133 episodes

Antijantepodden er en podkast laget av Frode, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes. Vi intervjuer også utenlandske privatpersoner og fagpersoner som kan belyse de samme fenomenene som vi blir utsatt for i Norge. Dersom du er interessert i dette temaet, kan boken «Du skal lide for fellesskapet» kjøpes på antijanteboka.com.

Antijantepodden Curious Creators

  • Society & Culture
  • 4.8 • 82 Ratings

Antijantepodden er en podkast laget av Frode, forfatter av boken «Bill Goats and the Forest», og Miriam. Miriam er forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet», og podkasten ble startet for å fortsette å sette søkelys på temaene som tas opp i boken. En stor, internasjonal forskning fra 2011 viser at Norge er verdens 6. mest konforme land. Det betyr altså at nordmenn er veldig like og at «normalområdet» er smalt. Selv om vi har formell ytringsfrihet, viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge» fra 2014 at 9 av 10 nordmenn ikke tør å fortelle hva de mener i sosiale medier eller på åpen nettside. Vi har med andre ord en jantelovs-kultur der gruppen har rett, og du som individ skal tie dersom du ikke er enig i det som er opplest og vedtatt. I denne podkasten snakker Miriam Ekelund med personer som av forskjellige grunner faller utenfor det trange normalområdet i Norge, og som har måttet tåle både hets og mobbing fordi de er annerledes. Vi intervjuer også utenlandske privatpersoner og fagpersoner som kan belyse de samme fenomenene som vi blir utsatt for i Norge. Dersom du er interessert i dette temaet, kan boken «Du skal lide for fellesskapet» kjøpes på antijanteboka.com.

  AJP 130 | Hans Eirik Olav — Har klaget på norske menneskerettighetsbrudd

  AJP 130 | Hans Eirik Olav — Har klaget på norske menneskerettighetsbrudd

  Se video av dette intervjuet på Pusterom.comSiviløkonom og forfatter Hans Eirik Olav har sendt et brev til norske myndigheter der han klager på vedvarende brudd på menneskerettighetene. Han mener at hvitvaskingsloven og alle de inngripende undersøkelsene bankene gjør av privatpersoner, bryter med EMK artikkel 8 som skal sikre rett til privatliv. Han klager også på at Krisehåndteringsdirektivet artikkel 33a gir bankene lov til å selv definere at de har en krise – og deretter konfiskere kundenes penger (bail-in). Videre er han bekymret for ulovlig pantsetting av verdipapirer, som i praksis betyr at for eksempel aksjekjøperne kan bli fratatt sine aksjer uten at de har fått informasjon om at det følger noen heftelser ved dem. Han ser et mønster i at «små» endringer gjøres i lover og direktiver, slik at pengene overføres til en liten gruppe mennesker ved en økonomisk kollaps som han mener er nært forestående. Han håper at myndighetspersonene som har mottatt klagen hans også oppdager at de har en egeninteresse av å hindre at dette systemet får fortsette, fordi også de er ofre for de menneskerettsbruddene og totalitære tiltakene de har vært delaktig i å innføre, bevisst eller ubevisst, og vil rammes like hardt som resten av befolkningen.Hans Eirik Olav:› Hjemmeside› Nyhetsbrev  • UMYNDIGGJØRING AV ET HELT FOLK› Medlemsklubb:  • Ifbconsulting.no@gmail.comKilder:› Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) - endringsbestemmelser om tapsabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet› EMK Arikkel 8 / menneskerettsloven  • “Art 8.Retten til respekt for privatliv og familieliv”› fractional-reserve banking (søk)› wef the great reset (søk)› Whitney Webb / Unlimited Hangout› the great depression (søk)› public private partnership (søk)› The Great Taking  • The Documentary  • The Book› snl.no: derivat› buffet - derivatives are financial weapons of mass destruction (søk)› salomon brothers mortgage backed securities (søk)› vg.no: Namsmannen tok 20 av Gunilla Perssons eiendeler› nrk.no: EU-parlamentet vedtok klimalov etter bondeopprør› Flertall på Stortinget beskytter sovende lov om kinoforbud på søndager› Opposition to mRNA injections now considered a CRIME in France, violators face 45,000 euro fine and 3 years in prison for questioning “the science”  • French bill seeks to criminalize medical “misinformation”› regjeringen.no: Regjeringen vil kriminalisere skadelige påvirkningsoperasjoner i Norge› ukrain bombing of dombas (søk)  • shelling of dombas (søk)  • CIA Built 12 Spy Bases in Ukraine Near the Russian Border Over Past Decade    ◦ Corbett Report and Media Monarchy - NWNW 546› Macron: – Utelukkar ikkje å sende soldatar til Ukraina› greece bail in (søk)Relaterte AJP-episoder:› AJP 124 | Mikkelborg, Klevstul og Sneisen — Bankene kontrollerer hvordan du «får lov til» å bruke pengene dine› AJP 110 | Hans Eirik Olav — Den siste tidens korrupsjonssaker er bare toppen av isfjellet› AJP 79 | Hans Eirik Olav — Verdensøkonomien vil kollapse› AJP 21 | Hans Eirik Olav — Er verdensøkonomien i ferd med å bryte sammen?Last ned episodenInnspilt: 2024-02-28Publisert: 2024-03-01Støtte Antijantepodden?Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • 1 hr 1 min
  AJP 129 | Tom Mackey — Police investigator realised that the state was committing the biggest fraud

