350 episodes

Mere end alt andet, er dette livsfilosofiske samtalemagasin en bestræbelse på at forstå den dybere sandhed, bag den øjensynlige verden.

Vi taler med mennesker der kan inspirere og informere med deres virke, bøger, viden, karriere, personlige erfaringer. Enten direkte eller indirekte åbner samtalerne for forskellige perspektiver på livsnavigation. Hvordan finder du vej i dit liv - til tilfredsstillelse, harmoni og meningsfuldhed?

Fx. taler vi om, hvordan du kan aflære forældede ubevidste programmer, hvordan du kan forholde dig til den tid du har tilbage, til det faktum at det eneste sikre er forandring, hvordan du kan håndtere den indre spænding i maven eller kompleksiteten i din og andres psyke, og hvordan du forbedrer kvaliteten af dine relationer og dermed kvaliteten af dit liv.

Det er et program om dit liv. Der er indlejret i hvert afsnit en evig kærlighed og uendeligt med plads til at være dig i netop din forvandling. Du hører til her og jeg er her for dig.

”Indtil vi høres ved igen - gentænk alt - måske især ” … hvordan de normer der har præget din udvikling indtil nu, kan skiftes ud. Hvordan det du tiltrækker ind i dit liv, har et dybere budskab til dig. Hvordan du forholder dig til dels en metafysisk idealisme, og dels til realiteten lige nu. Hvordan du ville lede dig selv, hvis du oplevede at du kunne og turde.

Du behøver ikke at kunne svare på noget som helst, for at være med. Måske består den virkelige verden af spørgsmål?

Du er varmt inviteret med på en lytter, til eksistentielle, tabunedbrydende samtaler der udkommer hver uge. Der er mange emner at træde ind i, når det handler om livsmestring og alt, der hænger sammen med, hvordan vi lever bedst.

Min intention er overordnet, at vi lærer at kapere mere af den sande tidløse orden som det fysiske indeholder. Så vi kan erfare en mening med vores tilværelse, og måske endda med tilhørende lidelser. Så vi følelsesmæssigt kan forbinde os med det faktum, at der er en grund til, at vi har fået livet.

Men fordelt ud på mange afsnit og et væld af forskellige gæster, bliver samtalerne også hverdagslige og aktuelle. Hvis jeg selv skal sige det.

OG HVEM ER VÆRT: Mannah, Astrolog og grebet af forkærlighed til filosofi og transcenderende arketyper - med det sigte at komme tættere på at leve et liv, der tilfredsstiller sjælen.

– Kontakt: Lydenafetbedreliv@gmail.com

https://www.mannahguldager.com/

https://www.youtube.com/missmannah

https://www.instagram.com/missmannah/

Lyden Af Et Bedre Liv Mannah

  • Education
  • 4.4 • 178 Ratings

Mere end alt andet, er dette livsfilosofiske samtalemagasin en bestræbelse på at forstå den dybere sandhed, bag den øjensynlige verden.

Vi taler med mennesker der kan inspirere og informere med deres virke, bøger, viden, karriere, personlige erfaringer. Enten direkte eller indirekte åbner samtalerne for forskellige perspektiver på livsnavigation. Hvordan finder du vej i dit liv - til tilfredsstillelse, harmoni og meningsfuldhed?

Fx. taler vi om, hvordan du kan aflære forældede ubevidste programmer, hvordan du kan forholde dig til den tid du har tilbage, til det faktum at det eneste sikre er forandring, hvordan du kan håndtere den indre spænding i maven eller kompleksiteten i din og andres psyke, og hvordan du forbedrer kvaliteten af dine relationer og dermed kvaliteten af dit liv.

Det er et program om dit liv. Der er indlejret i hvert afsnit en evig kærlighed og uendeligt med plads til at være dig i netop din forvandling. Du hører til her og jeg er her for dig.

