỏi phải nỗ lực rèn luyện mới có thể áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả.

  • 7 min
  [Mỗi ngày học một ít] Số liệu định lượng – Số liệu định tính (Phần 1)

  [Mỗi ngày học một ít] Số liệu định lượng – Số liệu định tính (Phần 1)

  Hiểu rõ như thế nào là số liệu định tính và số liệu định lượng, và làm thế nào để đo lường được chúng là một vấn đề quan trọng. Peter Drucker, cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, đã để lại một phát biểu nhà quản lý nào cũng nằm lòng: " Cái gì đo lường được thì quản lý được". Vậy đâu là sự khác nhau giữ dự liệu định tính và dữ liệu định lượng? Làm thế nào để chúng đo lường được các dữ liệu định tính? Dưới đây là chia sẻ của Thinking School.

  • 10 min
  [Mỗi ngày học một ít] Số liệu định tính (Phần 2)

  [Mỗi ngày học một ít] Số liệu định tính (Phần 2)

  Hiểu rõ như thế nào là số liệu định tính và số liệu định lượng, và làm thế nào để đo lường được chúng là một vấn đề quan trọng. Peter Drucker, cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, đã để lại một phát biểu nhà quản lý nào cũng nằm lòng: ” Cái gì đo lường được thì quản lý được”. Vậy đâu là sự khác nhau giữ dự liệu định tính và dữ liệu định lượng? Làm thế nào để chúng đo lường được các dữ liệu định tính? Dưới đây là chia sẻ của Thinking School.

  • 9 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
The Atlantic
Jordan Harbinger
Rich Roll
TED

You Might Also Like

Fonos
Nguyễn Phi Vân
Kien Tran
Hieu Nguyen
Duy Thanh Nguyen
Là chính mình