  AJP 129 | Tom Mackey — Police investigator realised that the state was committing the biggest fraud

  Former police officer Tom Mackey was a fraud detective in Scotland. He wanted to understand the monetary system better in order to improve the understanding of his field. He lost all sense of purpose in his profession when he realised that the monetary system is an organised fraud perpetrated on the public, and that most people struggle to manage because of the high taxes imposed on them by the state. Seven years ago, he had enough and left the UK on a motorbike. After several years in Europe, he has arrived in Central America to travel the entire continent from north to south. During his travels, he witnessed illogical and inhuman covid measures. He is tired of the divisive narratives from the leaders and the media. He saw it already during the conflicts between Catholics and Protestants in the UK. He observed that people who never even went to church hated people from the “other” religion because of the media narrative. In today's society, he sees how people are taught to blame the misery, because of their own faults and shortcomings, on other “groups”.Tom Mackay:› The Madbiker  • Flickr  • Route  • Off the Hamster WheelSome of the topics discussed:› 2015 European migrant crisis (search)› Robert Maxwell (search)› Pound sterling (search)› Dunblane school massacre (search)› 1968 firearms act UK (search)› the mob of rome (search)› bread and circuses (search)› divide and conquer (search)  • divide and rule (search)› protestants vs catholics scotland (search)› protestants vs catholics ireland (search)› Cremona Italy COVID (search)› Spanish official apologizes for spraying beach with bleach to prevent coronavirus› Pan Am Flight 103 (search)› Yuri Bezmenov  • Griffin's 1984 interview with Yuri BezmenovDownload this episodeRecorded: 2024-02-06Published: 2024-02-23Support Antijantepodden?Do you appreciate the work we do, and want to support future episodes?Find out how you can give something back to us at antijantepodden.com!Subscribe to our newsletter