”Indtil vi høres ved igen - gentænk alt - måske især ” … hvordan de normer der har præget din udvikling indtil nu, kan skiftes ud. Hvordan det du tiltrækker ind i dit liv, har et dybere budskab til dig. Hvordan du forholder dig til dels en metafysisk idealisme, og dels til realiteten lige nu. Hvordan du ville lede dig selv, hvis du oplevede at du kunne og turde.

Du behøver ikke at kunne svare på noget som helst, for at være med. Måske består den virkelige verden af spørgsmål?

Du er varmt inviteret med på en lytter, til eksistentielle, tabunedbrydende samtaler der udkommer hver uge. Der er mange emner at træde ind i, når det handler om livsmestring og alt, der hænger sammen med, hvordan vi lever bedst.

Min intention er overordnet, at vi lærer at kapere mere af den sande tidløse orden som det fysiske indeholder. Så vi kan erfare en mening med vores tilværelse, og måske endda med tilhørende lidelser. Så vi følelsesmæssigt kan forbinde os med det faktum, at der er en grund til, at vi har fået livet.

Men fordelt ud på mange afsnit og et væld af forskellige gæster, bliver samtalerne også hverdagslige og aktuelle. Hvis jeg selv skal sige det.

OG HVEM ER VÆRT: Mannah, Astrolog og grebet af forkærlighed til filosofi og transcenderende arketyper - med det sigte at komme tættere på at leve et liv, der tilfredsstiller sjælen.

– Kontakt: Lydenafetbedreliv@gmail.com

https://www.mannahguldager.com/

https://www.youtube.com/missmannah

https://www.instagram.com/missmannah/

  #315 - Nana Lund Nørgaard -Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT) - Følelsesmæssig Dysregulering - Personlighedsforstyrrelse - Mentaliseringslidelse- At Have Sindet På Sinde - Den Ængstelige Personlighed - Forstå Egne Og Andres Intentioner

  #315 - Nana Lund Nørgaard -Mentaliseringsbaseret Terapi (MBT) - Følelsesmæssig Dysregulering - Personlighedsforstyrrelse - Mentaliseringslidelse- At Have Sindet På Sinde - Den Ængstelige Personlighed - Forstå Egne Og Andres Intentioner

  Lækkert afsnit, når du ønsker at vide mere om hvad mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er ELLER når du bare gerne vil opleve mere indre frihed,  for det er hvad mentalisering kan skaffe dig. Mød Nana Lund Nørgaard, som er autoriseret psykolog og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi for voksne og forfatter til bogen "Den ænstelige personlighed" - Hun (viser det sig til sidst i afsnittet) har en personlig drivkraft ift. at forbedre behandlingen af personlighedsforstyrrede, da det har været et forsømt område. I dette afsnit taler vi om personlighedsforstyrrelse, lidt, men mest egentlig om mentaliseringsevne som alle har, men som vi mindre har, hvis vi ikke har kunnet bruge vores tilknytningspersoner til at forstå os selv ret godt med.  Her er nogle overskrifter over hvad vi kommer omkring i afsnittet:
  -Mentalisering som både grundlæggende og noget, man kan specialisere sig i
  -Definitionen på mentalisering som dobbeltrettet opmærksomhed på bag adfærd
  -Den unikke humane kvalitet at kunne aflæse og tolke selv og andre
  -Psykopatologi pga udviklingspsykologisk kapacitet, der mangler udvikling...
  -Personlighedsforstyrrelse trænger særligt MBT
  -Implicit og eksplicit mentalisering
  Vi gennemgår de 3 præ-mentaliseringsformer
  Teleologisk modus - Psykisk ækvivalens modus - Pseudo modus
  At dømme udelukkende på handlinger - at sidde fast i eget perspektiv- og at lyde klog måske, men uden der er praktisk forankring
  -Hvad MBT særligt er optaget af
  -At skifte perspektiv på kritiske tidspunkter
  -Umentaliserede følelsestilstande og måder at finde mening på
  -PERSONLIGHED/SFORSTYRRELSE ?!!?
  -Hele mennesket er ikke forstyrret, selvom det hedder en personlighedsforstyrrelse (og hvorfor det ikke hedder en relationsforstyrrelse)
  -Vi taler i dag om dimensioner - ikke om du bare har personlighedsforstyrrelse eller ej, men måske har du det lidt
  -Følelsesmæssig dysregulering - for meget eller for lidt-- kognition hjælper os til at differentiere mellem hvad vi føler og hvad der er realitet- men hvis vi oplever vores tanker uden at reflektere over dem pga intense følelser, så kan det være svært i sociale kontektster pga begrænsninger i empati og impulsivitet eller bange for kritisk vurdering på en hæmmende måde
  Forskellen på personlighedsforstyrrelse og autisme/add/adhd -Genetiske faktorer ift sårbarhed
  -Tilpasningsevne og MENTALISERINGSLIDELSE
  -Vi er afhængige af hinandens blikke i forhold til selvopfattelse
  -En terapeutisk reorientering
  - Merkur i vægten -Prøv et andet perspektiv
  Find mere om Nana Lund Nørgaard her:
  https://mindtomindpsyk.dk/profil/nana-lund-noergaard/
   
