41 episodes

Birgit Valla, sjefredaktør for Mad in Norway, inviterer aktuelle personer for å snakke om det nødvendige paradigmeskiftet som må komme innen psykisk helsefeltet.

Dere kan lese om Birgit inviterer på www.madinnorway.org/birgitinviterer. Der finner dere oversikt over alle episodene og aktuelle linker.

Birgit inviterer Mad in Norway

  • Helse og trening
  • 5.0 • 20 Ratings

Birgit Valla, sjefredaktør for Mad in Norway, inviterer aktuelle personer for å snakke om det nødvendige paradigmeskiftet som må komme innen psykisk helsefeltet.

Dere kan lese om Birgit inviterer på www.madinnorway.org/birgitinviterer. Der finner dere oversikt over alle episodene og aktuelle linker.

  #42 - Sigrun og Andreas / Medikamentene tok fra meg mange år av livet. Nå er jeg meg selv igjen

  #42 - Sigrun og Andreas / Medikamentene tok fra meg mange år av livet. Nå er jeg meg selv igjen

  Sigrun hadde stått på psykiatriske legemidler i 15 år. Med menneskelig hjelp og nyttige tips klarte hun til slutt å fri seg helt fra de skadelige stoffene. Dagens podkastsamtale foregår på Litteraturhuset i Oslo, som en del av Mad in Norways desemberseminar. Årets tema er trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter, og i denne samtalen får dere høre Sigrun Wike sin historie da hun trappet ned de medikamentene hun hadde stått på i 15 år.
  Sigrun kom i kontakt med psykiatrien etter farens dødsfall, som hun tok svært tungt. Der fikk hun både diagnose og tilhørende medikamenter. Hun er ikke i tvil om at det er medikamentene som gjorde henne så dårlig i alle disse årene.
  Takket være en fastlege som trodde på henne og som hadde kunnskap om hva medikamenter gjør, og hvordan man skal trappe trygt ned, har hun funnet seg selv igjen og fått tilbake livet.
  Underveis i nedtrappingen anbefalte fastlege Andreas Heck to filmer til Sigrun, som han hadde hatt stor nytte av og som han tenkte kunne være til hjelp og støtte i hennes prosess. Filmene finner du her:
  Dødsårsak ukjent: https://www.youtube.com/watch?v=SeO6SnfhGIg
  Podkastsamtale på Birgit inviterer med redaktør for filmen Anniken Hoel
   
  Medicating normal: https://medicatingnormal.com/
  Podkastsamtale på Birgit inviterer med redaktør for filmen Lynn Cunningsham

  Alle innleggene fra dagen på Litteraturhuset blir om kort tid lagt ut på vår nettside og på vår YouTube-kanal.

  • 50 min
  #41 - Robert Whitaker / Hvorfor forteller ikke media oss det vi trenger å vite om psykisk helse?

  #41 - Robert Whitaker / Hvorfor forteller ikke media oss det vi trenger å vite om psykisk helse?

  Stadig flere har forstått at legemiddelindustriens og psykiatriens fortelling om årsaker til psykiske vansker ikke holder mål. Likevel er media ofte svært restriktive med å omtale funn som slår beina under den biomedisinske sykdomsmodellen. I denne episoden får du vite hvorfor. Robert Whitaker har vært gjest hos Birgit inviterer før, det var faktisk han som var aller første gjest på podkasten. Nå er han tilbake, og i dag skal vi snakke om media.
  Robert Whitaker er en amerikansk vitenskapsjournalist og forfatter, og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid. Her i Norge er han mest kjent for boka Anatomy of an epidemic, som er oversatt til norsk under tittelen En psykiatrisk epidemi.
  I 2012 grunnla han nettstedet Mad in America, som også var tittelen på hans første bok. Nettstedet oppstod fordi Whitaker erfarte at media unnlot å trykke mye av den kritikken som kom mot den rådende forståelsen av psykisk helseproblemer, det vi kaller sykdomsmodellen eller den medisinske modell.
  I tillegg kom stemmene til de som hadde negative erfaringer med psykiatrien sjelden frem. Det ønsket han å gjøre noe med. Etter hvert kom flere land til, og dagens samtale gjøres i forbindelse med at de 15 landene som utgjør Mad in the World møtes i København.
  Robert Whitaker kommer til å fortelle oss hvordan dagens narrativ har blitt solgt til befolkningen, og at mediestrategien har vært nøye gjennomtenkt spesielt siden 1980-tallet. Hvorfor får vi ikke vite at psykofarmaka gjør folk dårligere ved lang tids bruk, og at kjemiske ubalanser aldri har blitt påvist for noen av de psykiatriske diagnosene? Hvorfor blir noe forskning tiet i hjel, mens det som tjener profesjonene og legemiddelindustrien blir massivt markedsført? Og er det håp for Norge?
  Det er flere kritiske stemmer i samfunnet nå, mot dagens medikaliserte psykiatri, men det har også gjort at kreftene som ønsker å opprettholde dagens paradigme mobiliserer enda kraftigere. Derfor er det så viktig at alle som ønsker endring sier ifra.
  Si det i vennegjengen, i familieselskap, på arbeidsplassen eller andre sosiale sammenhenger der folk møtes. Vi kan alle gjøre litt for å øke bevisstheten i samfunnet om at kunnskapsgrunnlaget som psykiatrien hviler på ikke holder mål, og at vi må endre vår forståelse. Om vi får hjelp av de større mediene vil tiden vise.
   