  • 1 hr 48 min
  AJP 128 | Allison Dowdy — Cosmetics contains dangerous toxins

  AJP 128 | Allison Dowdy — Cosmetics contains dangerous toxins

  See video of this interview at Pusterom.comAllison Dowdy is the founder of the Panamanian company Beauty Essence Organics. She makes around 200 cosmetic products based on knowledge both from modern cosmetology and native American medicine. She explains how the cosmetic industry uses around 24 000 chemicals. Approximately 2400 of them are tested by the EU or FDA in the USA. Of the tested chemicals, around half of them were found harmful to our bodies. Allison fears that the dangers of these products are far more severe than we understand at this point. In this episode, she talks about dangerous toxins used in hair products, deodorants, toothpaste, lotions, lipsticks and sunscreens. She gives us recipes for products we can replace it with. When she started her company, she discovered that the Panamanian law did not distinguish between cancer treatment, AIDS medicine and organic soaps. To get the permit to sell a “medical” product cost 250 000 USD, and the law required you to do this for every product. This meant that the native Americans in Panama had to go underground with their knowledge, and they could not afford to manufacture them for sale. Allison observes that many countries have similar laws to protect small groups of people or businesses. She did not accept it, and fought to change the law in Panama.Allison Dowdy / Beauty Essence Organics / Be Organic Panamá:› Instagram› Facebook› Home page› YouTubeTopics discussed (in chronological order):› mango seed oil (search)› wanabana plant (search)  • soursop (search)  • graviola (search)› cochineal (search)› formaldehyde (search)› paraben (search)› rosa mosqueta oil (search)  • rosehip oil (search)› raspberry oil (search)› cucumber oil (search)› broccoli oil (search)› anti perspirant deodorant (search)› aluminum chloride (search)› under armpit glands (search)› pheromones (search)› fermented radish (search)› fermented coconut (search)› salt stick deodorant (search)› salt water disinfectant (search)› coconut oil bicarbonate of soda deodorant (search)  • bicarbonate of soda (search)  • bicarbonate alkaline (search)  • citric acid (search)› phthalate (search)› aluminum alzheimer (search)› triclosan (search)› dioxane (search)› lead in lipstick (search)› International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (search)  • INCI (search)› lavender oil (search)› distilling oils (search)› fragrance of oils (search)› essential oils (search)› aromatic oils (search)› toothpaste (search)› fluoride (search)› neem oil (search)› antihistamine (search)› peppermint (search)› eucalyptus (search)› PABA chemical (search)  • 4-aminobenzoic acid (search)› sunscreen (search)› zinc oxide (search)› raspberry oil (search)› coconut oil (search)› cacao tanning (search)› jojoba oil (search)› propolis (search)› honey (search)› vitamin b3 (search)› ph skin care (search)› Dr Bronner soap (search)› cacao butter (search)› avocado oil (search)› olive oil (search)Download this episodeRecorded: 2024-01-25Published: 2024-02-16Support Antijantepodden?Do you appreciate the work we do, and want to support future episodes?Find out how you can give something back to us at antijantepodden.com!Subscribe to our newsletter

  • 1 hr 23 min
  AJP 127 | Aaron Smith — Woke culture hijacks good virtues and turns things upside down

  AJP 127 | Aaron Smith — Woke culture hijacks good virtues and turns things upside down

  See video of this interview at Pusterom.comNurse and podcaster Aaron Smith from the USA is witnessing lots of agitation propaganda aiming to divide people in his country these days. In this episode, he explains how the woke culture is using our empathy against us by exploiting the god virtues of being open, caring and wanting to accept other people for who they are. They then slip in their own narrative, turn it around and say that if you do not agree with it, you hate. People are reduced to simple terms based on race, who they have sex with, and so on. — Anything to not see them as individuals any longer. Smith explains how Marxism has this basic idea that people are either oppressors or being oppressed. He witnesses how people in the USA today are incentivised to identify with categories and find out how they are being oppressed. If they are not directly oppressed themselves, they can become an ally and show it to the world by a flag or banner. If you cannot come up with anything at all, then you are the oppressor. Smith says that the aim of all this is to make you feel oppressed, rather than empowered, and that you have autonomy. It makes you an easy pray for a collectivist state, and today many people are ready to surrender their rights for safety provided by the authorities.Aaron Smith:› The subtlecain Podcast @ Substack› The subtlecain Podcast @ BuzzsproutMisc sources in chronological order:› Cain and Abel (search)› The Way - Christianity (search)› Sodom and Gomorrah (search)› Fabian meaning (search)  • “of, relating to, or resembling the delaying tactics of the Roman general Quintus Fabius Maximus”    ◦ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fabian› agitation propaganda (search)› Klaus Schwab The Great Reset (search)› Podcasting 2.0› The Greater Reset› DNA plasmid COVID-19 vaccines (search)› Disease X (search)› James Corbett› The Highwire› Frode Klevstul - Audio Goat @ The subtlecain Podcast› Amusing Ourselves to Death (search)Related AJP episodes:› AJP 95 | G. Edward Griffin — Our real enemy is collectivism› AJP 52 | Patrick Wood — A new economic order is being enforcedDownload this episodeRecorded: 2024-01-17Published: 2024-02-09Support Antijantepodden?Do you appreciate the work we do, and want to support future episodes?Find out how you can give something back to us at antijantepodden.com!Subscribe to our newsletter