  Min hjemmeside:
  https://www.mannahguldager.com/
   

  • 1 hr 41 min
  #314 - Relationsvejen af Susanne Skaanning - Et Dybere Møde - Forstå- Bekræft- Vær Åben - Fra Adfærdsfokus til Relationsfokus -Det Ligeværdige Børnesyn

  #314 - Relationsvejen af Susanne Skaanning - Et Dybere Møde - Forstå- Bekræft- Vær Åben - Fra Adfærdsfokus til Relationsfokus -Det Ligeværdige Børnesyn

  VI STÅR MIDT I ET PARADIGMESKIFTE omkring børneopdragelse. Opgøret står med et fokus på ADFÆRD til et fokus på RELATIONEN. Vi har brug for mennesker med mere emotionel intelligens, for det er klart børn påvirkes negativt, hvis deres gode intentioner fx misforstås- Men hvordan? Der er 5 bud i Susanne Skaannings model: RELATIONSVEJEN. Vi starter ved hvad dobbeltsocialisering er og kommer til at tale om det scenarie, hvor et barn mistrives og et hold af fagpersoner mødes og risikerer at putte hinanden og forældrene i kasser.
  Så gennemgår vi de 5 trin af Susannes model- der har forståelse meget centralt
  "Det bliver lidt nemmere at være i alt det svære, når nogle kan holde ud til at være i det sammen os" citat fra Susanne cirka 37 min inde
  Vi når kun et par trin, og så fortæller jeg Susanne (og dig?) RET LANG TID om min ELLERS KORTE erfaring fra en vuggestue, hvortil jeg får et par fif og så 
  er vi tilbage til de resterende trin ved at jeg fx prøver at tvist Susannes ord så de passer ind i mit univers.. men hun opdager det og reder trådene ud...... og så taler vi om de AFVEJE som stammer fra en svunden tid og findes stadig som tavse spor efter den.
  ASTROLOGIEN taler sit tydelige sprog om børns mistrivsel ... i den her taler vi mest om Tyr, Uranus og Måne...
  Tyren er den praktiske og den menneskelige kvalitet, der gør at man er god til at begå sig i den fysiske verden og når der er højtragende teorier, kan man trække det heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelt ned på jorden. I Tyren finder vi kontakt til moder jord og det simple, basic, naturlige, kropslige, sanserne. Når tyre-signaturen sameksisterer med Uranus signaturer, der er mental og observerende, ja det kan man bruge til meget fx en slags praksis-forsker, men der kan også komme indre konflikter, for man ikke rigtig ..,, vil konflikt, men samtidig kan man se en meget og mere udviklet måde at gøre hverdagslivet (i det her tilfælde er uranus i 6 hus, så derfor hverdag, trivsel,rutiner) på - end den som flertallet lever efter. Det taler vi lidt om, eller jeg gør hvert fald. VI CIKLER LIDT OM DET MED AT FORLADE SIG SELV og det kan siges at være en uransk/11hus/vandbærer ting, at kunne se tingene mere udefra--  man siger også at netop den signatur giver potentialet for at være en der på en vigtig måde at være en, der tager sig af andres børn, altså ikke biologisk egne børn, fx som stedmor.
  BRUSH UP på moderne pædagogik:
  "Det ligeværdige børnesyn: Børn er kompetente og eksperter i eget liv. Fokus på samspillet i relationen. Børn skal ses og høres. Børn gør, som vi gør. Børn anerkendes for, hvem de ER. Fokus på HVORFOR børn gør, hvad de gør. Voksne skal være gode rollemodeller. Børn gør det godt, hvis de kan.
  Det gamle børnesyn: Voksne ved altid bedst. Fokus på den enkeltes adfærd. Børn skal ses og ikke høres. Børn gør, som vi siger. Børn roses for det, de præsterer. Fokus på hvad børn gør. Voksne skal disciplinere børn. Børn gør det godt, hvis de vil. "
  Kilde: Relate ved Susanne Skaanning
  Susanne siger i øvrigt også: DER ER ALTID NOGET MAN KAN GØRE -- lyt med for et meget håbefuldt budskab og en samtale hvor mine anekdoter ikke ville stoppe, og jeg tror simpelthen det var fordi jeg følte mig så lyttet til, af Susannes stærke empati, at jeg fik lyst til at fortælle alt muligt. 
   