  Bøker:
  Whitaker, Robert (2019). Mad in America (Revised). Kom ut første gang i 2002.
  Whitaker, Robert (2014). En psykiatrisk epidemi. Abstrakt forlag. På engelsk An anatomy of an epidemic (2011)
  Artikkel på Mad in Norway:
  Whitaker, Robert (2021). BBC, Harrow og en offentlighet i stummende mørke
  Whitaker, Robert (2021) Beskytter antipsykotika mot tidlig død? En gjennomgang av forskningsfunn.
  Podkast:
  #1 Birgit inviterer – Robert Whitaker / Historien om dagens psykiatri og hva som er galt med den.

  • 1 hr 14 min
  #40 - Anders Sørensen / Nedtrapping av psykofarmaka, og hva disse stoffene gjør med hjernen vår

  #40 - Anders Sørensen / Nedtrapping av psykofarmaka, og hva disse stoffene gjør med hjernen vår

  Allerede som psykologistudent så Anders at psykiatriske medikamenter sto i veien for å hjelpe folk med psykiske vansker. Hans interesse for medisin ledet han til videre studier. Nå hjelper Anders folk med nedtrapping og deler viktig kunnskap om de skadelige og avhengighetsskapende legemidlene. Anders Sørensen er en dansk psykolog, som også har en doktorgrad i nedtrapping av psykofarmaka. Som student interesserte han seg først og fremst for psykoterapi og hvordan man kunne hjelpe folk med følelsesmessige vansker. Men så oppdaget han medikamenter dempet følelsene på en slik måte at det kom i veien for å faktisk jobbe med dem.
  Krysset faggrenser Anders var også interessert i biologi, og som student hadde han et rykte på seg som «han der som var interessert i medisinen».  Han begynte derfor allerede som student å arbeide terapeutisk med å hjelpe mennesker å trappe ned på medikamentene, når de selv ønsket det.
  Da oppdaget han raskt hvor vanskelig dette var, mye vanskeligere enn det som stod i lærebøkene. Denne interessen førte først til en 'spesiale' (hovedoppgave på studiet) og så en PhD om nedtrapping. I dag jobber Anders med å hjelpe mennesker med nedtrapping og spre kunnskap gjennom undervisning og foredrag. I Danmark holder han et to-dagers kurs om nedtrapping som en del av psykologers utdanning, noe som er ganske så unikt.
  Kliniske erfaringer harmonerer ikke med pasientenes For å belyse hvor viktig dette temaet er og hvor lite kunnskap som finnes der ute, vil jeg trekke frem en debatt jeg leste i Tidsskrift for norsk legeforening for et års tid siden. Psykiater, overlege og professor ved NTNU Arne Vaaler tar i et debattinnlegg opp problemet med avhengighet av antidepressiva, og skriver (blant annet) at: Seponeringssymptomer etter bruk av antidepressiver er hyppigere, mer langvarige og alvorligere enn tidligere hevdet. Av sine kollegaer blir han møtt med en diskusjon om hvordan man definerer avhengighet, noe som egentlig bare er en avsporing. Dem om det.
  Det jeg reagerte mest på var to psykiatere som med lang erfaring skrev at seponeringsreaksjoner var noe de sjelden så. De skriver at det undrer dem at lang klinisk erfaring harmonerer så dårlig med den forskningen på området som Vaaler trakk frem. Det som undrer meg er vel heller at to psykiatere sin lange kliniske erfaring harmonerer så dårlig med pasienters erfaringer på området. Og man kan spørre seg hva de egentlig får med seg av det som skjer innen feltet.
  Anders Sørensen forstod dette allerede som student, mens enkelte psykiatere synes å være blinde etter år med erfaring. Nå er det på tide at helsefeltet får opp øynene.
  Kommer til Oslo 1. desember kommer Anders kommer på Litteraturhuset i Oslo til Mad in Norways årlige desemberseminar. Hans foredrag bør høres av alle som jobber i helsefeltet. Trygg nedtrapping er helt klart ikke noe vi kan overlate til legene alene, men er et felles ansvar. På seminaret får dere også møte to personer med erfaring med nedtrapping, og en fastlege. Nydelig sang blir det også.


