11 episodes

En podd av Pedagogsajten Familjen Helsingborg och Pedagogiskt center i Helsingborg. Våra samtal handlar om utbildning, lärande och skolrelaterade ämnen. Varje avsnitt har vi en eller kanske flera spännande gäster.

Välkommen till Kvartsamtal Välkommen till kvartsamtal

  • Education

En podd av Pedagogsajten Familjen Helsingborg och Pedagogiskt center i Helsingborg. Våra samtal handlar om utbildning, lärande och skolrelaterade ämnen. Varje avsnitt har vi en eller kanske flera spännande gäster.

  Att lyckas med utomhuspedagogik

  Att lyckas med utomhuspedagogik

  Ute är det nya inne och med corona flyttar vi ut mer och mer, även när det gäller lärandet och undervisningen. Men hur går det till? Vad är fördelarna? Och går det att arbeta ute i alla ämnen?

  Ett samtal med Rune Lindgren, Allerums skola, Bettis Norrlander Lindelöv, Högastensskolan, och Åsa Överman, Högastensskolan, om utomhuspedagogik. Samtalet går bland annat in på vilka fördelar som kommer med utomhuspedagogiken och gästerna ger exempel på hur de arbetar utomhus med sina elever i olika ämnen. NO, religion och bild är några exempel. Samtalet fokuserar också på naturskolorna i Helsingborg som alla lärarna besökt med sina elever.

  Cecilia Sörensson, teamchef natur och teknik, Pedagogiskt center, berättar vidare om naturskolorna i Helsingborg. Hur du som pedagog kan få stöd och inspiration till att arbeta med utomhuspedagogik på naturskolorna såväl som på din egen skola.

  Medverkar gör också Anders Szczepanski, forskare och lärarutbildare vid Linköping universitet, som visar på vad forskningen säger om utomhuspedagogik kopplat till bland annat vikten av naturkontakt, landskapet som begrepp och fysisk och psykisk hälsa.
  A happy child is a muddy child.

  Medverkande:
  Rune Lindgren, Allerums skola, årskurs 4-6.
  Bettis Norrlander Lindelöv, Högastensskolan, årskurs 1-3.
  Åsa Överman, Högastensskolan, årskurs 1-3.
  Cecilia Sörensson, teamchef natur och teknik, Pedagogiskt center.
  Anders Szczepanski, forskare och lärarutbildare vid Linköping universitet. Dr. (Ph. Lic.), ass prof Outdoor Education, och Senior Adviser i Outdoor Education vid Spetsa Company, Linköping University Holding.

  • 20 min
  3 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kommunikation och skapande på förskolan

  3 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kommunikation och skapande på förskolan

  I tre avsnitt handlar podden Välkommen till kvartsamtal om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I det här avsnittet är fokus på kommunikation och skapande på förskolan.

  Medverkande: Chris Danielsson, förskollärare på Diamantens förskola, och Monica Andersson, språk-, läs- och skrivutvecklare på avdelningen pedagogiskt center, Helsingborg.

  • 11 min
  2 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kompensatoriska verktyg

  2 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Kompensatoriska verktyg

  I tre avsnitt handlar podden Välkommen till kvartsamtal om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I det här avsnittet är fokus på kompensatoriska verktyg.

  Medverkande: Susanne Robinsson, speciallärare på Ringstorpsskolan, och Michael Bäcklund, chef team språkutveckling och skoldatateket på avdelningen pedagogiskt center, Helsingborg.

  • 10 min
  1 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Flerspråkighet och modersmål

  1 av 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Flerspråkighet och modersmål

  I tre avsnitt handlar podden Välkommen till kvartsamtal om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I det första avsnittet är fokus på flerspråkighet och modersmål.

  Vi har träffat Aurelija Paleckiené mitt i en lektion på Dunkers kulturhus. Aurelija är modersmålslärare i litauiska och berättar om sin undervisning.

  Grundskollärare Angelica Streuli och biträdande rektor Birgitta Jönsson ger exempel på och berättar om hur Wieselgrensskolan arbetar med transspråkande.

  Gabriella Wiktorsson och Anna Rothman är språklärare på gymnasieskolan Olympiaskolan. De pratar bland annat om hur språk och identitet hänger samman och om hur viktigt det är för lärandet.

  Du får också höra vad Agneta Gullstrand, chef för avdelningen för flerspråkighet, har att säga om saken.

  • 20 min
  Tony Mufic

  Tony Mufic

  Tony Mufic är utbildningsdirektör i Helsingborg. Han är en genuin skolmänniska och har sedan 1989, när han blev färdigutbildad mellanstadielärare, inte lämnat skolans värld. På det här kvartsamtalet pratar Ola och Tony om begrepp som framtid, föränderlig värld, och oförutsägbarhet, nyfikenhet och ansvar.

  • 17 min
  Programmering i skolan - vad och hur?

  Programmering i skolan - vad och hur?

  Alexandra Andersson och Ola Sandén arbetar på Pedagogiskt center. En del i deras uppdrag är att erbjuda stöttning till Helsingborgs stads skolor i att omsätta Skolverkets läroplansförändringar i praktiken. I det här avsnittet berättar Alexandra och Ola vad programmering i skolan innebär och hur du kan göra.

  • 17 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jamie Kern Lima Show
Jamie Kern Lima
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
Digital Social Hour
Sean Kelly
School Business Insider
John Brucato