51 min

Audio Ads Talk #1 - Bàn về tiềm năng, rào cản và giải pháp cho xu hướng quảng cáo không màn hình Brand Talks

    • Marketing

Đến với số đầu tiên của series Audio Ads Talk, ông Minh Nguyễn – CEO tại Lava Digital Group đã chia sẻ những nhận định về tiềm năng cùng những rào cản, giải pháp giúp thương hiệu có thể tận dụng audio ad trong vòng 2-3 năm tiếp theo.

Đến với số đầu tiên của series Audio Ads Talk, ông Minh Nguyễn – CEO tại Lava Digital Group đã chia sẻ những nhận định về tiềm năng cùng những rào cản, giải pháp giúp thương hiệu có thể tận dụng audio ad trong vòng 2-3 năm tiếp theo.

51 min