  Håber du nyder dette afsnit og får ny inspiration med dig
  LINKS:
   - jeg anbefaler du lytter via podimo her: https://podimo.com/dk/shows/lyden-af-et-bedre-liv
  Skriv anmeldelse her: https://dk.trustpilot.com/review/mannahguldager.com
  --
  Find Susanne Skaanning her: 
  https://relate.nu/
  Hun er også meget aktiv på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/susanneskaanning/
  BOGEN som er henvendt dem der arbejder i dagtilbud her:
  https://dpf.dk/forfattere/susanne-skaanning/
  ---
  Find mig her
  https://www.mannahguldager.com/
  evt tjek mine tre pro

  • 1 hr 47 min
  #313 - Tove Mejdahl - NARM-Terapi for Komplekse Traumer - NARM's Kernebehov og Overlevelsesstrategier - Udfoldelse af Livskraft

  #313 - Tove Mejdahl - NARM-Terapi for Komplekse Traumer - NARM's Kernebehov og Overlevelsesstrategier - Udfoldelse af Livskraft

  "Jo mere pres man oplever, jo mere går man ind i de automatiske reaktioner som overlevelse" Sådan siger psykolog og hovedlærer på NARM uddannelsen i Danmark, Tove Mejdahl i dette afsnit, hvor vi taler om det, der kan spærre på vores medfødte livskraft gennem ret forudsigelige mønstre.
  Tove Mejdahl er specialist og supervisor i klinisk psykologi og hovedlærer på NARM uddannelsen i Danmark, hvor jeg netop er blevet uddannet fra. 
  DET ER EN MUST HEAR hvis du er interesseret i terapi -at du selv går i terapi eller/og !! har andre i terapi. ELLER hvis du er interesseret i personlighedstyper.
  Vi taler først om kernebehov og hvad udviklingstraumer dækker over, og cirka 50 minutter inde kommer vi også til at gennemgå NARMs overlevelsesstrategier. Teorien er. at når børn oplever tidlige traumer går de ind i en distress cycle, som først bevæger sig bottom-up og senere top-down. Bottom-up trauma skaber dysregulering i nervesystemet, og børn føler at DE ER forkerte, når de oplever at miljøet er forkert. Kronisk bottom-up dysregulering fører til negative identifikationer, overbevisninger, ideer og bedømmelser om dem selv. Den selvkritik skaber mere distress og så kører det ellers med os.
  NARM vil ind i en healende cycle i stedet gennem somatisk mindfulness og bevidsthed omkring overlevelses-mønstre så vi også top-down kan undersøge vores selvoplevelse, fx selv-afvisninger, der begrænser livet. I en healende cycle opløses smertefulde identifikationer. I takt med at nervesystemet reguleres og når de hårde indre domme opløses er der kapacitet til mere selv-regulering -- og hvor man reintegrerer kerne kapaciteter og livskraft--- ja det er hvert fald nogenlunde beskrivelsen introduktionen til bogen, Udviklingstraumer.
  I den her samtale må jeg hellere trigger-warne dig, fordi vi taler om hvor hårdt det kan være at komme til verden og at være forælder til små børn. Det er ømt, men måske er en del af ømheden selvbebrejdelse, også pga en kultur og nogle sociale normer omkring hvordan det skal være som kvinde - apropos det pres vi taler om - man kan opleve det som mor, og i alle mulige andre afskygninger, fordi vores sociale normer er så maskuline og præget af den ydre virkelighed fremfor den indre-- men hele det her segment er mig Mannah der lige giver en holdning, det er ikke rigtig det, vi taler om. Men det er godt at have konteksten for overlevelsesstrategier for øje, og der spiller sociale normer naturligvis ekstremt meget ind.
  Astrologien. som jo også er gennem mit filter, er i det her afsnit lidt om Pluto over for Solen i Vandbærer. Det er selvfølgelig intrikat, men en af oversættelserne er, at man både er udrustet med et højere perspektiv (higher mind) og et dybde-syn, der kan se i skyggen. Høj møder lav - det giver både overblikket, objektiviteten, og den dybe empati og intensitet. 