  Hør også samtalene:
  #38 – Andreas J. Heck / Hvordan virker psykiatriske medikamenter, hvordan trappe ned, og når kan de være nyttige
  #39 – Andreas J. Heck / Biologien og psykiske vansker
  #2 Birgit inviterer – Magnus Hald / Om kjemiske ubalanser, nedtrapping og medikamentfri behandling

  • 1 hr 11 min
  #39 - Andreas J. Heck / Biologien, psykiske vansker og hvorfor vi må stelle pent med kroppen vår.

  #39 - Andreas J. Heck / Biologien, psykiske vansker og hvorfor vi må stelle pent med kroppen vår.

  Dette er en nyinnspilling av den første episoden vi lagde om dette temaet. Grunnen til at vi spilte den inn på nytt er fordi lyden ble dårlig. Og så har vi også lært litt nytt siden første opptak, så hør gjerne igjen!
  Som lovet i forrige episode skulle jeg og mannen min, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Andreas Heck ta en prat om biologi og psykiske vansker. Altså, hvordan henger kropp, hode og sinn sammen. Vi er en helhet, og vi må forstå oss selv som en helhet. Andreas og jeg har podkasten Birgit inviterer Husdoktoren sammen der vi snakker mye om dette, og dere må gjerne høre vår podkastserie på ti episoder for å fordype dere. Andreas har i alle år vært opptatt av å forstå mennesket som helhet og hvordan de forskjellige delene av oss påvirker hverandre.
  Det er mye man kan sette seg inn i om dette temaet, både bøker og podkast. Her er noen forslag til nærmere fordypning, alle blir omtalt i dagens episode.
  Referanser:
  Ole Petter Hjelle: Sterk hjerne i aktiv kropp. 2019. Kagge forlag
  Ane Brandtzæg Næss, Anna Luise Kirkengen: Hvordan krenkede barn blir syke voksne. 2021. Universitetsforlaget
  Bessel van der Kolk: The body keeps the score. 2015.
  Gabor Maté: Myten om det normale. 2023. Flux forlag
  Torkil Færø: Pulskuren. 2023. Cappelen Damm
  Marit Kolby: Hva og når skal vi spise. 2022. Frisk forlag
  Podkaster:
  Birgit inviterer Husdoktoren
  Wolfgang Wee: Jan Raa | Jord, Helse, Tarmfloraen, Overvekt, Kreft, Landbruk, Immunforsvaret, Betaglukaner

  Rangan Chatterjee: #396 A Brand New Way to Understand and Treat Mental Health Problems with Dr Chris Palmer

   

  • 1 hr 20 min
  #38 - Andreas J. Heck / Hvordan virker psykiatriske medikamenter, hvordan trappe ned, og når kan de være nyttige.

  #38 - Andreas J. Heck / Hvordan virker psykiatriske medikamenter, hvordan trappe ned, og når kan de være nyttige.

