19 episodes

MSpodden er en podkast om livet med MS. Programleder Ole André Sivertsen intervjuer noen av landets fremste eksperter. Du som har MS eller kjenner noen med MS får informasjon, tips og råd om viktige temaer. Alle som intervjues i podkasten opptrer som uavhengige eksperter på sine fagområder. Podkasten er i regi av Biogen.

MSpodden is a podcast about life with MS. The presenter, Ole André Sivertsen interviews some of Norway's leading experts. The podcast provides information, tips and advice about important topics, whether you have MS or know someone with the disease. Everyone interviewed in the podcast are independent experts within their fields. MSpodden is produced by Biogen.

MSpodden Biogen

  • Health & Fitness
  • 4.6 • 22 Ratings

MSpodden er en podkast om livet med MS. Programleder Ole André Sivertsen intervjuer noen av landets fremste eksperter. Du som har MS eller kjenner noen med MS får informasjon, tips og råd om viktige temaer. Alle som intervjues i podkasten opptrer som uavhengige eksperter på sine fagområder. Podkasten er i regi av Biogen.

MSpodden is a podcast about life with MS. The presenter, Ole André Sivertsen interviews some of Norway's leading experts. The podcast provides information, tips and advice about important topics, whether you have MS or know someone with the disease. Everyone interviewed in the podcast are independent experts within their fields. MSpodden is produced by Biogen.

  Støtteordninger for MS-pasienter

  Støtteordninger for MS-pasienter

  Å navigere i et nettverk av støtteordninger relatert til jobb, studier og privatøkonomi kan være krevende for MS-pasienter. Likevel er disse ordningene essensielle for å sikre best mulig tilrettelegging og å redusere stressmomenter. Derfor er det desto viktigere med god informasjon om hvilke ordninger som finnes og hvordan gå frem.

  I denne episoden tar vi for oss MS og støtteordninger. Sosionom Ellen M. Berg fra MS-senteret i Hakadal har lang erfaring og gir gode råd og verdifull innsikt på veien.

  • 36 min
  Covid - 19 og MS – hva vet vi to år ut i pandemien?

  Covid - 19 og MS – hva vet vi to år ut i pandemien?

  De siste årene har vi lært mye om korona og MS. Hva vet vi om konsekvensene av korona for personer
  med MS i dag som vi ikke visste i 2020? Har MS-pasienter større risiko for alvorlig sykdom ved Covid-19-
  smitte? Vi tar for oss valg av behandlingsmetoder, vaksinering og den siste forskningen rundt MS og
  Covid-19. Med oss i studio har vi nevrolog og overlege Øivind Torkildsen ved Haukeland Sykehus. I
  podkasten refereres det til funn gjort i studien Nevrovax. Les mer om studien her: https://www.ous-research.no/nevrovax

  • 14 min
  MS-forbundet i det offentlige ordskiftet

  MS-forbundet i det offentlige ordskiftet

  MS-forbundet er en viktig stemme for alle som har MS, samt pårørende, helsepersonell og andre. Det handler om å være en støttespiller for den enkelte, om å samarbeide med politikere og myndigheter og om å delta i det offentlige ordskiftet. I denne episoden får du vite mer om MS-forbundets tanker og om organisasjonens arbeid med å løfte frem MS-saken

  • 23 min
  MS og kognisjon

  MS og kognisjon

  Hver dag fanger vi opp mengder av sanseinntrykk fra omgivelsene rundt oss. Vi ser, hører, lukter, kjenner berøring og balanserer. MS kan gi noen utfordringer med konsentrasjon, hukommelse og utmattelse. Ofte handler dette om hvor mye informasjon kroppen klarer å ta inn uten at det blir for mye. I denne episoden tar vi for oss MS- og kognisjon. Spesial-ergoterapeut Mette Hornsletten fra Sykehuset i Telemark gir gode råd på veien.

  • 16 min
  Tips og råd til pårørende

  Tips og råd til pårørende

  Når man er syk med MS trenger man ofte flere lagspillere, og de viktigste er ofte pårørende. Det kan være både partner, foreldre, barn, søsken eller venner. Den som er syk får sine reaksjoner og det gjør pårørende også. Mange har behov for å bli sett og hørt i en helt ny situasjon, og trenger både informasjon, støtte og oppmuntring. MS-Senteret Hakadal holder derfor kurs for voksne pårørende og har samtaler med barn og unge. I denne episoden gir Anne Kristin Posti, psykiatrisk sykepleier ved MS-Senteret, tips og råd som er verdt å lytte til.

  • 28 min
  MS og seksualitet

  MS og seksualitet

  Seksuelle problemer er en del av det å leve med MS, og både kvinner og menn kan oppleve at sykdommen påvirker sex og seksualitet. Det handler om alt fra fysiske forandringer til manglende lyst eller dårlig selvfølelse. Seksualitet er imidlertid mye mer enn sex - det er også nærhet, spenning og kjærlighet. Vær åpen og sett seksualitet på agendaen - det er hjelp å få! Randi Gjessing, spesialist i sexologisk rådgivning ved Ahus gir gode råd på veien.

  • 26 min

Customer Reviews

4.6 out of 5
22 Ratings

22 Ratings

Top Podcasts In Health & Fitness

PLAN-B & Acast
Lege Annette Dragland & Acast
PLAN-B & Acast
Scicomm Media
Bauer Media
Annette Løno

You Might Also Like