  Hvis dette afsnit har rørt dig er du velkommen til at række ud!
  Det bedste sted du kan lytte er på podimo, fordi de honorer deres podcastere, hvilket ingen andre steder gør:
  https://podimo.com/dk/shows/lyden-af-et-bedre-liv
  Link til Tove Mejdahls arbejde med NARM:
   
  https://www.narm-danmark.com/
   
   
  Link til mig:
   
  https://mannahguldager.com/
   
  PS se teaseren på youtube: 
  https://www.youtube.com/@MissMannah/videos
   
   

  • 1 hr 50 min
  #312 -Behandling af Selvmordstanker - 10 Bedre Måder At Møde Den Selvmordstruede - Selvmordstrang Vs. Livsformål og Den Højere Mening

  #312 -Behandling af Selvmordstanker - 10 Bedre Måder At Møde Den Selvmordstruede - Selvmordstrang Vs. Livsformål og Den Højere Mening

  "Jeg orker ikke mere, måske er det bedre jeg smutter, og så kan de også lære det" ----eller "så finder jeg endelig fred"... Årsager for selvmordstrang er der rigeligt af - i den her solo taler jeg om mine bud på møde op for klienten, der fortæller om dominerende selvmordstanker i en frivillig terapi-session. På en måde der åbner for flere fortolkningsmuligheder. Jeg  har fx en fortolkning om at selvmordstrang har med en undertrykt Mars-energi at gøre - den protest der ikke kom ud, det selvudtryk der ikke fik plads eventuelt pga den dybe fordømmelse af sig selv-- der er forskellige kontekster selvfølgelig - men du skal se de ideer til jeg præsenterer som kontra til at tænke på klienten som alvorligt psykisk syg. Jeg tror på de naturlige årsager og en behandling, der fremmer den naturlige healingsorganisme
  Min fornemmelse er jo bare min fornemmelse, men jeg fornemmer stor kollektiv angst i mødet med klienter, der fortæller om selvmordsfantasier. Det er sådan set forståeligt, for sæt at meningsløsheden smitter, og det mener jeg, at den kan, særligt hvis man i sig selv også har svært ved at klare tilværelsen. Så vi har brug for rigtig meget indre kontakt, når vi arbejder terapeutisk - også i mødet med meningsløsheden.
  NOGLE har mere tendens til at ville forlade det hele - alt efter deres astrologi - personlighedstype/opvækst som afspejlet i horoskopet- særligt fiskene som har til højere potentiale at forene krop og ånd og formål, men som per skygge-automat spor hellere vil slippe for al det bøvl med at være til.
  Jeg fortæller i den her solo om 10 forslag - på shuffle mode-  til at arbejde med suicidale klienter i terapi, hvor af den vigtigste er nummer 0 og handler om selvarbejdet, handler om at arbejde med sine fordomme omkring selvmordsforsøg eller sygeliggørende forestillinger plantet i dig af et objektggørende system, for bag al den tilpasning tror jeg på at der er masser kærlighed i dig, som er netop det en med selvmordstanker har brug for, kærlighed uden dom, kærlighed der kan fremelske personens eget skabende behov - men det taler jeg ikke rigtig om -- de 10 er: 
  1) Indsamle information gennem kreative spørgsmål
  2) Den arketype selvmordet/selvudslettelsen og glemsel findes i
  3) Funktionen i og løsningen ved selvmordstanken?
  4) Livsformålet der leder efter dig (modgiften til meningsløsheden)
  5) Hvad er budskabet og invitationen i den krise du er i?
  6) Entetit opdagelse og uddrivelse
  7) Er du værd at hjælpe?
  8) Scapegoat/familiens sorte får/syndebuk
  9) Bekræftelse
  10) Gider du godt bare være der?
  Alt i afsnittet er et udtryk for mine egne holdninger og ignorance overfor det, jeg ikke har lært endnu
  Find mig her https://mannahguldager.com/
   

