5 Folgen

En podd som undersöker hur människans tankar om sina tankar påverkar mänskligt fungerande och mående.

Metakognitiva podden Emil Alexander

    • Mentale Gesundheit

En podd som undersöker hur människans tankar om sina tankar påverkar mänskligt fungerande och mående.

Top‑Podcasts in Mentale Gesundheit