  • 59 min
  AJP 126 | Alison Forezli — Fled Canada and found freedom in Mexico

  AJP 126 | Alison Forezli — Fled Canada and found freedom in Mexico

  See video of this interview at Pusterom.comAlison Forezli left her home, car, and a brand-new campervan and fled from Canada on September 29, 2021. In this episode, she explains how she went into panic mode when Prime Minister Justin Trudeau said that those who had not taken the vaccine by November 1st 2021, were not allowed to use any public transportation. She describes a chaotic situation at the Mexican consulate in Calgary, because many Canadians tried to get out of the country. In Mexico, she found freedom. There were no requirements of PCR-tests or vaccination at the time she arrived, and she is not aware of any cases where people lost their jobs for not taking the jab. Three generations ago, her Jewish great grandparents had to flee from Russia because they were faced with oppression. They found freedom and a better life in Canada. Alison is sad that their safe refuge is being destroyed by the same ideology just a few generations later.› freedom convoy (search)  • Federal Court Declares Trudeau’s Emergencies Act Use UnconstitutionalDownload this episodeRecorded: 2023-11-21Published: 2024-02-02Support Antijantepodden?Do you appreciate the work we do, and want to support future episodes?Find out how you can give something back to us at antijantepodden.com!Subscribe to our newsletter

  • 1 hr 5 min
  AJP 125 | Ole Østlid — Klimastatistikk ble fjernet fra yr.no

  AJP 125 | Ole Østlid — Klimastatistikk ble fjernet fra yr.no

  Se video av dette intervjuet på Pusterom.comSiviløkonom Ole Østlid driver nettstedet verstat.no, der han publiserer værstatistikk. I 2019 oppdaget han at yr.no hadde fjernet historisk klimastatistikk hvor folk enkelt kunne få nyansert informasjon om klimautviklingen. Yr.no lovte at dette skulle bli flyttet til en annen nettside, men til dags dato har ikke statistikken blitt gjort tilgjengelig. Siviløkonomen mener det er svært spesielt å fjerne statistikk som er bygget opp over lang tid gjennom skattepengene våre – ikke minst i en tid der mye av politikken bygger på meninger om klima. Østlid observerer at vi har fått et samfunn der det er flere ting du ikke skal få lov til å mene og si. Mediefremstillinger kan være feilaktige, og mediene er lite åpne for selvkritikk. Han har blant annet vært i dialog med NTB, yr.no og EUs klimabyrå om feilaktig fremstilling av virkeligheten. I denne episoden forteller han om noen av de kampene han har tatt med mektige aktører.Ole Østlid:› verstat.no  • Yr.no sletter historikk og funksjonalitet  • Nei Faktisk.no, vi kan ikke måle temperaturer 800.000 år tilbake i tid med iskjerner  • EUs klimabyrå gir feilaktige temperaturer for Norge – nekter å informere  • Facebook gjør endring i «Klimasenteret» etter henvendelse fra Værstat  • Sivilombudet nekter å behandle klage om innsyn i Yr.no› verstat.substack.com› @verstat_noDiverse kilder nevnt:› Klimarealistene› Niall Ferguson historian (søk)› met.no› Norsk klimaservicesenter› E24: Statsministerens kontor innrømmer feil i Solberg-saken  • “I denne saken har vi oppdaget at inn- og utgående saksdokumenter, som skulle vært journalført, i stedet har blitt arkivert som organinterne dokumenter”, skriver Hjukse› extinction rebellion (søk)› ipcc report (søk)› antonio guterres (søk)Last ned episodenInnspilt: 2023-11-27Publisert: 2024-01-26Støtte Antijantepodden?Liker du arbeidet vi gjør, og vil bidra til at vi lager flere episoder?Finn ut hvordan du kan gi noe tilbake ved å gå til antijantepodden.com!Meld deg på vårt nyhetsbrev

  • 1 hr 50 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
82 Ratings

82 Ratings

sjelsro ,

Fast lytter

Norges viktigste podcast!

@froken.andersen ,

En av nåtidens viktigste podcaster

Et sted man kan si hva man tenker,
og for fagfolk å dele viktig vitenskap,
uten å bli sensurert eller mobbet.

Kjell-Ove Jektvik ,

Hjertelig Takk 🙏

Utvilsomt Norges desidert beste podcast 👏.

Top Podcasts In Society & Culture

Kontent AS & Acast
Svarttrost
PLAN-B & Acast
Podme
Manifest Media
BATONG MEDIA og Bauer Media

You Might Also Like

Wolfgang Wee
Gry Hammer
Lege Annette Dragland & Acast
Nettavisen Minerva
Moderne Media og Irina Lee
Core Balance & Bauer Media