  • 1 hr 31 min
  #311 - Den Sårede Healer - Emotionel Afvisning Er Et Angreb På Sjælen - Solo med Mannah - Chiron i Dig og i Verden - Ingen Healing Uden Berøring af Kernesåret

  #311 - Den Sårede Healer - Emotionel Afvisning Er Et Angreb På Sjælen - Solo med Mannah - Chiron i Dig og i Verden - Ingen Healing Uden Berøring af Kernesåret

  Først lidt om at være eklektiker og gøre oprør mod "den ene sandhed" eller at det kun er eksperter der kan udtale sig om deres fagområde - Min opskrift er i stedet: Tag hvad der ræsonnerer for dig, og del det du synes du forstår og som kan være hjælpsomt for andre. Du  risikerer kun at blive klogere- jeg har ingen forbehold ved at du (og jeg) eksperimenterer, uden stor viden indenfor emnet. En af grundene er, at den fordybede viden især kommer af at eksperimentere! Plus at alt for mange regler om hvad vi må dele om, blokerer den transcendentale kunstneriske ånd, som jeg mener terapien er en del af. Nå, men det var kun en lille holdning der til intellektuel frihed,UDover det taler jeg i den her om: Den multidimensionelle psyke, følelsesmæssigt omsorgssvigt, Myten og symbolikken med Chiron, Såret og Kapaciteten til at heale- Afvisninger og Fantasi om romantisk kærlighed, Vandbærer Om terapeuter der har ryddet op i deres bagage???,Det en-dimensionelle, Chiron i Vædder v Nordlig Måneknude, Verdens polarisering og hvad vi kan gøre OG MERE til taler jeg om i dette afsnit. Må indrømme der også kom en del systemkritik med. Lad mig høre fra dig, om du kan genkende noget.
  Denne solo er mine holdninger, men fakta og inspiration er fra vismand Michael Meade og astrolog Maurice Fernendez.
  De kærligste hilsner Mannah, se mere om mig her:
  https://www.mannahguldager.com/
   

  • 1 hr 6 min
  #310 - Det Spirituelle IFS - Del 2 med Peter Legård Nielsen - Afbebyrdelse- Ikke-Tilknyttede Byrder - Drømme og IFS

  #310 - Det Spirituelle IFS - Del 2 med Peter Legård Nielsen - Afbebyrdelse- Ikke-Tilknyttede Byrder - Drømme og IFS