  I denne episoden har jeg fått hjelp av mannen min, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Andreas Heck. Andreas og jeg har podkasten Birgit inviterer Husdoktoren sammen, men nå har jeg invitert han til Birgit inviterer for å snakke spesifikt om psykiatriske medikamenter, deres virkning nedtrapping og når det kan være nyttig å bruke dem. Den siste tiden har det vært mye debatt om psykiatriske medikamenter, spesielt etter Norsk psykiatrisk forenings kronikk om pilleskam i Aftenposten. Jeg har lenge tenkt at jeg burde ha en episode om dette temaet, fordi mange mennesker tar kontakt med meg for å få råd om hvordan de kan få hjelp med nedtrapping. Etter NPFs usannheter i kronikken innså jeg at behovet for å få kunnskap ut i befolkningen er viktigere enn noen gang. Det er ingen skam å ta medikamenter. Det som er en skam er at folk ikke får sann informasjon om hvordan de virker, bivirkninger og langtidseffekter. Bare med riktig kunnskap kan vi ta gode valg for oss selv.
  I dagens episode går vi gjennom de store gruppene psykofarmaka; antipsykotika, antidepressiva, stemningsstabiliserende, stimulantene, benzodiazepinene og vi er så vidt innom Ketamin og psykedelika. Bare å forstå hvordan de fungerer kan være til hjelp når man ønsker å trappe ned. Vi snakker også om prinsipper for nedtrapping, og når det kan være nyttig med disse medikamentene.
  Ressurser som nevnes underveis i samtalen:
  Joanna Moncrieff. (2020). A Straight Talking Introduction to Psychiatric Drugs. The truth about how they work and how to come off them.
  Joanna Moncrieff. (2011). Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon.
  ‘Psychology Is’ Podcast: Psykiatrien er vitskapleg tom, med Dr. David Cohen
  Film: Dødsårsak ukjent av Anniken Hoel
  Anniken Hoel er gjest på Birgit inviterer
  Birgit inviterer Husdoktoren
  #4 Søvn
  Peter Breggin har skrevet mange bøker bl.a. Psychiatric Drug Withdrawal (2012)
  Sami Timimi på Birgit inviterer om ADHD
  Selvhjelpsressurser:
  Inner Compass Initiative

  • 2 hrs 11 min
  #37 - Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen / Hva er psykose og hvordan bør det behandles?

  #37 - Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen / Hva er psykose og hvordan bør det behandles?

  Hei og velkommen tilbake til podkasten Birgit inviterer. Nå er det lenge siden jeg har lagt ut en episode, men i løpet av høsten skal dere få høre flere samtaler med meg og mine gjester.
  Først ut er Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen. I tradisjon tro var jeg på Amaliedagene på Litteraturhuset i Oslo og spilte inn en episode på scenen som del av arrangementet. I år utforsket vi det fenomenet som medisinen kaller psykoser, og da kunne jeg ikke tenke meg en bedre person å snakke med enn Jan-Magne.
  Jan-Magne er tømrer, ingeniør, foredragsholder og driver eget foretak. På grunn av store utfordringer i livet og flere «psykoseepisoder» har han jobbet mye med seg selv og egen bedringsprosess. Han har også opplevd de negative konsekvensene ved tvangspsykiatri og medisinering. Disse opplevelsene gjorde at han interesserte seg i psykisk helsefeltet som helhet og stiftet brukerorganisasjonen Hvite Ørn. Jan-Magne har vært styreleder der siden 2008 og har hele tiden vært opptatt av at vi må ta hensyn til hele mennesket – også det sjelelige. Jan-Magne har sammen med de andre brukerorganisasjonene vært en pådriver for å opprette medikamentfrie tilbud i Norge.
  For å forstå fenomenet psykose, så må vi snakke med noen som har opplevd det. Jan-Magne skriver på sin hjemmeside: Teori gjør at man vet og erfaring gjør at vi forstår. Han har selv både opplevd psykose, og har erfaring med å jobbe seg gjennom det. Som Jan Magne sier selv, «I snart 30 år har jeg lagt et puslespill om tilstanden psykose. Jeg vil forsøke å vise disse puslebitene og legge dem der de hører hjemme.» Lytt og lær!

  Les Jan-Magnes innlegg på Dagens medisin:
   

  • 1 hr 13 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
20 Ratings

20 Ratings

vortex1502 ,

Anbefales!

Informativ og interessant. Hvordan står det til i Psykisk helsevesen, og hva er forbedringspotensialet? Obligatorisk for ansatte, psykologer og andre.

Top Podcasts In Helse og trening

Leger om livet
Lege Annette Dragland & Acast
Hjernesterk
Moderne Media
Relasjonspodden
Bauer Media
Abid & Nadia: Skyld og Skam
PLAN-B & Acast
Hormonelle Frida
Simpl
Overskuddsliv
psykologspesialist Liv Selland