  Bemærk Dette er del 2 af min samtale med forfatter, Rolfer og IFS practitioner level 3 Peter Legård Nielsen. Han er netop aktuel med bogen "Alle dele er velkomne- Internal Family Systems i teori og praksis" (fra Forlaget Blå, januar 2024)
  - Det spirituelle NED, frem for kun OP 
  - Shamanistiske elementer i en terapi med afbebyrdelse 
  - Forskellen på skygge-arbejde og ikke-tilknyttede byrder
  - Byrder med bevidsthed
  - IFS som drømme-sprog
  -Tiltrækning af klienter
  - Ikke-tilknyttede dele der hader svaghed og fx kommer ind under et seksuelt overgreb
  - Gå ud fra at det er en arve-byrde medmindre der er en stemning af noget ondt og sort
  - Suicidale dele og hvordan IFS i højere grad kan rumme en klient med selvmordsfantasier, da terapeuten følger klienten ud i det ekstreme og er ikke bange for noget (når i Selvet)
  - Om det none-patologiserende syn på delene og "den eneste diagnose" man har i IFS
  Hør også når jeg speed-spørger Peter til sidst, lige inden han skal gå. Jeg når at få rigtig gode svar på spørgsmål om IFS perspektiv på neurodiversitet, drømmende dele og hvorfor man kan have rigtig svært ved at huske visse drømme og på borderline-personlighedsforstyrrelse.
   
  HUSK AT SE LINKS:
  Til Peter og IFS i Danmark her:
  https://www.alle-dele-er-velkomne.dk/
  Her finder du bla listen over IFS terapeuter i dk
  https://selv-til-del.dk/ 
  BOGEN. Alle Dele Er Velkomne er lige her:
  https://www.saxo.com/dk/alle-dele-er-velkomne_bog_9788797400678
  Mannahs engelske hjemmeside, den eneste fungerende lige nu: https://www.therapeuticastrologer.com/
   

  • 52 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
178 Ratings

178 Ratings

VictoriaAndersKolbe ,

Hjalp mig gennem mørk tid

Anbefaler!!! Enestående - med stor variation i de interviewede. Enestående også med astrologi og tarot

Mifra23 ,

Dette ER lyden af et bedre liv!

Mannah har et intenst nærvær, som opleves gang på gang i “Lyden af et bedre liv”. Værtinden er en kraft-kombination af et stærkt fagligt fundament og professionalisme, krydret med råt naturtalent, en sprød radiostemme og en høj begavelse. Hun bærer en stor menneskelig indsigt, og formår at frembringe enhver hun interviewer ind i et nærværs-rum, hvor hun med sin indlevelse og empati lader sine gæsters budskaber lande klart hos lytteren. Mannah inspirerer med sin ægthed, og hendes indlevende, varme væsen.

“Lyden af et bedre liv”-podcasten er selve lyden af et bedre liv, og jeg anbefaler alle at lytte til denne alsidige, dynamiske, indsigtsrige og intense podcast, som der kun findes én af sin slags af, og som aldrig ville være den samme uden sin ildsjæl af en vært!

Lise-Lotte Vægt-sol ,

Kærligt og indsigtsfuldt

Tak for en god serie i krydsfeltet mellem astronomi og astrologi med Michael Linde-Vørnle. Har straks delt i min gruppe under Claus Houlbergs uddannelse på ASAK. ❤️☀️✨🌙🌎

Top Podcasts In Education

112 For Din Økonomi
Female Invest
Bevidst Ubevidst
ALT for damerne
Lederens Dilemma
Børsen
Den Dyriske Time
Alexander Holm og Mathias Bondo Kim
Flugten fra hamsterhjulet
Caroline Johansen
Ramt Af Stjernerne
Kristina Trolle

You Might Also Like

ENHED med Noell Elise
Noell Elise
Psykologen i Øret
Birgitte Sølvstein
Vores Mentale Sundhed - En Mind Care Collective Podcast
Lea Hellmann
Nøglen til din hjerne
EmpowerMind Podcast
HjerneRO
Mindcamp
Brinkmanns briks
DR